Toimituksen blogi

Kymmenen sijoitusoppia kymmeneltä sijoittajalta

Omille rahoilleen tuottoa hakevien sijoittajien haastatteluissa yhdistyy kymmenen perusoppia.

Haastattelin viimeisen puolentoista vuoden aikana kymmentä omille rahoilleen tuottoa etsivää sijoittajaa. Tai tarkalleen ottaen yhtätoista, koska ensimmäiseen haastatteluun osallistui ruotsalais-tanskalainen parivaljakko.

Haastattelujen tavoitteena oli nostaa esiin tuloksekkaan sijoittamisen taustalla olevia käytäntöjä omia rahojaan sijoittavien henkilöiden näkökulmasta. Haastattelut löytyvät listattuna tämän blogin lopusta.

Vaikka parin tunnin keskustelussa ehtii raapaista vain hieman pintaa, jokaisesta haastattelusta on ammennettavissa inspiraatiota omaan sijoittamiseen. 

Kun haastatteluja on takana kymmenen, on sopiva hetki pohtia yhtymäkohtia hyvin erilaisten sijoittajien välillä ja yleismaailmallisia oppeja sijoittamiseen – kun pelissä ovat omat rahat.

1. Ei ole yhtä oikeaa tapaa sijoittaa

Jokaisen tulisi sovittaa oma sijoitustyylinsä omien luonteenpiirteiden, vahvuuksien ja tavoitteiden mukaiseksi. Sijoitustyylilajeissa on runsaasti valikoimaa eikä väärää tapaa tehdä rahaa varsinaisesti ole olemassa. 

On kuitenkin yksi asia, joka yhdistää hyvin eri tavoin tai painotuksin sijoittavia haastateltuja. He pyrkivät toimimaan jollakin valtavirrasta poikkeavalla tavalla, jonka he uskovat tuovan jonkinlaista kilpailuetua. Aivan kuin sijoittajat usein toivovat yrityksiltä, joihin he sijoittavat.

2. Harva on taitava yleisosaaja

Haastateltuja sijoittajia yhdisti keskittyminen johonkin sijoitustyyliin, toimialaan tai yhtiöjoukkoon. Keskittyminen kumpuaa useimmiten omista luonteenpiirteistä, erityisosaamisesta tai kiinnostuksen kohteista. Keskittymisellä sijoittamisesta tulee mielekkäämpää, kun se kytkeytyy muuhun elämään ja lähemmäksi omaa mukavuusaluetta. 

Ennen kaikkea keskittyminen jyrkentää oppimiskäyrää ja lisää ymmärrystä sijoituskohteista. Tämä parhaimmillaan johtaa intohimoon, joka auttaa eteenpäin sijoittamisen vuoristoradassa.

3. Maailma muuttuu ja niin muuttuu sijoitusstrategiakin

Sijoitusstrategia on tärkeä osa onnistumista sijoittajana. Strategia ei kuitenkaan ole kiveen hakattu ohjenuora, vaan se voi muuttua ajan myötä. Sijoitusuran aikana voimme oppia itsestämme jotain uutta ja sijoitusstrategiaa on mukautettava paremmin itselle sopivaksi. Maailma muuttuu myös ympärillämme, eikä ole järkevää toteuttaa epäsopivaa strategiaa uudessa markkinaympäristössä.

4. Sijoitusvirheitä sattuu kun poikkeaa sijoitusstrategiasta

Sijoittamisessa suurten virheiden välttäminen voi olla jopa tärkeämpää kuin suurten voittojen saavuttaminen. Haastateltujen suurimmat sijoitusvirheet ovat useimmiten sattuneet, kun sijoittaja on poikennut omasta strategiastaan tai harhautunut oman fokuksen ulkopuolelle. 

Kolmas ja neljäs sijoitusoppi voivat näyttäytyä olevan ristiriidassa keskenään. Siksi sijoitusstrategiaan ei tule suhtautua kiveenhakattuina käskyinä, vaan sen piirissä on hyvä sallia kokeiluja. Virheet kuuluvat sijoittamiseen ja ne muovaavat strategiaa hiljalleen paremmin sijoittajalle sopivaksi.

5. Sijoitusprosessi tukee strategiaa

Sijoittaja ei tule kävellä pörssiin kuten Prismaan perjantaina. Sijoitusprosessi varmistaa, että sijoitustoiminta tuottaa tavoitteiden ja strategian mukaisia tuloksia. Sijoitusprosessissa voi helposti tunnistaa yhtäläiset elementit. Sijoittajasta riippuen eri elementit saavat erilaisen sisällön, merkityksen ja järjestyksen. Jokaisen on kuitenkin pohdittava ja laadittava omansa.

