Kasvuosakkeet

Wetteri aikoo kasvaa yrityskaupoilla Suomen suurimmaksi autoalan toimijaksi

Autoala keskittyy suurempiin, paremman kannattavuuden yksiköihin. Siitä Wetteri aikoo hyötyä, mutta siihen se saattaa tarvita lisärahoitusta sijoittajilta.

Viime joulukuussa listautuneelle autokauppayhtiölle viime vuosi oli haastava. Vuoden alkupuolella komponenttipulasta johtuva uusien autojen huono saatavuus vei autojen ensirekisteröinnit ennätysalhaisiin lukemiin.

Wetterin henkilöautoliiketoiminnan liikevaihto laski hieman uusien autojen saatavuuspulan takia. Samalla kuitenkin tilauskanta kasvoi ennätyslukemiin, ja uusien autojen tilauskanta vuoden lopussa oli 83 miljoonaa euroa. Sähkö- ja hybridiautojen osuuden kasvu henkilöautojen kokonaismyynnistä nosti myytyjen autojen keskihintaa.

Yhtiö julkisti toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa perjantaina 25. elokuuta. Katsauskauden ja vertailukauden taloudellisten tietojen vertailu yrityskauppojen vuoksi edellyttää pro forma -tietojen käyttöä vertailutietoina. Yhtiön mukaan pro forma -tiedot ovat hypoteettisia ja ne on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa.

Konsernin liikevaihto nousi lähes 110 miljoonaan euroon, kun viime vuonna vertailukelpoinen pro forma -liikevaihto oli alle 70 miljoonaa euroa.

Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto nousi 91 prosenttia 33,4 miljoonaan euroon. Raskas kalusto -toimintasegmentin liikevaihto laski 10 prosenttia 1,8 miljoonaan euroon ja huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto nousi 84 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevoitto nousi 2,4 miljoonaan euroon viime vuoden 0,6 miljoonasta eurosta. Kuitenkin tuloslaskelman viimeinen luku, raportoitu tilikauden voitto, oli huhti-kesäkuussa pakkasella -0,7 miljoonaa euroa.

Tuloskasvu ei ihan yltänyt analyysiyhtiö Inderesin odotuksiin, kun se odotti huhti-kesäkuulta 3,5 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa. Myös liikevaihto jäi Inderesin odotuksista. Analyysitalon odotus oli 131 miljoonan euron liikevaihto toiselta vuosineljännekseltä.

Tavoitteena olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija

Toimitusjohtaja Aarne Simula kertoo, että alkuvuoden aikana Wetterin liikevaihtoa kasvattivat uusien henkilöautojen tilauskannan purku toimituksiksi sekä vilkastuneet vaihtoautokauppa ja raskaan kaluston kauppa.

Myös yhtiön huolto-, varaosa ja vauriokorjaamopalvelut suoriutuivat tehokkaasti vuoden koko alkupuoliskon aikana, ja segmentin liikevaihto kasvoi yli 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Simulan mukaan Wetterin liiketoimintamalli kattaa henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin, ja merkittävä osa liiketoimintaa ovat monipuoliset huolto-, varaosa ja vauriokorjaamopalvelut.

”Wetterillä on Suomen laajin henkilöautojen monimerkkiedustus sekä laaja raskaan puolen edustus. Yhdessä näistä muodostuu hyvä keino hallita liiketoiminnan riskejä ja kerryttää vakaata tulovirtaa myös suhdannevaihteluissa”, toimitusjohtaja kertoo.

Simulan mukaan Wetterin tavoitteena on olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhtiö kasvaa yrityskaupoilla ja hakee asiakassegmenttien laajentamista.

”Wetterillä on hyvä, toimivaksi osoitettu kasvustrategia, jota toteutamme määrätietoisesti mutta harkiten.  Kuluvan vuoden alkupuoliskolla me toteutimme kaksi liiketoimintakauppaa: maaliskuussa Itä-Suomessa toimiva Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä, ja kesäkuun alussa Satakunnassa toimiva AutoPalin liittyi joukkoon. Näiden liiketoimintakauppojen myötä saimme uusia merkkiedustuksia, vahvistimme asemaamme vanhojen merkkiedustusten osalta ja paransimme kykyämme palvella entistä laajempia asiakassegmenttejä niin henkilöautojen, hyötyajoneuvojen kuin raskaan kalustonkin osalta”, hän kertoo.

Suuruuden ekonomia jyllää

Simulan mukaan autoalalla on käynnissä sen rakenteita ja toimintamalleja mullistava kehityskulku, ja alan toiminta tulee keskittymään suurempiin, paremman kannattavuuden yksiköihin. 

”Kehityskulusta on saatu useita näyttöjä kuluvan vuoden aikana. Wetteri on autoalan kotimainen konsolidoija, jonka kasvulle alan murros toimii polttoaineena. Uusia liiketoimintakauppoja tullaan tekemään ja autoalalla on tarjolla laadukkaita, hyvin johdettuja ostokohteita. Teemme valintamme huolella: liiketoiminnan kehityspotentiaali sekä saavutettavat synergiahyödyt arvioidaan tarkasti.”

Alkuvuoden aikana Wetteri on panostanut myös orgaaniseen, alueelliseen kasvuun, ja vastauksena vahvasti kasvaneeseen vaihtoautojen kysyntään yhtiö on laajentanut vaihtoautokaupan verkostoaan.

”Vaihtoautokaupassa Wetterin vahvuutena on suuri omavaraisuus vaihtoautojen suhteen: uuden auton kaupan myötä saamme myyntiin hyvän vaihdokin. Alkuvuoden aikana laskuttamiemme vaihtoautojen määrä kasvoi liki 26 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan”, Simula kertoo.

Mahdollisesti osakeanti tulossa

Kuitenkin korkea korkotaso ja inflaatio ovat lisänneet kuluttajien epävarmuutta mikä on näkynyt autojen kysynnässä, Simula myöntää. 

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 82 000 autoon, mikä on vielä jäljessä pitkän aikavälin keskiarvosta.

Simulan mukaan ensirekisteröintien nykytaso yhdistettynä kotimaiseen ikääntyneeseen autokantaan synnyttävät autoalalle kuitenkin suuren orgaanisen kasvun potentiaalin.

”Merkkejä inflaation taittumisesta on ja koronnostojen arvellaan olevan pääosin ohitse. Tämä kehitys lisää kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa sekä kiinnostusta autonhankintaan. Myydyimpiin ajoneuvotyyppeihin tulossa olevat uudet täyssähköautot sekä yleisesti lyhentyneet toimitusajat lisännevät osaltaan kiinnostusta uuden auton hankintaan”, hän ennustaa.

Wetterin kasvutavoite on kunnianhimoinen. Yhtiö tutkii vielä kuluvan vuoden aikana mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”

Vaihtoautokauppa ja kuorma-autokauppa ovat piristyneet vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna vuoden takaiseen. Uusien autojen saatavuuskapeikot ovat pääosin väistymässä vuoden 2023 aikana ja uusien autojen toimitukset jatkuvat.

Yhtiön mukaan geopoliittisen tilanteen talousvaikutukset voivat painaa uusien autojen kysyntää. Viimeaikaisen signaalit korkojen vakautumisesta ja inflaation kääntymisestä laskuun voivat lisätä uusien autojen kysyntää.

Wetteri ennakoi taloudellisen ohjauksen mukaan vuoden 2023 liikevaihdoksi 460 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 13 miljoonaa euroa. Viime vuonna pro forma -liikevaihto oli 291 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>