Yritysuutiset

Fortum näkee aurinkovoimassa ”merkittävää potentiaalia Pohjoismaissa”

Fortum tutkii mahdollisuutta kehittää 90 megawatin teollisen mittakaavan aurinkovoimahanketta Havdhemiin eteläisessä Gotlannissa Ruotsissa.

Strategiansa mukaisesti Fortum tavoittelee kasvua aurinkovoimassa Pohjoismaissa. Kehitteillä oleva Alvretin hanke on Fortumin ensimmäinen aurinkovoiman kehityshanke Ruotsissa. Hankealue on noin 95 hehtaaria.

Fortum kartoittaa myös Suomessa, Virolahdella, 80 megawatin teollisen mittakaavan aurinkovoimahanketta. 

”Aurinkoenergialla on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä, ja ilmaston kannalta suuri merkitys. Näemme aurinkovoimassa merkittävää potentiaalia Pohjoismaissa, ja olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme nyt aloittaa ensimmäisen teollisen mittakaavan aurinkovoimahankeen suunnittelua Ruotsissa”, sanoo Fortumin aurinko- ja tuulivoimaliiketoiminnan johtaja Toni Kekkinen.

Ruotsissa aurinkovoimahankkeen lupaprosessi kestää tyypillisesti 1-3 vuotta, ja Fortumin mahdollisen investointipäätöksen jälkeen rakentamisen odotetaan kestävän noin vuoden. Aurinkopuiston käyttöönotto voi viedä vielä muutaman vuoden, sillä sen liittäminen alueelliseen sähköverkkoon edellyttää verkon laajentamista.

Energiayhtiö päivitti strategiansa viime maaliskuussa. Fortumin uuden strategian painopisteitä ovat luotettavan puhtaan energian toimittaminen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pohjoismaissa.

Vuosina 2023–2025 Fortum tavoittelee hallittua kasvua puhtaassa energiassa. Investoinnit tällä ajanjaksolla ovat enintään noin 1,5 miljardia euroa.

Fortum sitoutuu aiempaa tiukempiin vastuullisuus- ja ilmastotavoitteisiin: toiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä, hiilestä luovutaan vuoden 2027 loppuun mennessä ja hiilidioksidin ominaispäästöille asetetaan tavoite.

Yhtiön mukaan lyhyellä aikavälillä energia-alan toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen geopoliittiset jännitteet, yleisesti heikommat talousnäkymät, korkeampi inflaatio ja korkotaso sekä sääntelyn kiristyminen ja hintojen voimakas heilunta hyödykemarkkinoilla.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Fortum odottaa sähkön osuuden kokonaisenergiankulutuksesta kasvavan merkittävästi.

Sähkön kysynnän kasvuvauhtia määrittää yhä enemmän energiaintensiivisten teollisuusalojen sekä liikenne- ja lämmityssektorin sähköistyminen ja puhtaan vedyn käyttö. Pohjoismaisilla markkinoilla puhdasta ja kohtuuhintaista sähköä on saatavilla teollisuuden dekarbonisaatioon, ja Fortumilla on käsityksensä mukaan hyvät edellytykset edistää tätä siirtymää.

Kommentoi
Ylös
>