6. Kyttäys ja kärsivällisyys palkitsee

Kun osakekurssit laskevat, ostajat yleensä poistuvat markkinoilta. Asiantunteva sijoittaja odottaa oikeaa hetkeä ja saapuu paikalle, kun osakkeet ovat alennusmyynnissä. Toiset antavat pohjan mennä ohitse, jotta on riittävä todennäköisyys sille, etteivät kurssit enää jatka alaspäin. 

Kun tuntee omat sijoituskohteet hyvin, seuraa markkinoita ja on kärsivällinen ostojen ajoittamiselle oikein on suurempi todennäköisyys. Kärsivällisyys nouseekin esiin lähes jokaisessa haastattelussa.

7. Arvonmääritys on onnistumisen kulmakiviä

Onnistuakseen sijoituksissa on pohdittava, mikä on yhtiön käypä arvo. Arvonmääritys on kiistatta haastavaa, eikä myöskään ole oikeaa tapaa määrittää onko osake kallis vai edullinen suhteessa sen arvoon. 

Kaikkia haastateltuja yhdistää jonkinlainen tapa hahmottaa yhtiön ja osakkeen käypää arvoa. Pelkkien arvostuskertoimien tarkastelu ei ole harkittua osakepoimintaa, ellei sitä tee systemaattisesti portfoliotasolla.

8. Sijoittaminen kietoutuu tavalla tai toisella osaksi elämää

Useimpien sijoittajien elämässä osakesijoittaminen yhdistyy jollain tapaa osaksi muuta elämää. Samalla keskittyminen sijoittamisessa kumpuaa usein joltakin elämän osa-alueelta. Harrastuksen ympäriltä löytyy uusia ystäviä ja tuttavuuksia, jotka ovat kiinnostuneita samasta asiasta.

Sijoittaminen on usein kehittävä harrastus, jossa oppii jatkuvasti jotakin uutta niin kirjallisuudesta kuin käytännössä. Monelle sijoittaminen on älyllinen haaste, joka parhaimmillaan palkitsee taloudellisesti.

9. Sijoittaminen tuo elämään vapautta

Kuten ei ole oikeata tapaa sijoittaa, ei ole myöskään oikeaa tavoitetta. Äkkirikastumista ei sijoittamisella kuitenkaan kannata tavoitella. Useamman haastatellun tavoitteena on tuoda sijoittamisella elämään lisää vapautta.

 Sijoittaminen on voinut jo mahdollistaa lyhyemmät työpäivät tai heittäytyä jopa kokonaan sijoitustuottojen varaan. Se on kuitenkin ollut määrätietoisen työn tulos. Tavoitteen sijasta tärkeämpää onkin se, että haastateltavat selkeästi nauttivat sijoittamisesta eli prosessista kohti tavoitetta.

10. Sijoittaminen ei ole monimutkaista

Sijoittamisesta voi tehdä hyvin monimutkaista, mutta se ei ole tarpeen. Vaikka pinnan alla sijoitustoiminta todennäköisesti onkin yksityiskohtaisempaa, kaikki haastateltavat kuvaavat omaa sijoittamistaan hyvin yksinkertaisesti. Voisi päätellä, että keskittyminen, selkeä strategia, strategiaan sopiva sijoitusprosessi ja kärsivällisyys ovat yksinkertaisen sijoittamisen kulmakiviä. 

Kymmenen haastattelua

SijoittajaTeemaTyyli
Frederik Svanholm ja Marcus BellanderSijoitusprosessiLaatusijoittaminen
Axel AminoffREIT-yhtiötOsinkosijoittaminen
Riku VirtanenPutoavat puukotMomentum-sijoittaminen
Johannes KuusistoYhtiötutkimusSuomalaiset pienyhtiöt
Timo HuhtamäkiOmistuspohjaKasvusijoittaminen
Juuso JokinenYritysostotKvantitatiivinen sijoittaminen
Jason FieberTaloudellinen riippumattomuusOsinkosijoittaminen
Pentti JokinenArvonmääritysGARP
Juho JärveläRaaka-aineetTrendit
Jari SaarheloKansainvälinen sijoittaminenArvosijoittaminen
Kommentoi
Ylös
>