Yritysuutiset

EU:n uusiutuvan energian säädökset tuovat varmuutta Nesteen liiketoimintaan

Neste on tyytyväinen EU:n uusiutuvaa energiaa ja lentoliikenteen tavoitteita koskeviin säädöksiin.

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona EU:n ReFuel Aviation -asetusehdotuksen jatkona tiistaina hyväksyttyyn uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin (EU RED III).

Neste kannattaa näiden kahden EU:n ilmasto- ja energialainsäädännön asetuksen myötä asetettuja aiempaa kunnianhimoisempia tavoitteita. Uudet säädökset astuvat voimaan lähiviikkoina.

EU RED III -direktiivi sisällytetään lainsäädäntöön EU:n jäsenvaltioissa myöhemmin, kun taas ReFuel Aviation -asetusta sovelletaan suoraan kaikkialla EU:ssa.

“Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen johtavana toimittajana Neste kannattaa erityisesti liikennesektorille asetettuja tavoitteita ja uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden merkityksen tunnustamista liikenteen päästöjen vähentämisen keskeisenä keinona”, sanoo Minna Aila, Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja.

Varmuutta uusiutuvien polttoaineiden kysyntään

Sen lisäksi että uudet säädökset edistävät päästövähennystavoitteiden saavuttamista, luovat ne myös varmuutta Nesteen uusiutuvien polttoaineiden kysyntään, jota tarvitaan investointien houkuttelemiseksi uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon.

Lisäksi yhtiön mukaan on tärkeää, etteivät ne sisällä merkittäviä muutoksia biopolttoaineiden valmistukseen hyväksyttyjen raaka-aineiden osalta.

“Uusiutuvan energian kysynnän odotetaan yhä kasvavan pyrkiessämme kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista. Johdonmukaisella lainsäädännöllä voimme paremmin vastata tähän kysyntään. Lainsäädännön ennustettavuus tarjoaa mahdollisuuden myös investointeihin uusiutuvien tuotteiden tuotannon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä läpi arvoketjun. Lisäksi se edistää alan tutkimuksen ja kehityksen jatkumista”, Aila jatkaa.

Neste jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Nesteen tavoitteena on auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä.  

Jalostusmarginaalit nousussa

Yhtiö päivitti kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen näkymiään tiistaina.

Epävakaasta öljymarkkinasta huolimatta Luoteis-Euroopan diesel- ja bensiinimarginaalit ovat nousseet kolmannella vuosineljänneksellä korkealle tasolle, mikä parantaa myös Nesteen öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin ennustetta kolmannella vuosineljänneksellä.

Uudessa päivitetyssä ennusteessa yhtiö odottaa öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin kolmannella vuosineljänneksellä odotetaan olevan merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä, jolloin se oli 16,7 dollaria barrelilta.

Aiemmin Neste oli arvioinut öljytuotteiden kolmannen vuosineljänneksen kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan hieman korkeampi kuin vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

Neste kertoo myös, että Singaporen jalostamon laajennuksen elokuisen dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuotannon uudelleen käynnistymisen ylösajo on hidastunut äskettäisen laitteiden lisätarkastus- ja korjaustyöseisokin vuoksi.

Kommentoi
Ylös
>