Kasvuosakkeet

Onko markkinoiden reaktio Qt Groupin tulosraporttiin ylilyönti?

Ohjelmistoyhtiö Qt Group säilytti tuoreessa tulosraportissaan ohjeistuksensa ennallaan. Silti osake sukelsi rajusti.

Qt Groupin osake sukelsi lähes 14 prosenttia torstaina pettymyksen tuottaneen tulosraportin vuoksi.

Mitään dramaattista toisella vuosineljänneksellä ei yhtiölle tapahtunut, eivätkä näkymätkään ole muuttuneet. Ohjelmistoyhtiön tulosodotukset on vain reivattu niin korkealle, että pienikin pettymys saattaa heiluttaa osakekurssia dramaattisesti. Esimerkiksi Inderesin kuluvan vuoden tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on kurssilaskun jälkeenkin yli 40x.

Tähän asti yhtiön kasvu on ollut hurjaa. Liikevaihto on noussut vuosien 2018-2022 aikana vajaasta 46 miljoonasta eurosta 155 miljoonaan euroon.

Nyt kasvuvauhti on hieman hiipumassa.

Qt Groupin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 43,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 17,2 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 26,5 prosenttia ja ylläpitotuotot laskivat 36,5 prosenttia. Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 47,5 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin toteuma.

Qt Groupin liikevoitto toisella vuosineljänneksellä nousi vain vähän, 10,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 9,1 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus oli 11,1 miljoonan euron liikevoitto, joten tuloskehitys jäi hieman odotuksista.

Pohjois-Amerikassa haasteita

Toimitusjohtaja Juha Varelius kertoo, että sulautettujen laitteiden valmistamiseen tarvittavien kehittäjälisenssien myynti kasvoi hyvin, mikä tukee myös jakelulisensseistä saatavaa tuloa pitkällä aikavälillä. Jakelulisenssien liikevaihto on kehittynyt hyvin koko katsauskauden ajan.

Kuitenkin haastava makrotaloudellinen toimintaympäristö näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan myynnissä ja konsultointipalveluiden kysynnässä.

”Olemme edelleen tehneet tarvittavia kasvuinvestointeja myyntiin tukeaksemme kasvutavoitteitamme”, Varelius kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan mahdollisuudet kiihdyttää liikevaihdon kasvua vuoden jälkipuoliskolla ovat erittäin hyvällä tasolla. Qt Group pitääkin koko vuotta koskevan tulosohjeistuksen muuttumattomana.

Näkymät ennallaan – kasvua kaksinumeroisin luvuin

Yhtiö arvioi edelleen, että koko vuoden 2023 liikevaihto kasvaa vertailukelpoisin valuutoin 20-30 prosenttia edellisvuodesta ja että liikevoittomarginaali on 20-30 prosenttia vuonna 2023.

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Qt Group arvioi, että kysyntä ohjelmiston suunnittelu-, kehitys- ja laadunvarmistustyökaluille on vahvaa erityisesti autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, terveysteknologian ja teollisuusautomaation toimialoilla.

Graafisen käyttöliittymän sisältävien laitteiden kehittäjälisenssien myynnin kasvu heijastuu myös jakelulisenssien liikevaihdon kasvuun. Jakelulisenssitulot perustuvat asiakkaan tuotantovolyymiin, mistä johtuen Qt Groupin liikevaihto eri vuosineljänneksillä voi kuitenkin vaihdella merkittävästi.

Osakkeen arvostus huokutteleva

Inderesin analyytikko Antti Luiro arvioi, että osakemarkkinoiden yllättävän voimakas negatiivinen reaktio Qt Groupin tulosjulkistukseen käänsi osakkeen arvostuksen jälleen houkuttelevaksi.

”Osakekurssin laskun jälkeen Qt:n arvostuskertoimet ovat absoluuttisesti koholla, mutta tuloskasvuun peilaten (2023-25e oik. EV/EBIT: 38x-18x) jälleen houkuttelevat. Verrokkeihin nähden yhtiötä hinnoitellaan niin ikään houkuttelevasti kasvuun ja kannattavuuteen peilaten”, Luiro toteaa.

Hänen mukaansa Inderesin päivitetty perusskenaario tarjoaa 13 prosentin tuotto-odotuksen vuoteen 2027.

”Kokonaisuutena osakkeen arvostus on mielestämme jälleen houkutteleva, mutta lievästi nousseen tulosvaroituksen riskin myötä tavoitehintamme laski hieman ennustemuutoksia enemmän”, analyytikko toteaa.

Inderesin suositus Qt Groupin osakkeille on edelleen lisää ja osakkeen tavoitehinta on 70 euroa, mikä ylittää viimeisimmän 64 euron kurssinoteerauksen.

Kommentoi
Ylös
>