Markkinakommentit

Ovatko Helsingin pörssin osakkeet jo liiankin halpoja?

Helsingin pörssin osakkeet näyttävät nyt edullisilta, kun verrataan historialliseen tasoon ja muihin pörsseihin.

Lippo Suominen
S-pankin päästrategi Lippo Suominen.

Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön OMXH25-indeksi on laskenut vuoden alusta jo 14 prosenttia. Suunta on ollut kuin peilikuva esimerkiksi USA:n S&P 500 -indeksin kehityksestä, joka on noussut vuoden alusta 14 prosenttia.

Lukemattomat Helsingin pörssin yhtiöt ovat tarjonneet tänä vuonna sijoittajille lähinnä pettymyksiä, ja tulosvaroituksia on tullut paljon.

Toisen neljänneksen luvut on vielä raportoimatta noin kymmenellä kotimaisella pienellä yhtiöllä. Omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo laskee, että koko toisen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta 5,6 prosenttia.

Viivan alla kehitys on ollut synkempää.

”Yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto näyttää 6,8 miljardia euroa, jossa on laskua vertailukaudesta 16,1 prosenttia. Vertailukelpoinen tulos rahoituserien jälkeen näyttää tällä hetkellä 6,3 miljardin tulossummaa, jossa laskua vertailukaudesta 18,3 prosenttia. Erityisesti teollisuuden yhtiöiden tuloskehitys on ollut surkea, sillä toisen neljänneksen yhteenlaskettu liikevoitto on laskenut 30,5 prosenttia ja euroissa laskua on kertynyt vertailukaudesta noin 1,8 miljardia euroa”, Angervuo kertoo.

Kotimaisen pörssin heikko kehitys johtuu todennäköisesti erityisesti toimialarakenteesta. Helsingin pörssin toimialapainotukset ovat erilaiset kuin globaalisti, mikä on laskenut kursseja. Helsingin pörssi painottuu syklisiin yhtiöihin ja koostuu pääosin suurista perusteollisuuden vientiyhtiöistä.

Lisäksi indeksi keskittyy vahvasti suurimpiin yhtiöihin. Suurten syklisten vientiyhtiöiden paino koko OMXH25-indeksissä on lähes puolet, ja jos mukaan otetaan myös Nokia vientiyhtiöiden painoon, nousee paino noin 60 prosenttiin.

Osakekurssit seurailevat viime kädessä sijoittajien odotuksia yritysten tuloskehityksestä. Helsingin pörssin lasku kielii siitä, että sijoittajat odottavat laskusuuntaista tuloskehitystä pörssiyhtiöiltämme.

Angervuo ennustaa, että kotimaisten pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu nettotulos heikkenee jopa viisi miljardia euroa kuluvalta vuodelta edellisen vuoden 22,7 miljardin kaikkien aikojen ennätyksestä. 

Arvostuskertoimet jyrkässä laskussa

Onko Helsingin pörssin lasku kuitenkin valahtanut jo niin alas, että kotimaisia osakkeita voisi rohkea sijoittaja napata alelaarista?

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen arvioi X:ssä, että Suomen osakkeet alkavat olla jo halpoja. Hän perustaa väitteensä indeksin P/E-kertoimeen.

”PE-arvostus on alimmillaan yli kymmeneen vuoteen ja samalla tasolla kehittyvien osakemarkkinoiden kanssa”, Suominen toteaa.

Suominen jakaa X:ssä havainnollisen kuvan Suomen, USA:n ja kehittyvien osakemarkkinoiden keskimääräisten P/E-kertoimien kehityksestä vuodesta 2006 tähän päivään asti. P/E-kerroin on laskettu seuraavan 12 kuukauden tulosennusteella.

Amerikkalaisosakkeet ovat perinteisesti olleet arvostuskertoimilla mitattuna selvästi kotimaisia osakkeita kalliimpia. Niin on tilanne tälläkin hetkellä, mutta kuvaajasta käy ilmi, että USA:n osakkeiden arvostuskerroin on kuluvan vuoden aikana noussut jyrkästi samalla kun kotimaisten osakkeiden arvostustaso on laskenut.

Arvostusero kotimaisten ja amerikkalaisten osakkeiden välillä on siten paisunut poikkeuksellisen suureksi. Amerikkalaisosakkeiden keskimääräinen P/E-kerroin on nyt 20x, kun kotimaisten se on noin 12,5x.

Viimeksi osakkeet ovat eteenpäin katsovalla P/E-kertoimella mitattuna olleet yhtä edullisia vuonna 2012. Kotimaisten osakkeiden pitkän aikavälin P/E-kertoimen keskiarvo on noin 17x.

Kotimaisten osakkeiden arvostustaso on nyt kehittyvien markkinoiden tasolla, vaikka tähän asti aina vuodesta 2009 lähtien kotimaiset osakkeet ovat olleet selvästi kehittyvien markkinoiden osakkeita kalliimpia.

Varovaisuutta tulkintaan

P/E-kertoimen tulkinnassa tulee kuitenkin olla varovainen. Kotimaiset osakkeet näyttävät nyt halvoilta vain sillä oletuksella, että yritysten tulokset yltävät analyytikoiden ennusteisiin tai niiden yli. Tämän Lippo Suominenkin myöntää.

Jos tulokset jäävät keskimäärin odotuksia alhaisemmiksi, antaa P/E-luku turhan ruusuisen kuvan kotimaisten osakkeiden hinnoittelusta.

”Osakekurssit eivät ole vielä saavuttaneet pohjakosketusta. Osa pörssianalyytikoista on rakentanut positiivisilla tulosennusteillaan pilvilinnoja sijoittajille”, varoittaa pörssikonkari Hannu Angervuo.

Kommentoi
Ylös
>