Makrotalous

Synkkä ennuste: Suomi tarpoo taantumaan – työllisyys heikkenee ja inflaatio pysyy korkeana

Suomen talous vajoaa tänä vuonna taantumaan, ja kasvu on ensi vuonnakin kituliasta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n kansantalouden ennusteessaan.

PTT:n tuoreen ennusteen mukaan Suomen työllisyys on lähdössä laskuun, ja lomautuksia tullaan näkemään runsaasti. Varsinkin rakennusala on suurissa vaikeuksissa.

Tilanne on Suomen hallitukselle vaikea, koska laskusuhdanne on alkamassa tilanteessa, jossa inflaatio on edelleen korkea.

”Laajamittaiseen elvytykseen ei ole Suomessa syytä, koska inflaatio on osoittautunut hyvin sitkeäksi. Työllisyys on tosin heikkenemässä, mutta maltillisesti”, varoittaa PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen.

Ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,5 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 0,5 prosenttia.

Suomen taloutta vetävät alaspäin korkojen nopea nousu, rakentamisen romahdus, työttömyyden kasvu ja hiipuva yksityinen kulutus.

Suhdanteen heikkeneminen vähentää valtion verotuloja ja kasvattaa sosiaaliturvamenoja. Valtiontalouden alijäämää kasvattavat hyvinvointialueiden ja T&K-menojen rahoituksen lisääntyminen, korkomenojen nousu sekä veronalennukset.

Taulukko: PTT.

Investoinnit ovat laaja-alaisessa laskussa, ja erityisen syvässä ahdingossa on juuri rakennusala. Ostovoiman menetystä ei saada kirittyä kiinni vielä ensi vuodenkaan aikana.

Talous supistuu myös Suomen tärkeimmissä vientimaissa Saksassa ja Ruotsissa, mutta Etelä-Euroopan taloudet kasvavat. Koko maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet Kiinan vaisun talouskehityksen takia. Kiinan kasvupotentiaali onkin pysyvästi alentunut.

Markkinakorot laskevat hitaasti – uhkana rakennusalan konkurssiaalto

Erityisesti asuntorakentaminen vähenee voimakkaasti. Isoimmat ongelmat asuntomarkkinoilla ovat pienissä asunnoissa, mikä viittaa siihen, että asuntosijoittajat ovat hyvin varovaisia.

Sijoittajakysynnän virkoaminen vie aikaa, mutta kotitalouksilla on patoutunutta asunnonvaihtotarvetta. Asuntokaupan ja rakentamisen oletetaan toipuvan, kun korkotaso vakiintuu, mutta tämä on kestänyt kauemmin kuin alkuvuodesta ennakoitiin.

Koronlaskuodotukset näkyvät markkinakoroissa kunnolla vasta vuoden 2024 jälkipuoliskolla. 12 kuukauden euribor on keskimäärin 3,9 prosenttia tänä vuonna ja 3,8 prosenttia ensi vuonna.

”Uhkakuvana rakennusalalla on massiivinen konkurssiaalto ja työttömäksi jäävien ulkomaisten osaajien pysyvä menettäminen. Tukitoimien pitää kuitenkin olla oikeasuhtaisia ja oikein ajoitettuja: uudistuotannon osalta pitää huolehtia ARA-tuotannon riittävästä tasosta, ja lisäksi valtio voisi vaikuttaa korjausavustuksilla ensi vuoden rakennussaneerausten määrään”, toteaa PTT:n ekonomisti Veera Holappa.

Holappa muistuttaa, että rakennusalan suhdannetilanteen tasaamisen pitäisi olla hallituksen työlistalla myös toimialan ylikuumentuessa. Se olisi tärkeätä koko kansantaloudelle sekä rakennusalalle itselleen.

Työllisyys kääntyy laskuun – laajoja lomautuksia luvassa

Työllisyystilanne on ollut vielä tänä vuonna poikkeuksellisen hyvä, vaikka suhdanne on heikko. Merkkejä käänteestä on näkyvissä, ja ensi vuonna työllisyys laskee lähes 50 000 henkilöllä.

Lomautuksia tullaan ensi vuonna käyttämään laajasti. Yritykset eivät halua helpolla luopua nykyisistä työntekijöistään globaalin osaajapulan takia.

Ensimmäisiä irtisanottavia ovat todennäköisesti osa-aikaiset työsuhteet, joiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Työttömyysaste nousee 7,3 prosentista ensi vuonna 8,5 prosenttiin.

Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi nousuun jo vuoden alusta, ja taso oli jo silloin korkea. Tällä hetkellä yli vuoden työttömänä olleita on noin 90 000. Ilmiö on huolestuttava, kun edessä on taantuma ja leikkauksia sosiaaliturvaan tulossa.

”On tärkeää huomata, että työttömyyden suhdanneluontoisen heikkenemisen takia hallituksen ei tulisi ryhtyä uusiin rakenteellisiin työllisyystoimiin, vaikka taantuma jatkuisi pidempäänkin. Sosiaaliturvan edelleen heikentäminen pitkittyvän taantuman oloissa olisi vakava politiikkavirhe”, sanoo Markus Lahtinen.

Inflaatio pysyy korkeana vielä ensi vuonna

Kuluttajahintojen nousuvauhti on alkanut laantua, joten inflaatio hidastuu tänä vuonna 5,7 prosenttiin ja ensi vuonna 2,8 prosenttiin.

Asumisen kustannukset ovat nousseet inflaation suurimmaksi veturiksi Suomessa. Sen sijaan liikenteen vaikutus on vähentynyt, kun raakaöljyn hinta on laskenut.

Ensi vuonna inflaatiopaineita ylläpitävät huomattavasti tavanomaista korkeammat palkankorotukset.

Viimeaikaisilla palkkaratkaisuilla on pyritty kompensoimaan palkansaajille hintatason kohoamista. Kuitenkin nämä palkankorotukset pitävät osaltaan yllä hintojen nousua kohonneiden työvoimakustannusten ja kuluttajakysynnän kautta.

Yksityinen kulutus hiipuu loppuvuotta kohti, kun talouden lisääntyvä epävarmuus ja heikentyvä työmarkkinatilanne vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös