Kasvuosakkeet

Enersense kovassa kasvuvauhdissa – kannattavuutta rasittavat vielä strategiset investoinnit

Enersense uskoo kasvuun vahvan tilauskannan turvin. Evli antaa osakkeelle edelleen ostosuosituksen.

Enersense julkisti torstaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiö tarjoaa tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita teleoperaattoreille ja muille tietoverkkoyhtiöille. Enersensen palveluihin kuuluvat myös muun muassa sähkönsiirtoverkkojen, sähköasemien ja tuulivoimapuistojen rakentaminen ja kunnossapito.

Kasvu on kovaa. Tilauskanta kasvoi 79 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 527 miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Yhtiön mukaan vahva kysyntä tuki tilauskannan kehitystä vertailukauteen verrattuna kaikissa segmenteissä. Smart Industry -segmentissä tilauskannan tason nousuun vaikutti vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan kirjattu 100 miljoonaa euroa energiayhtiö Helenin kanssa tehdystä, optiovuosineen yhteensä 200 miljoonan euron sopimuksesta.

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 44,3 prosenttia ja oli 86 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmentissä vahvan tilauskannan tukemana.

Kuva: Enersense Oyj.

Yhtiö ei muuttanut lähiajan näkymiään.

Enersensen odottaa edelleen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan yli 300 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 282 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate oli 13,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan markkinatilanne Enersensen liiketoiminta-alueilla on jatkunut maailmantalouden yleisistä epävarmuustekijöistä huolimatta hyvänä alkuvuoden aikana ja yhtiö odottaa suotuisan kehityksen jatkuvan. Yhtiön vahva tilauskanta antaa hyvän pohjan liikevaihdon kasvulle.

Enersense on onnistunut kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystään ja sama kehitys jatkuu, yhtiö uskoo.

Kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

Kannattavuus paranemaan päin, mutta kasvupanostukset edelleen rasittavat tulosta

Enersensen käyttökate vahvistui 3,0 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli negatiivinen -0,6 miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli kuitenkin edelleen alhainen, 3,5 prosenttia.

Yhtiön mukaan perusliiketoimintojen käyttökate parani kaikissa segmenteissä. Toisaalta panostukset offshore- ja sähköisen liikenteen latausratkaisut -liiketoimintojen ylösajoon sekä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään painoivat edelleen kannattavuutta. Näiden vaikutus oli yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Vertailukaudella toimintaympäristö oli hyvin poikkeuksellinen erityisesti Venäjän hyökkäyssodasta ja ICT-alan lakosta johtuen, mistä syystä vuoden 2022 toisen neljänneksen kannattavuus oli heikko.

Liikevoitto nousi negatiivisesta -2,8 miljoonasta eurosta 0,6 miljoonaan euroon.

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kertoo, että työ perusliiketoimintojen kannattavuuden parantamiseksi on alkanut tuottaa tuloksia.

”Erityisesti Smart Industryssä palvelu- ja projektiliiketoimintojen volyymien kasvu näkyy kannattavuuden parantumisena. International Operations- ja Connectivity-liiketoiminta-alueilla hyvällä tasolla olevat volyymit ja kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimet ovat tuottaneet tulosta alkuvuoden aikana”, Holopainen toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan Baltiassa Enersensen korkeajännitevoimalinjojen rakentaminen jatkuu aktiivisena ja Connectivityssä yhtiö on tehnyt vuoden 2022 lopusta alkaen kertoneet yhteensä noin 100 miljoonan euron sopimuksista valokuituyhteyksien rakentamiseen, mikä nostaa kyseisen liiketoiminnan volyymejä.

Power-liiketoiminta-alueella markkinatilanne jatkuu hyvänä. Holopaisen mukaan kausiluonteisesti haasteellisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen perusliiketoimintojen kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä.

Enersensellä on Holopaisen mukaan merkittävä rooli Suomen kantaverkkoon kohdistuvien projektien toteuttajana ja yhtiö on alkuvuoden aikana voittanut projekteja jo yhteensä noin 40 miljoonan euron arvosta.

Mahdollisuus skaalautuvaan kasvuun

Evlin analyytikko Joonas Iivonen toteaa pankin aamukatsauksessa, että Enersensen liikevaihto ylitti Evlin ennusteen, mikä oli 77 miljoonaa euroa. Myös 3,1 miljoonan euron oikaistu käyttökate oli Evlin 2,3 miljoonan euron ennustettamme korkeampi.

Vaikka Smart Industryn tulosta rasittivat merituulivoiman ylösajoon liittyvät kustannukset. Iivosen arvioin mukaan toiminta tulee todennäköisesti kääntymään voitolliseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja jatkaa skaalautumistaan myös sen jälkeen. Yhteensä strategiset investoinnit rasittivat käyttökatetta 1,6 miljoonan euron verran.

”Kansainvälisen liiketoiminnan katteet paranivat selkeästi odotuksiamme enemmän ja Baltian sopimukset ovatkin jo pitkälti päivittyneet korkeampaan kustannustasoon”, analyytikko toteaa.

Evli näkee etenkin Connectivityllä ja Smart Industrylla olevan mahdollisuuksia tukea tuloskasvua myös ensi vuonna.

”Tietyt teolliset asiakkaat näkevät matalampaa kysyntää olevan edessä, mutta Smart Industryllä on hajautunut asiakaskunta ja etenkin merituulivoimalla on mahdollisuuksia kasvaa. Kansainvälisten toimintojen tilauskertymä on jo ehtinyt hieman viilentymään viime aikojen kovasta vauhdista, mutta se ylsi jo kohtuulliseen 4,7 prosentin käyttökatemarginaaliin ja näemmekin sen kannattavuuden vielä paranevan vuositasolla ensi vuonna”, Iivonen toteaa.  

Tälle vuodelle Evli ennustaa Enersenselle 21 prosentin kasvua. Vaikka pankki näkeekin pidemmän aikavälin orgaanisen kasvupotentiaalin tätä matalammalla tasolla, odottaa Evli silti kannattavuuden paranevan edelleen noin neljän miljoonan euron edestä ensi vuonna.

Enersensen osake on tällä hetkellä verrokkeja kalliimpi, mutta tilanne saattaa muuttua.

”Vuoden 2023 ennusteillamme Enersense on arvostettu noin 14x EV/EBIT, mikä ei ole halpa taso verrokkeihin nähden mutta laskee ensi vuoteen mentäessä 8x luokkaan”, Iivonen toteaa.  

Evlin nostaa Enersensen osakkeen tavoitehinnan aiemmasta 6,5 eurosta 7,0 euroon ja säilyttää osakkeen ostosuosituksen. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 5,96 euroa.

Kommentoi
Ylös
>