Yritysuutiset

Fortumin tulos jäi kauas analyytikoiden odotuksista

Alemmat sähkönhinnat painoivat Fortumin myyntiä odotettua enemmän.

Energiayhtiö Fortum julkisti perjantaina huhti-kesäkuun tulosraporttinsa. Liikevaihto laski 1,37 miljardiin euroon edellisvuoden 1,53 miljardista eurosta pääasiassa alempien sähkönhintojen seurauksena. Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 1,47 miljardia euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukauden tasolla eli 262 miljoonaa euroa. Tulos parani Generation-segmentissä korkeamman saavutetun sähkönhinnan ansiosta, mutta sen vaikutusta tasoitti tuloksen lasku Consumer Solutions -segmentissä ja Muut toiminnot -segmentissä.

Tuloskehitys jäi kauas analyytikoiden odotuksista. Vertailukelpoisen liikevoiton konsensusodotus oli 340 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos laski lähes puoleen vertailukaudesta, 0,20 eurosta 0,16 euroon. Vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen vaikutti osakkuusyritysten tuloksen heikkeneminen, joka johtui pääasiassa Ruotsin ydinjätteeseen liittyvistä varauksista osaomisteisissa ydinvoimayhtiöissä. Tämäkin tunnusluku oli pettymys, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 0,28 euroa.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että energian hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime kesän ja syksyn huipputasoista, mutta toisella vuosineljänneksellä lasku oli jo huomattavasti loivempaa alkuvuoteen verrattuna.

”Sähkön ja kaasun hintojen voimakas heilunta kuitenkin jatkuu, koska tuotannoltaan vaihtelevan uusiutuvan energian osuus järjestelmässä kasvaa ja energian toimitusvarmuuteen liittyvät huolenaiheet nousevat ajoittain ajankohtaisiksi. Alkukesästä kaasuntoimitusten väheneminen Norjasta Keski-Eurooppaan nosti hintoja, mutta alhainen kysyntä ja kaasun vakaa tarjonta muista lähteistä mahdollistivat kaasuvarastojen tehokkaan täyttämisen ja painoivat hintoja alas”, Rauramo kertoo.

Rauramon mukaan manner-Euroopan ja Pohjoismaiden sähkönhinnat laskivat kausiluonteisuuden, vaimean kysynnän, fossiilisten polttoaineiden matalamman hintatason sekä uusiutuvan sähköntuotannon kasvun seurauksena.

”Toukokuussa Pohjoismaiden spot-hinnat laskivat jopa vauhdikkaammin kuin Manner-Euroopan sähkönhinnat kevättulvien ja lisääntyneen tarjonnan vuoksi.”

Fortumin hyvä tuloskehitys pohjoismaisessa sähköntuotannossa jatkui vuoden toisella neljänneksellä korkeiden hintojen ja kausiluontoisestikin erittäin vahvan talvineljänneksen jälkeen.

”Generation-segmenttimme pystyi jälleen parantamaan tulostaan edellisvuodesta sähkön korkeiden markkinahintojen tukemana. Valitettavasti Consumer Solutions -segmentillä oli kuitenkin melko heikko neljännes, sillä asiakaskunnan vaihtuminen ja pienentyminen tietyissä suojatuissa sähkösopimuksissa jatkui”, Rauramo toteaa.

Fortum kartoittaa edellytyksiä uuden ydinvoiman rakentamiselle Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tutkii SSAB:n kanssa mahdollisuuksia tuottaa vedyn avulla valmistettavaa fossiilivapaata rautasientä Raahessa. Mahdolliset investointipäätökset näistä ydinvoima- ja vetyhankkeista tehdään myöhemmin, Rauramo kertoo.

Fortum ei perinteiseen tapaansa anna arviota koko vuoden tuloskehityksestä.

Kommentoi
Ylös
>