Yritysuutiset

Lääkeyhtiö Orionin tulos romahti – syyt osin väliaikaisia

Orionin liikevoitto jäi kauas analyytikoiden konsensusennusteesta.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme.

Orion-konsernin liikevaihto huhti–kesäkuussa 2023 kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 290 miljoonaa euroa. Valuuttakurssien muutoksien vaikutus liikevaihdon kehitykseen oli kaudella 18,7 miljoonaa euroa negatiivinen verrattuna vertailukauteen, jolloin Venäjän ruplan kurssin vaihtelulla oli erittäin suuri positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Lääkeyhtiön liikevoitto romahti rajusti ja odotettua jyrkemmin.

Liikevoitto jäi toisella vuosineljänneksellä vain 45,6 miljoonaan euroon vertailukauden 82 miljoonasta eurosta, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 61 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tuloskin laski viime vuoden 0,47 eurosta 0,26 euroon, kun ennuste oli 0,34 euroa.

Yhtiön mukaan liikevoiton lasku selittyy pääosin matalammalla bruttokatteella, kiinteiden kulujen kasvulla, Venäjän ruplan kurssin muutoksella sekä Venäjän liiketoimintojen loppumisella.

Venäjään liittyvien erien kokonaisvaikutus liikevoittoon oli 18,4 miljoonaa euroa negatiivinen sisältäen joidenkin itsehoitobrändien myynnistä Venäjällä saadun 3,8 miljoonan euron myyntivoiton sekä Venäjän ruplan kurssin suuren negatiivisen vaikutuksen. Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä Venäjän ruplan kurssilla oli merkittävä positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Lääkeyhtiön osake oli tulosjulkistuksen jälkeen 8,7 prosentin laskussa maanantaina noin kello 16.30.

Venäjän toimintojen lopettaminen söi tulosta

Orion täsmentää hieman liikevoiton näkymien sanamuotoa.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme kertoo, että Venäjän liiketoimintojen lopettamisen, eläinlääkemarkkinan kysynnän heikkenemisen ja joidenkin asiakkaiden varastotasojen mukauttamisen vuoksi yhtiö odottaa koko vuoden liikevoiton kasvavan hieman vuodesta 2022 – ei kasvavan hieman tai kasvavan kuten aiemmin Orion oli arvioinut.

Arvio liikevoiton kasvusta vuoden 2023 toisella puoliskolla perustuu Hurmeen mukaan muun muassa oletuksiin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqan hyvän kehityksen jatkumisesta, Easyhaler-tuoteportfolion myynnin kasvusta geneerisen tuotteiston hyvästä suorituksesta, kustannusinflaation helpottamisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, Simdaxin ja ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden myynnin laskun tasaantumisesta sekä Nubeqan myyntiin liittyvästä 30 miljoonan euron etappimaksusta.

”Nubeqan myynnin ennakoidaan kasvavan vahvasti tulevina vuosina, ja sen vuoksi ilmoitimmekin kesäkuussa investoivamme darolutamidin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Fermionin Hangon tehtaalla”, Hurme kertoo.

Branded Products -tulosyksikön liikevaihto puolestaan laski. Astman oireiden ennaltaehkäisemiseen käytettävän Easyhaler-tuoteportfolion kasvu jatkui, mutta Parkinson-lääkkeiden alemmat toimitukset partnereille sekä Venäjän liiketoiminnan lopettamisesta johtuva Divina-sarjan myynnin lasku painoivat liikevaihtoa.

Hurmeen mukaan Easyhaler-tuoteportfoliolla on potentiaalia saavuttaa yli 200 miljoonan euron vuotuinen myynti.

”Kasvunäkymien vuoksi päätimme kesäkuussa investoida Easyhalerin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Espoon lääkevalmistetehtaalla ja rakentaa uuden kuivajauheinhalaattoreiden täyttölinjan.”

Geneeristen lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden myynti Suomessa kasvoi vahvan volyymikehityksen ansiosta. Hurmeen mukaan Generics and Consumer Health -tulosyksikön kokonaismyynti kuitenkin laski kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax-tuotteen sekä ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden geneerisen kilpailun ja hintojen laskun sekä Venäjän liiketoimintojen lopettamisen vuoksi.

Kysyntä on heikentynyt koko eläinlääkemarkkinassa sekä seuraeläin- että tuotantoeläinsegmenteissä, Hurme kertoo. Se heijastuu myös Orionin Animal Health -tulosyksikön liiketoimintaan. Animal Health -tulosyksikön tammi–kesäkuun 2023 liikevaihto sisältää kesäkuussa 2022 ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n liikevaihdon, mikä selittää vahvaa kasvua vertailukaudesta. Ilman VMD:tä tulosyksikön liikevaihto olisi laskenut.

Tuloksen heikentyminen osittain väliaikaista

Hurmeen mukaan liikevoiton laskuun oli useita syitä, joista osa kertaluonteisia kuten liiketoiminnan lopettaminen Venäjällä.

”Venäjään liittyvien erien kokonaisvaikutus liikevoittoomme tammi–kesäkuussa 2023 oli 25 miljoonaa euroa negatiivinen verrattuna vuoden 2022 tammi–kesäkuuhun.”

Myös Simdaxin ja ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden myyntivolyymien laskulla ja hintojen laskulla sekä selvästi laskeneella entakaponituotteiden myynnillä oli merkittävä negatiivinen vaikutus, Hurme kertoo.

Kolmas merkittävä tekijä liikevoiton laskuun oli toimitusjohtajan mukaan kiinteiden kustannusten kasvu. Myös kustannusinflaatio aiheutti edelleen jonkin verran painetta marginaaleihin.

”Positiivista oli, että kasvavilla tuotteilla ja erityisesti Nubeqan rojalteilla oli myönteinen vaikutus liikevoittoon. Nubeqan merkitys olisi ollut vieläkin merkittävämpi ilman tilapäistä negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen, joka johtui vertailukautta alhaisemmasta toimitushinnasta Bayerille”, Hurme kertoo.

Orionin operatiiviset kustannukset kasvoivat pääosin ennakoidusti, Hurme kertoo.

”Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat, koska vertailukaudella COVID-19 rajoitti vielä paikoin myynninedistämistoimia. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon kulut sisältävät nyt myös ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) kulut, joita ei ollut vertailukaudella. Erilaisten tietojärjestelmien rooli muuttuu tärkeämmäksi, ja sen seurauksena niihin liittyvät kustannukset, jotka sisältyvät hallinnon kuluihin, ovat kasvaneet. Lisäksi Orionin toiminnanohjausjärjestelmän käynnissä oleva uudistaminen aiheuttaa väliaikaisia lisäkustannuksia.”

Orion arvioi edelleen, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta. Liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli 1 113 miljoonaa euroa.

Orion täsmentää liikevoittoennustettaan.

Liikevoiton yhtiö arvioi kasvavan hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä. Liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>