Kasvuosakkeet

Analyytikko: Dovre Groupilla monia mahdollisuuksia energiasektorilla

Evli antaa Dovre Groupille ostosuosituksen. Osake hinnoitellaan selvästi verrokkeja alhaisemmalla arvostustasolla.

Projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja Dovre Group on kasvanut viime vuosina vahvasti. Kun vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 65,5 miljoonaa euroa, ylsi liikevaihto viime vuonna jo 203 miljoonaan euroon. Kasvu on sisältänyt myös yritysostoja.

Dovre Group julkisti tulosvaroituksen kesäkuun lopulla kuitenkin, jossa se laski liikevaihto- ja liikevoittoennusteitaan.

Ohjeistuksen laskun syynä oli Suomen uusiutuvan energian markkinan uusien projektien pienempi määrä sekä pienempi koko vuoden 2023 aikana sekä Norjan kruunun heikkeneminen vuositasolla noin 10 prosenttia.

Yhtiö julkisti torstaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa, joka kuitenkin osoitti yhtiön liikevaihdon pysyneen vakaana. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 47,3 miljoonaa euroa, mikä on sama lukema kuin vuosi sitten.

Liiketulos laski hieman viime vuodesta 1,5 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,7 miljoonaa euroa.

Heikko Norjan kruunu riesana

Toimitusjohtaja Arve Jensen kertoo, että vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla yhtiö kohtasi joitakin haasteita, mikä näkyi sekä liikevaihdon että kannattavuuden lievänä laskuna verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

”Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti Norjan kruunun heikentyminen. Uusiutuvan energian segmentti kohtasi haasteita harvempien ja pienempien projektien myötä, mikä puolestaan johti segmentin liikevaihdon 18,8 prosentin laskuun”, Jensen kertoo.

Toisaalta Dovren projektihenkilöstö- ja konsultointiliiketoiminnot saavuttivat kasvua, kun niiden liikevaihdot kasvoivat 12,3 prosenttia ja 1,4 prosenttia.

”Tämä korostaa näiden liiketoimintojen vahvuutta ja sopeutumiskykyä ja vahvistaa korkealaatuisiin asiakkaille tarjottaviin palveluihin painottuvaa strategiaamme. Suurin markkina-alueittainen myynnin kasvu tapahtui Pohjois-Amerikassa, mikä johtui pääasiassa Kanadan aktiivisista liiketoiminnoista”, Jensen toteaa.

Norjan lainsäädännön rajoitukset, jotka koskevat väliaikaistyöntekijöiden palkkaamista vuokratyötoimistojen kautta, astuivat voimaan huhtikuussa. Jensenin mukaan rajoitukset ovat toistaiseksi vaikuttaneet energiasegmentin toimintaan vähäisesti, mutta julkisella sektorilla vaikutukset ovat olleet huomattavammat.

Näkymät loppuvuonna valoisammat

Lisäksi maailman eri osissa vallitseva geopoliittinen epävakaus, kasvava inflaatio ja kohoava öljyn hinta ovat vaikuttaneet kuluttajakysyntään ja lisänneet kustannuspaineita, toimitusjohtaja summaa.

Jensenin mukaan Dovren pitkän aikavälin näkymät ovat yhä positiiviset, ja yhtiö kartoittaa jatkuvasti mahdollisuuksia hyödyntää asiantuntemustaan sekä laajentaa palvelujaan energiasektorilla.

”Tulevaisuudessa tunnistamme, että globaaleita markkinoita varjostavat yhä useat epävarmuustekijät. Odotamme kuitenkin palveluidemme voimistuvaa kysyntää vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Toimimme aktiivisesti tehostaaksemme toimintaamme ja edistääksemme pitkäkestoista kannattavuutta.”

Dovre ei tehnyt päivityksiä näkymiinsä. Yhtiö odottaa edelleen liikevaihdon vuonna 2023 laskevan viime vuodesta välille 185-195 miljoonaan euroon ja liikevoiton laskevan yli seitsemään miljoonaan euroon. Viime vuonna liikevaihto oli 203 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa.

Dovren osakkeen arvostustaso alle verrokkien

Evlin analyytikko Joonas Iivonen kertoo, että Dovren projektihenkilöstön vahva suoritus nosti yhtiön liikevaihdon pankin ennusteen yläpuolelle, samalla kun uusiutuvan energian tulos auttoi liikevoiton hieman Evlin 1,4 miljoonan euron ennustetta korkeammalle.

”Projektihenkilöstö on kasvanut 18 prosenttia vuosittaisella vauhdilla parin viime vuoden aikana, mistä johtuen vertailuluvut ovat jo korkeita, mutta odotamme kasvun vielä jatkuvan maltillisena. Konsultoinnille ennustamme tasaista tai hieman laskevaa liikevaihtoa tälle vuodelle, kun taas uusiutuvan energian pitäisi taas ensi vuonna nähdä kasvua uuden siirtokapasiteetin avatessa pullonkauloja Suomessa”, Iivonen toteaa.

Projektihenkilöstölle Evli ennusta tasaista liikevoiton kehitystä tälle ja ensi vuodelle, mutta pankin näkemyksen mukaan potentiaalia pitäisi myös olla päästä lähemmäksi viiden prosentin liikevoittomarginaalia.

Evli uskoo Dovren yltävän lähelle liikevaihto-ohjeistushaarukkansa ylälaitaa. Kolmas vuosineljännes on tärkein tulokselle etenkin uusiutuvan energian kausiluonteisuudesta johtuen.

Iivosen mukaan Dovren verrokkien arvostustasot ovat nousseet viime aikoina.

”Dovre on arvostettu 7x EV/EBIT (poislukien 49 % Suvicin liikevoitosta), kun taas monet verrokit on arvostettu reilusti yli 10x”, Iivonen kuvailee.

Evli nostaa Dovren osakkeen tavoitehinnan aiemmasta 0,77 eurosta 0,80 euroon. Pankki toistaa Dovren ostosuosituksen.

Kommentoi
Ylös
>