KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Metsätilat tarjoavat asiantuntevalle metsänostajalle kilpailukykyistä reaalituottoa

Metsätilan yksityissijoittajalla on mahdollisuus tänä vuonna löytää korkeamman tuoton kohteita kuin vuosiin.

metsä metsätalous puumarkkinat

Metsäkiinteistömarkkinoille tuli vuoden ensimmäisen puoliskon aikana enemmän tiloja myyntiin kuin kertaakaan aiemmin tammi-kesäkuussa seurantajaksolla vuosina 2017 – 2022.

Tämä ilmenee Suomen Sijoitusmetsät Oy:n valtakunnallisesta markkinaseurannasta. Markkinaseuranta kattaa koko Suomen. Markkinaseuranta jakaantuu neljään suuralueeseen: Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu sekä Lappi.

Erityisen runsaasti tiloja tuli myyntiin ajallisesti toukokuussa sekä alueellisesti Etelä-Suomessa.

”Kauppamäärät eivät kuitenkaan ole nousseet samassa suhteessa. Tähän vaikuttanee runsaan tarjonnan jälkeen seurannut kesälomakausi, joka on venyttänyt kaupantekoa. Markkina-aineiston perusteella on kuitenkin myös viitteitä siitä, että myymättä jääneiden kohteiden osuus on kasvanut”, sanoo Suomen Sijoitusmetsät Oy:n metsätietopäällikkö Eero Viitanen.

Runsaan tarjonnan tilanteessa tieto yksittäisen kohteen oikeasta hinnasta korostuu.

”Myyjän, ostajan tai välittäjän ammattitaito ja tarkka markkinahintatason tuntemus estävät hutilyöntejä tehokkaimmin. Realistinen hintapyyntö palvelee myös myyjän etua”, Viitanen toteaa.

Metsäkiinteistöt antavat inflaatiosuojan

Muusta kiinteistömarkkinasta poiketen metsäkiinteistöjen hintataso pitää pintansa. Metsätilojen markkinahintaindeksi nousi kesäkuusta 2022 kesäkuuhun 2023 koko maassa 6,4 prosenttia. Muutos oli suurin Väli-Suomessa (7,5) ja pienin Lapissa (5,4) ja Etelä-Suomessa (5,5).

”Tällä hetkellä metsäkiinteistöjen markkinahintataso kehittyy hyvin samaa tahtia inflaation kanssa. Puun hintatason nousu on veturina metsäkiinteistöjen hintatason nousussa”, Viitanen sanoo.

Vuosina 2017-2023 metsätilojen markkinahintaindeksi nousi nopeimmin vuoden 2021 lopussa. Hintojen nousun myötä metsäsijoittajien tuottovaatimus pieneni. Nyt eletään muutoksen hetkiä.

”Sijoittajien tuottovaatimus on alkanut nousta”, Viitanen sanoo.

Kauppahinnat suhteessa puustoon arvoon laskussa  – tarjolla parempaa tuottoa yksityissijoittajille

Vuonna 2022 ammattimaisten ostajien osuus metsätilakauppojen kappalemääristä kasvoi 43 prosenttiin ja euroissa mitattuna jopa 56 prosenttiin.

Vuoden 2023 aikana ammattimaisten ostajien osuus markkinavolyymista on laskenut hieman. Ammattimaiset ostajat hankkivat kuitenkin edelleen noin kaksi viidestä julkisesti myyntiin tulleesta kohteesta ja yli puolet hehtaareista.

Tämän vuoden erityinen ilmiö on, että metsäkiinteistöjen kauppahinnat suhteessa puuston arvoon ovat useita vuosia jatkuneen nousun jälkeen alkaneet laskea. Kehityksen taustalla on osaksi puun hintatason nousu, osaksi markkinahintatason maltillistuminen.

”Ammattimaisten ostajien osuuden laskiessa yksityissijoittajillakin on paremmat mahdollisuudet löytää korkeamman tuoton kohteita kuin vuosiin. Metsäsijoittaminen perustuu pitkälti oikeaan ostohintaan, ja oikean ostohinnan tunteminen on ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Suomen Sijoitusmetsät Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Venho.

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Venho.

Venhon mukaan metsätilat tarjoavat hyvän reaalituoton lisäksi myös tasaista tuottoa suhdanteista riippumatta – puu kasvaa metsässä laskusuhdanteessakin. Siten metsäomaisuus tarjoaa sijoittajalle tuiki tärkeitä hajautushyötyjä, koska metsätilojen tuotto korreloi vain vähän esimerkiksi osakemarkkinoiden tuottojen kanssa.

Mikä on Suomen Sijoitusmetsät?

Vuonna 2013 perustettu Suomen Sijoitusmetsät Oy palvelee metsäkiinteistömarkkinoiden toimijoita ja metsänomistajia koko maan kattavilla metsäkiinteistöjen hankinnan, hallinnan, kiinteistövälityksen ja arvonmäärityksen palveluilla sekä erilaisilla tietotuotannon palveluilla kuten markkinakatsauksilla ja -analyyseillä.

Yritys seuraa myyntiin tulevia metsäkiinteistöjä yli 30 julkisen myynnin kanavan kautta ja hakee toteutuneiden metsäkiinteistökauppojen kauppahinnat Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kauppahintarekisteristä.

Yhtiön asiantuntemus perustuu sen keräämiin tietoihin yli 13 000 metsäkiinteistökaupasta. Yhtiön kotipaikka on Joensuu.

Kommentoi
Ylös
>