Yritysuutiset

Honkarakenteen liikevaihto romahti yli kolmanneksen

Hirsitalovalmistaja Honkarakenne julkisti tammi-kesäkuun tulosraporttinsa. Yhtiön tilanne näyttää nyt kovasti toisenlaiselta kuin viime vuonna.

Viime vuoden toukokuussa yhtiön tilauskanta oli vuodenvaihteessa historiansa korkeimmalla tasolla ja oli 52,4 miljoonaa euroa. Se oli 32 prosenttia korkeammalla tasolla verrattuna edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon.

Tänä vuonna tilanne on toisenlainen.

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 28 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli yli 51 miljoonaa euroa. Katsauskauden tilauskanta jäi vuosien 2019 ja 2020 vertailukausien tasoille.

Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 37 prosenttia vertailukaudesta ja oli 23 miljoonaa euroa.

Suomen asuntomarkkinoiden ahdinko näkyi Honkarakenteen kotimaan myyntiluvuissa täydellä voimalla. Suomessa liikevaihto jäi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan nähden peräti 44 prosenttia ja oli 14,9 miljoonaa euroa. Myynti jäi koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Yhtiön mukaan korkealla pysynyt inflaatio ja nousseet korot ovat yleisen taloudellisen epävarmuuden ohella hiljentäneet merkittävästi asuntomarkkinoita. Kuluttajaliiketoiminnan puolella omakotitalojen kysyntä oli merkittävästi heikompaa kuin vapaa-ajankohteiden.

Alkuvuosi oli myynnillisesti projektirakentamissa hyvin hiljainen. Liikevaihto kasvoi kuitenkin toukokuusta eteenpäin, jonka jälkeen yhtiö pääsi liikevaihdon osalta vertailukautta korkeammalle tasolle.

Honkarakenteen liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä heikkeni 0,3 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 2,2 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli negatiivinen -0,4 miljoonaa euroa ja oikaistu tulos ennen veroja oli -0,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulosta heikentää rahoituskuluihin kirjattu Japanin jenin epäsuotuisa valuuttakurssikehitys.

Monenlaisia haasteita

Liiketuloksen kehitykseen vaikutti negatiivisesti edellisvuotta merkittävästi pienempi liikevaihto sekä vähentyneiden tuotantomäärien aiheuttamat yksikkökustannusten nousut, joita raaka-aineen kustannusten lasku ei kokonaisuudessaan pystynyt kompensoimaan.

Käynnissä olevien strategisten hankkeiden edistämisen vuoksi yhtiö ei kaikilta osin pystynyt täysimääräisenä sopeuttamaan henkilöstökulujaan.

Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen kertoo, että ensimmäinen vuosipuolisko oli toimintaympäristön markkinatilanteen vuoksi haastava.

”Konsernin liikevaihto sekä liiketulos laskivat merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja myynti oli alkuvuodesta hyvin heikkoa. Kaupallinen piristyminen alkoi osin loppukeväästä ja tilauskertymä oli pandemiaa edeltävien vuosien 2019 ja 2020 tasolla”, hän toteaa.

Yhtiön Karstulan tehtaan tuotantomäärät laskivat merkittävästi, mikä johti tuotantokustannusten osalta yksikköhintojen nousuun. Lisäksi raaka-aineen hankintahintojen lasku ei riittänyt kattamaan tuotantomäärän laskusta syntyneitä kustannuksia, Saarelainen kertoo.

Honkarakenne jatkoi edellisenä vuonna aloitettuja lomautus- ja sopeutustoimenpiteitä. Näiden lisäksi toukokuussa emoyhtiössä käynnistyivät uudet muutosneuvottelut, jotka päätettiin kesäkuussa ennen katsauskauden päättymistä. Neuvotteluiden päättymisen jälkeen tehdyt päätökset johtivat 22 henkilön irtisanomiseen kotimaan toimi- ja tuotantohenkilöstön osalta.

Saarelaisen mukaan sopeutustoimenpiteiden ohella yhtiö on keskittynyt edelleen edistämään ja jalkauttamaan strategian mukaisia kehityshankkeita.

”Yhtiössä toteutettiin asiakaskokemuksella kannattavasti kasvuun -muutosohjelmaan pohjautuva liiketoiminnan uudelleenorganisoituminen, minkä seurauksena on nähtävissä uusien projektien parempi asiakastyytyväisyys ja kannattavuus erityisesti kotimaan liiketoiminnan osalta.”

Suomen asuntomarkkinat syväjäässä, panostuksia vientiin

Saarelaisen mukaan tämänhetkinen näkymä myynnin suotuisampaan kehittymiseen on edelleen hyvin epävarmaa.

”Suomen asuntotuotannon ollessa lähes pysähtyneessä tilassa markkinoiden elpyminen nopealla aikataululla on epävarmaa.”

Kotimaan projektiliiketoiminnan hankekanta on toimitusjohtajan mukaan kuluttajaliiketoimintaa vahvempaa ja kysyntä on ollut suotuisassa kasvussa. Saarelaisen mukaan myös vientiliiketoiminnassa on positiivisia projektiavauksia, mutta esimerkiksi tytäryhtiöiden päämarkkinat ovat edelleen olleet hyvin matalavireisiä.

Toimitusjohtajan mukaan Honkarakenne jatkaa panostamista kotimaan markkinan lisäksi erityisesti viennin kasvattamiseen valituilla vientialueilla.

”Vientimarkkinoille haetaan lisävahvistuksia maahantuojien sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Konsernilla on käynnissä lukuisia vientivetoista strategiaa tukevia kehityshankkeita, joilla vahvistetaan kannattavuutta sekä prosessitehokkuutta, ja joissa samalla parannetaan asiakas- ja työntekijäkokemusta”, Saarelainen kertoo.

Honkarakenteen tulosohjaus vuodelle 2023 pysyy kesäkuun alussa päivitetyn tulosohjauksen mukaisena. Yhtiön näkemyksen mukaan vuonna 2023 konsernin liikevaihto laskee edellisvuodesta ja jää 47–52 miljoonaan euroon. Konsernin liiketulos laskee ja jää -0,5 – +0,8 miljoonaan euroon.

Konsernin näkemys vuoden 2023 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan, kevään ja kesän aikana saatuihin tilauksiin, näkemykseen toimintaympäristön jatkuvista haasteista sekä markkinoiden heikosta elpymisestä. Konsernin loppuvuoden tilauskertymä kotimaan ja erityisesti vientimaiden osalta on kertynyt aiempia vuosia merkittävästi hitaammin.

Jukkatalon konkurssin vuoksi markkinoilla varmasti seurataan talovalmistajien talouslukuja mielenkiinnolla.

Honkarakenteen toiminnan jatkuvuus ei ole uhattuna liikevaihdon kovasta laskusta huolimatta, sillä yhtiön rahoitusasema on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli yli 59 prosenttia kesäkuun lopussa. Nettovelkaantumisaste oli -41,5 prosenttia eli konsernin likvidit varat ylittivät rahoitusvelat.

Konsernin likvidit varat olivat 10,5 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla on 3,0 miljoonan euron shekkitililimiitti, mikä ei ollut käytössä katsauskaudella eikä edellisvuonna.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös