Markkinakommentit

Tuloskauden satoa Yhdysvalloissa

Tulostaantuma on jo kolmen vuosineljänneksen pituinen.

Perjantaihin 4. elokuuta mennessä 84 prosenttia S&P 500 -indeksin yhtiöistä on raportoinut toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen. Tuloskausi on osoittautunut odotettua vahvemmaksi Yhdysvalloissa. Factsetin keräämän aineiston mukaan raportoineista yhtiöistä 79 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden keskimääräisen osakekohtaisen tulosennusteen, ja 65 prosentin liikevaihto on ollut ennakoitua korkeampi. 

S&P 500 -indeksin yhtiöt ylittävät yleensä analyytikoiden osakekohtaiset tulosennusteet. Viimeisen viiden vuoden aikana ylittäneiden osuus on ollut keskimäärin 77 prosenttia, kun taas 10 vuoden aikana se on ollut 73 prosenttia.

Sijoittajia kiinnostaa osakemarkkinoiden reaktio osavuosikatsauksiin. Positiivisen tulosyllätyksen raportoineiden yhtiöiden osakekurssi on laskenut keskimäärin 0,5 prosenttia, kun kurssikehitys lasketaan neljän päivän ajalta alkaen kaksi päivää ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Se on matala lukema suhteessa historiaan. Viimeisen viiden vuoden aikana osakekurssi on noussut keskimäärin prosentin, jos yhtiö on ylittänyt analyytikoiden tulosennusteen.

Negatiivinen osakekurssireaktio positiiviseen tulosyllätykseen kertoo siitä, että markkinoiden odotukset ovat olleet korkeampia kuin analyytikoiden konsensusennusteet. Toisaalta yhtiöiden ohjeistuksilla on ollut keskimääräistä suurempi painoarvo epävarman makrotalouden tilanteen vuoksi. Lisäksi alkuvuoden vahva osakemarkkinoiden kehitys on asettanut riman korkealle.

Negatiivisen tulosyllätyksen raportoineiden osakekurssi on laskenut keskimäärin 2,4 prosenttia. Se on lähellä viimeisen viiden vuoden keskiarvoa, joka on -2,2 prosenttia.

Tulostaantuma johtuu kolmesta sektorista

Osavuosikatsauskausi on ollut mollivoittoinen, jos tuloksia verrataan vuodentakaiseen. Tulossumma on laskenut 5,2 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta, jos mukaan lasketaan sekä raportoineet yhtiöt että myöhemmin osavuosikatsauksen julkistavien yhtiöiden tulosennusteet. Se on kolmas miinusmerkkinen vuosineljännes peräkkäin ja matalin prosenttilukema vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Yhtiöiden liikevaihdot ovat kasvaneet, vaikkakin vain 0,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Indeksin tulossumman lasku johtuu kolmen sektorin miinusmerkkisestä tuloskasvusta. Terveydenhoitosektorin yhtiöiden tulokset ovat laskeneet 27,7 prosenttia vertailukaudesta. Raaka-aineyhtiöiden tuloskasvu on ollut -28,7 prosenttia ja energiayhtiöiden vain -51,4 prosenttia. Energia- ja raaka-aineyhtiöiden heikko tuloskasvu on seurausta inflaation hidastumisesta. Raaka-aineiden ja energiatuotteiden hinnat ovat halventuneet tuntuvasti vuoden takaisesta, joskin viimeisen noin kuukauden aikana ne ovat indeksitasolla jälleen kallistuneet.

USA:n vahva taloustilanne ja inflaation hidastuminen ovat merkittäviä tulosajureita

Inflaation hidastuminen on vaikuttanut positiivisesti useiden sektorien tuloskehitykseen. Lisäksi Yhdysvaltain hyvä taloustilanne on tukenut liiketoiminnan kehitystä. S&P 500 -indeksin sektoreista peräti kahdeksan onnistui kasvattamaan tulosta huhti-kesäkuussa. Eniten tulokset kasvoivat kestokulutushyödykkeitä eli harkinnanvaraisia kulutustavaroita ja palveluita tarjoavilla yhtiöillä. Niistä esimerkki on Amazon.com, joka raportoi 65 sentin osakekohtaisen tuloksen. Analyytikoiden ennuste oli 35 senttiä.

Sektoreista kolmen parhaan joukkoon tuloskasvun suhteen lukeutuvat myös viestintä ja teollisuus. Viestintäsektorin toisen vuosineljänneksen tuloskasvu on ollut 18,7 prosenttia ja teollisuuden 12,7 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Viestintäsektorin yhtiöistä esimerkiksi Alphabet onnistui ylittämään odotukset. Sen oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,44 dollaria, kun ennuste oli 1,34 dollaria. Teollisuuden yhtiöistä odotukset ylitti muun muassa United Airlines, joka raportoi 5,03 dollarin oikaistun osakekohtaisen tuloksen. Konsensusennuste oli 4,03 dollaria.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma on näytellyt suurta roolia tuloskasvun ja liikevaihdon kasvun suhteen. S&P 500 -indeksin yhtiöiden, jotka tekivät toisella vuosineljänneksellä yli 50 prosenttia liikevaihdosta Yhdysvalloissa, tulos kasvoi 2,7 prosenttia, ja liikevaihto kohosi 2,9 prosenttia. Sitä vastoin tulos laski 18,7 prosenttia ja liikevaihto heikentyi 5,7 prosenttia yhtiöillä, joiden liikevaihdosta alle 50 prosenttia syntyi Yhdysvalloissa.

Kommentoi
Ylös
>