Indikaattorit

Rakennuslupien romahdus ei lupaa helpotusta rakennussektorille

Rakennussektori on ajautunut Suomessa nopeasti vaikeuksiin.

Kuva: Tilastokeskus.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin mukaan kaikkien päätoimialojen näkymät ovat heikentymässä, mutta synkintä on rakentamisessa. Kesäkuussa rakentamisen luottamusta kuvaava saldoluku laski arvoon -26. Saldoluku oli -17 pistettä vähemmän kuin toukokuussa, jolloin saldoluku oli -9. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ennustepäällikkö Päivi Puonti kertoo, että rakentaminen lähti hiipumaan viime kesänä ja se olisi tänä vuonna ollut viime vuotta vaimeampaa joka tapauksessa, mutta odotuksia enemmän nousseet korot syventävät ja pidentävät rakentamisen laskusuhdannetta.

”Viime vuosina rakentaminen on ollut vilkasta, ja siksi rakentamisen ennustetun kaltainen supistuminen ei luultavasti näy vielä voimakkaasti kasvavana työttömyytenä”, Puonti toteaa.

Rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kertoi yhtiön huhti-kesäkuun tulosraportin yhteydessä, että rakentamisen markkinaympäristö on jatkunut haastavana läpi vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon.

”Korkea inflaatio, kohonnut korkotaso ja kiristynyt velkarahoituksen saatavuus ovat oleellisesti vähentäneet rakentamisen kysyntää useimmissa asiakassegmenteissä. Voimakkaimmin vaikutukset näkyvät asuntorakentamisen historiallisen voimakkaana laskemisena. Kuluttajien asuntokauppamäärät ovat edelleen erittäin matalia ja sijoittajakysyntä asuntokohteille varovaista”, Sipola toteaa.

SRV arvioi asuntomarkkinan jatkuvan vaikeana, ja uusien asuntohankkeiden aloitukset tulevat loppuvuonnakin jäämään poikkeuksellisen matalalle tasolle, joskin kysyntä asteittain elpynee.

Sipolan mukaan toimitilarakentamisen markkinassa käyttäjälähtöisille, elinkaariviisaille ja hyvillä sijainneilla sijaitseville kohteille on vuokrauskysyntää, mutta hankkeiden aloittamisen kynnys on sijoittajien
varovaisuuden ja rahoituksen saatavuuden takia korkea. Julkinen sektori sen sijaan investoi edelleen verrattain vahvasti ja teollisuudessa on vireillä investointihankkeita, SRV:n toimitusjohtaja kertoo.

Rakennussektorin vaikeuksien jatkumisesta kielivät myös tilastot rakennusluvista.

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia maalis-toukokuun 2023 aikana yhteensä 6,6 miljoonaa kuutiometriä, joka oli 44 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2023 maalis-toukokuun aikana 63 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2023 maalis-toukokuussa 4 033 asunnolle, joka oli peräti 70 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärä väheni 22 prosenttia ja valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärä väheni 31 prosenttia vuodentakaisesta.

Kommentoi
Ylös
>