Oma talous

Verottaja ehdottaa jatkossa veroprosentin päivittämistä

Verohallinto voi jatkossa vinkata veronmaksajalle, jos tämä maksaa liikaa veroja. Syynä voi olla esimerkiksi puuttunut kotitalousvähennys

Viimeksi valmistuneessa vuoden 2021 verotuksessa lähes 3,5 miljoonaa suomalaista sai palautuksia maksettuaan vuoden aikana liikaa tuloveroja. Liian vähän tuloveroja maksoi puolestaan noin 850 000 suomalaista, joille tuli näin ollen maksettavaksi jäännösveroja eli mätkyjä.

Verohallinto voi ehdottaa asiakkaalle verokortin päivittämistä, jos tämän veroprosentti vaikuttaa liian korkealta tai matalalta.

Verohallinto on elokuussa ehdottanut 7 300 asiakkaalle veroprosentin alentamista kotitalousvähennyksen vuoksi. Mukana on ensimmäistä kertaa tapauksia, joissa Verohallinto on saanut tiedon vähennyksestä kotitaloustyön tehneeltä yritykseltä uuden rajapinnan kautta.

Verohallinto pyrkii jo vuoden aikana korjaamaan tilannetta. Verohallinto vertaa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja asiakkaan kuluvan vuoden toteutuneisiin tietoihin ja ehdottaa verokortin muuttamista, jos asiakkaan tulot tai vähennykset ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin tuloraja vaikuttaa olevan liian pieni.

Suomi.fi-viestit käyttöön ottaneet asiakkaat saavat tiedon verokorttiehdotuksesta sähköpostitse tai Suomi.fi-sovellukseen, ja itse ehdotus löytyy OmaVerosta. Asiakas voi siellä valita, haluaako hän hyväksyä ehdotuksen uudeksi veroprosentiksi. Asiakas voi myös muuttaa tietoja ennen ehdotuksen hyväksymistä. Jos asiakas ei hyväksy Verohallinnon tekemää ehdotusta, veroprosentti ei muutu. Paperilla asioiville asiakkaille ehdotus lähetetään postitse.

Esimerkiksi elokuussa Verohallinto on lähettänyt ehdotuksen uudesta veroprosentista 8 537 asiakkaalle.

”Haluamme tällä menettelyllä herätellä asiakkaita pitämään veroprosenttinsa ajan tasalla, jotta he välttyvät ikäviltä yllätyksiltä mätkyjen muodossa”, kertoo menettelypäällikkö Päivi Ylitalo Verohallinnosta.

Uusi rajapinta tuo kotitalousvähennystiedot valmiiksi OmaVeroon.

Verohallinto avasi tämän vuoden alussa rajapinnan, jonka kautta kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, kuten kotisiivouksia tai remontteja, tekevät yritykset voivat ilmoittaa kotitalousvähennykseen tarvittavat tiedot Verohallinnolle asiakkaidensa puolesta.

Yrityksen rajapinnan kautta ilmoittama kotitalousvähennys siirtyy asiakkaan tietoihin Verohallinnon järjestelmiin, minkä seurauksena Verohallinto voi ehdottaa asiakkaalle veroprosentin alentamista.

Kommentoi
Ylös
>