Yritysuutiset

UPM:n tulokseen odotettuakin rumempi lasku

Voimakas käänne markkinoilla painoi UPM:n huhti-kesäkuun tuloksen poikkeuksellisiin pohjalukemiin.

UPM biokemikaalit biojalostamo
UPM:n biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 100-prosenttisesti puupohjaisia biokemikaaleja. Lähde: UPM Oyj.

Analyytikot osasivat odottaa metsäyhtiöltä reipasta tuloslaskua vahvan vertailukauden jälkeen. Lasku oli kuitenkin toisella vuosineljänneksellä odotettuakin syvempi.

UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni viime vuoden 387 miljoonasta eurosta 114 miljoonaan euroon huhti-kesäkuussa, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 213 miljoonaa euroa. Toteuma oli siis vain hieman yli puolet ennusteesta.

Liikevaihto pysyi suurin piirtein viime vuoden tasolla eil 2,56 miljardissa eurosta.

Markkinoille UPM:n tulosromahdus ei näytä kuitenkaan olevan suurikaan yllätys, sillä metsäyhtiön osake on vain noin 1,3 prosentin laskussa tiistaina kello 10.50.

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan yhtiön liiketoimintaympäristö oli poikkeuksellinen ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

”Geopoliittinen epävarmuus, hidastunut taloudellinen toimeliaisuus ja korkea inflaatio vaikuttivat kuluttajiin. Samaan aikaan poikkeuksellinen varastojen purkaminen jatkui toimialan tuotearvoketjuissa. Seurauksena oli voimakas ja nopea käänne markkinoilla. Tuotteiden toimitusmäärät olivat selvästi alle arvioidun loppukäyttökysynnän, ja hyödykkeiden, kuten sellun ja energian, maailmanmarkkinahinnat laskivat historiallisista huipuista syklin pohjalukemiin puolessa vuodessa”, Pesonen kiteyttää toisen vuosineljänneksen haasteet.

Pesosen mukaan markkinahaasteiden lisäksi vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat UPM Fibresin, UPM Energyn ja UPM Biofuelsin suuret kunnossapitotyöt sekä Paso de los Torosin käynnistykseen liittyvät normaalit kustannukset.

Haasteista huolimatta tuotantokustannukset laskussa

Toisella vuosineljänneksellä useimpien metsäyhtiön tuotteiden toimitukset jäivät merkittävästi pitkän aikavälin keskiarvoista.

”Toimituksiin vaikutti edelleen jatkunut varastojen purkaminen. UPM Communication Papers ja UPM Plywood suoriutuivat hyvin matalien toimitusmäärien ja laskevien hintojen ympäristössä. UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers onnistuivat yksikkömarginaalien hallinnassa, mutta tulokset jäivät heikoiksi alempien toimitusmäärien johdosta. UPM Fibresin ja UPM Energyn toimitusmäärät kasvoivat, mutta hinnat laskivat merkittävästi vertailukausista”, toimitusjohtaja kertoo.

Myönteistä toisessa vuosineljänneksessä oli se, että yhtiön muuttuvat tuotantokustannukset laskivat ja vaikuttivat tulokseen positiivisesti, Pesonen toteaa.

”Vastasimme markkinoiden haasteisiin jatkamalla aktiivista marginaalien hallintaa ja leikkaamalla nopeasti kustannuksia. UPM:n eri liiketoiminnoissa vähennetään työvoimaa sekä pysyvästi että väliaikaisesti, hyödynnetään joustavia työaikoja sekä toteutetaan uudelleenjärjestelyjä. UPM Communication Papers sulki pysyvästi UPM Schongaun paperitehtaan PK6:n Saksassa ja UPM Steyrermühlin tehtaan PK4:n Itävallassa. Liiketoiminta jatkaa kapasiteettinsa sopeuttamista vastaamaan kannattavaa asiakaskysyntää strategiansa ja pitkän aikavälin markkinanäkymiensä mukaisesti.”

