Kasvuosakkeet

Onko Valmetin osake alelaarissa?

Valmetilla on vahva tilauskanta ja synergiahyötyjä tuova yrityshankinta. Silti osakkeen arvostuskertoimet ovat maltilliset.

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Yhtiön automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuilla yhtiö palvelee vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

Valmetilla on vahvat markkina-asemat rakenteellisesti kasvavilla markkinoilla. Yhtiön sijoitussuhdejohtaja Pekka Rouhiainen kertoo, että Valmetilla maailmanlaajuinen asiakaskunta ja sen markkinaosuus sellussa ja paperissa ovat noin 35–50 prosenttia.

Valmetin tulos ja osinko ovat kasvaneet joka vuosi vuodesta 2013 lähtien. Rouhiaisen mukaan Valmetin tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia tukevat suotuisat megatrendit, kuten pakkauksissa käytettävän muovin korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla.

Alkuvuoden tuloskehitys yllätti positiivisesti

Yhtiön alkuvuosi on kulunut vakuuttavasti.

Valmetin saadut tilaukset kasvoivat tammi-maaliskuussa 17 prosenttia vertailukaudesta 1,55 miljardiin euroon. Kasvu johtui kuitenkin pääosin Neleksen yhdistelemisestä Valmetiin 1. huhtikuuta 2022 alkaen.

Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat prosessiteknologiat-segmentissä. Vakaan liiketoiminnan eli palvelut- ja automaatio-segmentit osuus Valmetin saaduista tilauksista nousi viime vuoden 45 prosentista 62 prosenttiin.

Liikevaihto kasvoi 38 prosenttia 1,3 miljardiin euroon viime vuoden 1,0 miljardista eurosta. Osa kasvusta johtui Neleksen yhdistelemisestä Valmetiin. Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

Tammi–maaliskuun vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja kasvoi 68 prosenttia 133 miljoonaan euroon, joka on 10,1 prosenttia liikevaihdosta. Analyytikoiden konsensusodotus oli 120 miljoonan euron vertailukelpoinen tulos, joten tuloskasvu oli odotettua kovempaa.

OP arvioi osake- ja etf -ideat raportissaan, että Valmetilla on korkea tulosennustettavuus ja mielekäs osakkeen arvostustaso.

Valmetilla on erittäin korkea 4,6 miljardin euron tilauskanta ja vuoden 2023 tulosohjaus on OP:n näkemyksen mukaan korostetun realistinen.

”Vakaan liiketoiminnan osuuden kasvu tasoittaa osin syklisten asiakastoimialojen suhdannevaihteluidenvaikutusta”, OP toteaa.

Neles tuo synergiahyötyjä

Pankki arvioi Neleksen hankinnan tuovan 25 miljoonan euron vuotuiset synergiat. Tavoite on pankin näkemyksen mukaan ”kallellaan varovaiseen suuntaan” ja OP:n arvion mukaan todennäköisyys synergiatavoitteen korottamiselle on kohtuullisen korkea.

”Valmetin tase on vahva, mikä on selkeä etu, jos suhdanteiden muuttuminen vilkastuttaa yritysjärjestelymarkkinaa”, Pankki toteaa.

Valmetin osakkeen arvostustaso on OP:n mukaan vuosien 2023-2024 ennusteilla laskettuna noin 20 prosenttia alhaisempi toimialan laajaan verrokkiryhmään verrattuna.

Analyytikoiden kuluvan vuoden konsensusennusteella Valmetin P/E-kerroin on 12x ja EV/Ebitda-kerroin noin 6,8x. Molemmat kertoimet ovat alhaisempia kuin viime vuosina keskimäärin.

Kommentoi
Ylös
>