Kasvuosakkeet

Administer hakee kannattavuusohjelmalla tulospetrausta – pankilta ostosuositus

Administer kasvaa, mutta kärsii kannattavuushaasteista. Pankki uskoo yhtiön tehostamistoimien purevan.

Helsingin pörssin Firsth North -markkinapaikalle listattu Administer tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja. Yhtiön tavoitteena on uudistaa taloushallintopalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja.

Yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen sekä HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoajista Suomessa sekä palkkalaskelmien määrällä mitattuna Suomen suurin HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja.

Yhtiö julkisti tammi-kesäkuun tulosraportin elokuun lopussa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden varjaasta 24 miljoonasta eurosta yli 39 miljoonaan euroon, kasvaen siten yli 64 prosenttia. Kasvun taustalla oli erityisesti Econia-yrityskauppa. Orgaaninen kasvu oli hieman alle 10 prosenttia, ja se tuli pääsääntöisesti palkkahallinnosta, henkilöstövuokrauksesta ja ohjelmistoista.

Liikevoitto oli kuitenkin vertailukautta enemmän miinuksella, -1,3 miljoonaa euroa. Vertailukaudella se oli -0,5 miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot, yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.

Kuva: Administer.

Odotuksissa positiivisia tulosvaikutuksia vuoden jälkipuoliskolla

Yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Herranen kertoi, että Administerin kannattavuus oli epätyydyttävällä tasolla kiihtyneen kustannusinflaation vuoksi ja useiden eri liiketoimintojen jäädessä kannattavuustavoitteistaan.

”Kokonaisuudessaan markkinamme pysyivät melko vakaina katsauskauden aikana, joskin inflaatio ja yleinen taloustilanne lisäsivät epävarmuutta”, hän kertoi.

Edessä on vielä tehostamistoimia.

”Saatoimme katsauskauden aikana päätökseen toimitilojemme rationalisointiprojektin sekä tehostimme yrityskauppojen myötä konserniin liitettyjen yksiköiden integraatiota. Näiden toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti tulokseemme vuoden toisesta puoliskosta alkaen. Nämä toimet eivät kuitenkaan yksistään riitä nostamaan kannattavuuttamme riittävästi, ja olemmekin ryhtyneet valmistelemaan kannattavuusohjelmaa, jossa keskitytään pidemmän ajan tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen”, Herranen kertoo.

Yhtiö alensi näkymiään vuoden 2023 käyttökatemarginaalista elokuun alkupuolella.

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2023. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 76–81 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalin olevan 4–8 prosenttia vuonna 2023. Víime vuonna liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 7,1 prosenttia liikevaihdosta.

Aiemmin yhtiö oli ennustanut käyttökatemarginaalin olevan 7-9 prosenttia liikevaihdosta.

Evlin analyytikko Jerker Salokivi arvioi, että Administer raportoi odotusten mukaisen tammi-kesäkuun tuloksen ja kannattavuus oli odotetusti heikompi kustannusinflaation ajamana.

”H1 raportti sinänsä ei sisältänyt merkittävästi uutta tietoa yhtiön laskettua ohjeistuksensa ja ilmoitettua kannattavuusohjelmasta jo aiemmin elokuussa. Administer tavoittelee seitsemän miljoonan euron kannattavuusparannusta vuositasolla, jonka arvioidaan toteutuvan ensi vuonna, ja ilmoitti myös muutosneuvotteluista, jotka voisivat johtaa enintään 31 työntekijän vähennykseen. Administer on myös aloittanut strategiapäivitystyöt”, Salokivi toteaa.

Osakkeen arvostus edelleen houkutteleva

Analyytikon mielestä suunniteltu kannattavuusparannuksen määrä on merkittävä ja vastaa lähes 10 prosenttia tälle vuodelle Evlin ennustamasta kulutasosta, mutta tiedot suunnitelluista säästötoimenpiteistä olivat vielä varsin rajalliset.

”Oletamme tässä vaiheessa mahdollisen muutosneuvottelujen lopputuloksen vaikuttavan kertaerien kautta heikentävästi toisen vuosipuoliskon kannattavuuteen ja olemme laskeneet koko vuoden käyttökateprosentin ennustettamme 4,8 %:iin (aiemmin 6,3 %)., lähemmäs ohjeistushaarukan alalaitaa.”

Evli odottaa kannattavuusohjelman hieman laskevan kulutasoa ensi vuonna kuluvan vuoden Evlin ennusteeseen verrattuna mikä yhdistettynä ensi vuoden 6,7 prosentin kasvuennusteeseen nostaisi käyttökateprosentin 11,4 prosenttiin.

Salokiven mukaan Administerin fokus tulee olemaan kannattavuudessa, mutta Evli odottaa yhtiön edelleen jatkavan pienempiä kohdennettuja yritysostoja, mitkä tukisivat ennustetta nopeampaa kasvua.

”Administer kertoi kasvupanostusten keskittyvän Suomen lisäksi Itämeren alueeseen, yhtiön puhuttua aiemmin lähinnä laajennuspotentiaalista Ruotsissa.”

Salokiven mukaan yhtiön osakkeen arvostus näyttäytyy edelleen houkuttelevana, mikäli kannattavuus kehittyy kannattavuusohjelman suunnitelmien mukaisesti ja käyttökateprosentti nousisi kaksinumeroiseksi.

”Kannattavuuden kehitykseen liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuutta ottaen huomioon aiemman kehityksen”, hän muistuttaa.

Evli säilyttää Administerin osta-suosituksen ja toistaa 3,5 euron tavoitehinnan. Osake hinnoitellaan pörssissä tällä hetkellä 3,05 euron hintaan, joten mikäli tavoitehinta on oikean suuntainen, olisi osakkeessa selvä nousupotentiaali.

Kommentoi
Ylös
>