Sijoitusuutiset

Finanssitalo Mandatum eriytyy Sammosta – tästä on kyse

Sampo konsernissa uskotaan, että Mandatumin eriyttäminen omaksi yhtiökseen on sekä Mandatumin että Sammon etu.

Sampo on perjantaina hakenut Mandatum Oyj:n osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Edellyttäen, että hakemus hyväksytään, kaupankäynnin Mandatumin osakkeilla odotetaan alkavan pörssilistalla 2. lokakuuta kaupankäyntitunnuksella MANTA.

Mandatum on finanssiyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen laajasti omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen palveluita.

Sammon viime toukokuussa järjestetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista osittaisjakautumisen kautta. Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat tulevat siirtymään selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle.

Jakautumissuunnitelman mukaan Sammon osakkeenomistajat tulevat saamaan jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden Mandatumin osakkeen, joka perustetaan jakautumisen täytäntöönpanopäivänä, jonka odotetaan olevan 1. lokakuuta.

Ei ”listautumishintaa”

Sammon sijoittajasuhdepäällikkö Mirko Hurmerinta kertoo, että Mandatum ei kerää uutta pääomaa eikä Sampo myy Mandatumin osakkeita. Näin ollen osakkeella ei ole ”listautumishintaa”, jolla tavallisesti tarkoitetaan hintaa, jolla uudet sijoittajat voivat merkitä osakkeita yhtiön listautuessa. Osakekurssi määräytyy normaalissa pörssikaupankäynnissä.

Mandatumin hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen puolestaan kertoo, että jakautumisen myötä syntyy itsenäinen Mandatum, jolla on hyvät edellytykset rakentaa asemaansa johtavana suomalaisena finanssipalveluiden tarjoajana.

”Meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia hyödyntää sijoitusosaamistamme kasvaaksemme pääomakevyissä tuotteissa, kun taas pääomavaltainen laskuperustekorkoinen kanta tuottaa vakaata kassavirtaa. Olen innossani mahdollisuudesta viedä tarinamme sijoittajille”, Lapveteläinen toteaa.

Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista.

Mandatum tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 170–200 prosentin vakavaraisuussuhdetta.

Mandatum pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia.

Mitä eriyttäminen tarkoittaa Sammon ja Mandatumin kannalta?

Mirko Hurmerinta kertoo, että Mandatumin eriyttämisen jälkeen Sampo on Pohjoismaiden ja Ison-Britannian digitaalisilla henkilöasiakasmarkkinoilla toimiva puhdas vahinkovakuutusyhtiö. Tämä mahdollistaa kannattavuuden parantamisen.

”Vahinkovakuuttamiseen puhtaasti keskittyessään Sampo arvioi voivansa kohentaa pääoman tuottoa markkinariskin pienentyessä”, Hurmerinta kertoo.

Hurmerinnan mukaan Mandatumin eriyttäminen konsernista alentaa Sammon altistumista markkinariskille vähentämällä konsernin riskipitoisten sijoitusten ja laskuperustekorkoisen vakuutuskannan määrää.

”Tämä alentaa sekä tuloksen että pääoman volatiliteettia. Vähentämällä altistumistaan markkinoiden mahdollisiin stressitilanteisiin Sampo voisi pystyä toimimaan nykyistä pienemmillä pääomapuskureilla.”

Jatkossa Mandatum voi itsenäisenä, listattuna yhtiönä laajentaa uusiin asiakassegmentteihin orgaanisesti myös Suomen ulkopuolelle ja mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta kotimaassa.

”Tällainen kasvu edellyttäisi kuitenkin sitoumuksia, joita Sammon hallitus ei koe mahdollisiksi Sammon vahinkovakuutukseen keskittyvä strategia huomioiden”, Hurmerinta kertoo.

Kommentoi
Ylös
>