Yritysuutiset

Scanfil takoi ennätyksellisen tulosraportin toisella vuosineljänneksellä

Monet tekijät tukivat Scanfilin tuloskasvua toisella vuosineljänneksellä.

Elektroniikan sopimusvalmistaja Scanfil julkisti jo huhtikuun puolessa välissä ”positiivisen myrskyvaroituksen” liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Yhtiön mukaan asiakaskysyntä ja -näkymä oli jatkanut alkuvuonna vahvistumistaan etenkin Energy & Cleantech-, Automation & Safety- ja Medtech & Life Science -asiakassegmenteissä. Lisäksi elektroniikan komponenttien saatavuustilanne on kohentunut odotettua nopeammin, mikä mahdollistaa asiakaskysyntään vastaamisen ja parantaa myös tuottavuutta.

Myötätuuli on jatkunut toisella vuosineljänneksellä.

Yhtiön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 14 prosenttia viime vuoden 213 miljoonasta eurosta 243 miljoonaan euroon. Liikevaihto oli korkeampi kuin koskaan ennen.

Scanfilin asiakaskysyntä oli erityisen vahvaa Energy & Cleantech ja Connectivity -asiakassegmenteissä.

”Vahvasti kehittynyt asiakaskysyntä, entisestään kohentunut elektroniikkakomponenttien saatavuustilanne sekä tehdyt investoinnit tehtaiden tuotantokapasiteettiin mahdollistivat korkeammat tuotantomäärät ja liikevaihdon”, kertoo Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Liikevoitto nousi viime vuoden 10,1 miljoonasta eurosta 17,5 miljoonaan euroon, ja myös liikevoitto oli kaikkien aikojen korkein. Tuloskehitys osui lähelle Inderesin 17,2 miljoonan euron liikevoittoennustetta.

Jokitalon mukaan liikevoiton positiiviseen kehitykseen myötävaikutti korkeat tuotantomäärät, tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste, kasvanut toiminnan tehokkuus sekä kustannusinflaation vaikutusten onnistunut hallinta.

Vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään PohjoisAmerikassa, Scanfil on tekemässä merkittävää investointia Yhdysvaltojen Atlantan tehtaan elektroniikan tuotantokapasiteettiin. Yhtiö pääsee ensimmäisiä tuotantoeriä vuoden kolmannella neljänneksellä, Jokisalo kertoo.

Yhtiö ottaa myös kesän aikana käyttöön uutta tuotantokapasiteettia myös Sieradzin tehtaalla. Lisäksi yhtiön hallitus teki 3. elokuuta päätöksen merkittävästä tehdasrakennuksen laajennuksesta Sieradziin.

Lähiajan näkymät ovat edelleen vahvat.

”Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymät vuodelle 2023 ovat vahvistuneet vuoden kuluessa ja jatkuvat vahvana. Erityisesti energiatehokkuutta lisäävän ja vihreään siirtymän mahdollistavan teknologian kysyntänäkymä on erinomainen, erityisesti Euroopassa”, toimitusjohtaja toteaa.

Jokitalon mukaan liiketoiminnan lähiajan riskit liittyvät pääasiassa geopolitiikkaan ja talouden kehittymiseen Euroopassa ja globaalisti sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin asiakkaidemme kysyntään ja liiketoimintaedellytyksiin.

Sekä liikevaihto että liikevoitto ovat nousemassa selvästi viime vuotta korkeammalle.

Scanfil nosti 10. heinäkuuta liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton ennusteitaan. Yhtiö arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 900 – 950 miljoonaa euroa, kun aiempi arvio oli 880 – 940 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 844 miljoonaa euroa.

Oikaistun liikevoiton ennustetta yhtiö nosti aiemmasta 56 – 64 miljoonasta eurosta 61 – 68 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli viime vuonna 45 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>