Säästötoimenpiteiden ja erittäin kilpailukykyisten tehtaidensa ansiosta UPM:llä on hyvät edellytykset menestyä, kun toimitusmäärät alkavat palautua normaalimmalle tasolle, Pesonen uskoo.

Uruguayan tehokas sellutehdas jauhaa tulosta kolmannella vuosineljänneksellä

Yhtiön strategisen virstanpylvään, Paso de los Torosin sellutehtaan ensimmäiset asiakastoimitukset alkoivat Uruguayssa toukokuussa. Tehtaan käynnistäminen on Pesosen mukaan edennyt hyvin, ja se on saavuttanut 70 prosentin tuotantovauhdin heinäkuussa.

”Odotamme tehtaan käyttökatteen olevan positiivinen kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka sellun hinnat ovatkin syklin pohjatasoa. Kun tehdas on täydessä tuotannossa ja optimoitu, sen odotetaan saavuttavan erittäin kilpailukykyisen kassakustannustason, noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohden”, toimitusjohtaja kertoo.

Tehokkaaseen kustannustasoon vaikuttavat tehokas puunhankinta, suuri koko, paras käytettävissä oleva tekniikka ja tehokas logistiikka.

”Suurin osa sellukapasiteetistamme on nyt Uruguayssa. Puuviljelmiin perustuva, erittäin kilpailukykyinen liiketoiminta tarjoaa myös pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia eri biomateriaaleissa”, toimitusjohtaja toteaa.

Metsäyhtiön toinen virstanpylväs on OL3-ydinvoimalaitosyksikkö, joka aloitti säännöllisen kaupallisen tuotannon. Se kasvattaa yhtiön hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 prosenttia.

”Pidemmällä aikavälillä UPM:n kilpailukykyinen ja ketterä energialiiketoiminta avaa kasvumahdollisuuksia synteettisissä polttoaineissa ja materiaaleissa”, Pesonen toteaa.

Yhtiön biokemikaali-investointi Saksan Leunassa etenee, ja biojalostamo sai toimintaluvan toukokuussa. Hanke on Pesosen mukaan kuitenkin kärsinyt poikkeuksellisen haastavasta investointiympäristöstä, jossa on ollut pulaa materiaaleista ja urakoitsijoista.

”Näissä olosuhteissa tämän lajissaan ensimmäisen biojalostamon rakentaminen ja pienempienkin muutosten toteuttaminen on ollut vaativaa ja aiheuttanut aikataulumuutoksia ja viivästyksiä.”

Yhtiö odottaa investointihankkeen valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä, ja hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 1 180 miljoonaa euroa.

Odotuksissa tuloslasku koko vuodelle

UPM odottaa koko vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton laskevan vuodesta 2022. Vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2023 jälkipuoliskolla yhtiö odottaa olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Toimitusmäärien yhtiö odottaa nousevan vuoden 2023 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna.

Toimitukset olivat epätavallisen matalat vuoden 2023 alkupuoliskolla, mihin vaikutti merkittävä varastojen purkaminen eri tuotearvoketjuissa. Varastojen purkamisen vaikutuksen yhtiö odottaa vähenevän asteittain vuoden toisella puoliskolla, jolloin UPM:n toimitukset voivat elpyä kohti arvioitua loppukäyttökysyntää.

Tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Torosin sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä kasvattavat UPM:n toimituksia vuoden 2023 loppupuoliskolla.

Sellun ja sähkön markkinahinnat olivat historiallisen korkealla tasolla vuoden 2022 loppupuoliskolla ja laskivat nopeasti syklin arvioiduille pohjatasoille vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Vuoden jälkipuolisko alkaa alhaisilla sellun ja sähkön hinnoilla, mikä vaikuttaa näiden hyödykkeiden hinnoista riippuvien liiketoimintojen tuloksiin. Muissa liiketoiminnoissa yhtiö jatkaa marginaalien hallintaa.

Muuttuvien kustannusten yhtiö laskevan vuoden 2023 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden alkupuoliskoon. Lisäksi UPM toteuttaa toimenpiteitä laskeakseen kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia.

Kommentoi
Ylös
>