Oma talous

Kuluttajaliitto: Oma taloustilanne äärirajoilla neljänneksellä kuluttajista

Kuluttajaliiton selvityksen mukaan yli neljännes kuluttajista kokee, ettei omassa taloudessa ole enää lainkaan liikkumavaraa.

Kuluttajaliiton kyselyyn vastanneista yli neljäsosa (26 %) ilmoitti, ettei heidän taloutensa kestä enää lainkaan menojen nousua ilman, että tilanne ajautuu ahdinkoon. M

Määrä on kasvanut syyskuun jälkeen, jolloin viidennes (20 %) vastaajista arvioi, ettei liikkumavaraa ole enää lainkaan. Jopa yli puolet (54 %) vastaajista puolestaan arvioi, että pelivaraa kustannusten nousuun on enintään sata euroa kuukaudessa.

”Huomattavalla osalla kotitalouksista oman talouden riskinsietokyky on jo tällä hetkellä äärimmilleen viritetty. Tämä joukko on nyt kasvanut selvästi puolen vuoden takaisesta”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Beurling-Pomoell pitää suuntaa huolestuttavana.

”Toisilla menee hyvin, toisilla entistä huonommin. Erityisen haastava taloustilanne on yksinasuvilla ja yksinhuoltajilla sekä pienituloisilla kotitalouksilla.”

Jopa 69 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti erityisesti ruoan hinnan nousun vaikuttaneen kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen vähintään jokseenkin paljon. Hieman alle puolen taloustilannetta heikensivät polttoaineen (46 %) ja sähkön hinnan (45 %) nousu vähintään jokseenkin paljon.

Polttoaineen ja sähkön kallistuneet hinnat kurittavat selvityksen mukaan erityisesti maalla ja harvaan asutuilla alueilla asuvia.

Kuluttajaliiton selvityksen vastaajista vain alle viidennes (18 %) arvioi oman taloutensa tilanteen muuttuvan parempaan suuntaan seuraavan vuoden aikana. Optimistisimmin asiaan suhtautuivat nuoret aikuiset. 74 prosenttia vastaajista arvioi tilanteen pysyvän samana tai huonontuvan.

Palkansaajien reaaliansiot ovat olleet historiallisen jyrkässä laskussa vuoden 2021 alusta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen kiihtynyt nousuvauhti heikensi palkansaajien reaaliansioita vuonna 2022 eniten yli 60 vuoteen.

Reaaliansiot laskivat Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 4,8 prosenttia, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Kommentoi
Ylös
>