Osakeanalyysit

Analyytikko: Fiskarsin säästötoimenpiteet tukevat kannattavuutta

Fiskars aikoo ravistella organisaatiotaan. Analyytikon mielestä suunnitellut toimenpiteet tukevat yhtiön tulostavoitteita.

Brändiyhtiö Fiskars suunnittelee organisaatiorakenteensa yksinkertaistamista vauhdittaakseen transformaatiotaan ja lisätäkseen tehokkuutta.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että suunnitellut muutokset sisältävät liiketoiminta-alueiden sekä brändien roolin vahvistamista sekä tiettyjen konsernin keskitettyjen toimintojen, erityisesti globaalin hankintaketjuorganisaation, organisaatiotasojen vähentämistä.

Fiskars suunnittelee yhdistävänsä nykyiset liiketoiminta-alueet Terran ja Crean yhdeksi Fiskars-nimiseksi liiketoiminta-alueeksi, joka tarjoaisi Fiskars- ja Gerber-brändin tuotteita puutarha-, ulkoilu-, ruuanlaitto-, saksi- ja askartelukategorioissa.

Kaikkien Fiskars-brändin tuotekategorioiden tuominen yhden liiketoiminta-alueen alle mahdollistaisi yhtiön suurimman brändin täyden potentiaalin hyödyntämisen integroitujen ja yksinkertaisempien toimintatapojen kautta.

Nykyisistä liiketoiminta-alueista Vitan organisaatio jatkaisi entisessä muodossaan tarjoten premium- ja luksustuotteita kattaus-, lasi- ja sisustuskategorioissa.

Lisäksi Fiskars-konserni suunnittelee yksinkertaistavansa globaalia hankintaketjuorganisaatiotaan tehokkuuden lisäämiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

“Tavoitteemme on viedä kasvustrategiaamme eteenpäin nopeammin keskellä haastavaa toimintaympäristöä. Onnistuaksemme tässä tavoitteessa meidän on oltava ketteriä ja organisoiduttava brändiemme ympärille, sillä juuri brändeillämme luomme merkitystä kuluttajille. Nyt suunnitellut muutokset ovat jatkoa toimenpiteille, joita teimme keväällä, kun vahvistimme liiketoiminta-alueidemme kokonaisvastuuta”, kertoo Nathalie Ahlström, Fiskars-konsernin toimitusjohtaja.

Tavoitteena isot kustannussäästöt

Suunniteltujen toimenpiteiden henkilöstövaikutukset ovat massiivisia.

Suunniteltujen organisaatiomuutosten odotetaan johtavan noin 400 työtehtävän nettovähennykseen globaalisti. Suurin osa näistä rooleista on globaalissa hankintaketjuorganisaatiossa.

Yhtiö odottaa suunniteltujen muutosten arvioidaan johtavan noin 25 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista suurin osa toteutuisi vuoden 2024 aikana.

Suunniteltuihin organisaatiomuutoksiin liittyvien kertaluontoisten kustannusten Fiskars arvioi olevan yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Kustannukset kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiö odottaa lisäksi 30 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä muutoksista, jotka kerrottiin tammikuussa 2023 ja jotka saatiin päätökseen kevään aikana. Noin puolet näistä säästöistä toteutuu vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon aikana ja loput vuonna 2024, Fiskars ennustaa.

Näihin muutoksiin liittyvät kertaluontoiset kustannukset ovat yhteensä noin viisi miljoonaa euroa ja ne kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin vuoden 2023 aikana.

Kaiken kaikkiaan Fiskars hakee siis 44 miljoonan euron nettosäästöjä. Jotain kuvaa tavoiteltujen säästöjen suuruudesta saadaan, kun ne suhteutetaan viime vuoden 135 miljoonan euron liikevoittoon.  

Analyytikko: kannattavuustavoite edellyttää tehostamistoimia

Inderesin analyytikko Rauli Juva kertoo, että Fiskarsin tuloskehitys on ollut heidän tavoitteitansa heikompaa ja siten kustannussäästöjen hakeminen on luonnollinen toimenpide.

”Toisaalta uskomme yhtiön jatkavan kasvupanostuksia eli kustannussäästöt eivät näy suoraan vastaavana tulosparannuksena. Säästöt tukevat mielestämme ensi vuodelle odottamaamme tulos/marginaaliparannusta”, hän uskoo.

Fiskars tavoittelee 15 prosentin oikaistua liikevoittomarginaalia, kun se viime vuonna oli 11 prosenttia. Juvan mielestä Fiskarsin taloudellinen tavoite on melko haastava, joten toimia tuloksen parantamiseen tarvitaankin etenkin kiinteiden kulujen puolella.

Fiskars ei ilmoittanut muutoksista vuoden 2023 tulosnäkymiinsä. Yhtiö odottaa edelleen 120-130 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa.

Juvan mukaan Fiskarsin pitää lisätä tehokkuuttaan, mikäli se aikoo päästä lähivuosina edes lähelle marginaalitavoitettaan.

Inderes odottaa Fiskarsin osakekohtaisen tuloksen laskevan tänä vuonna 1,03 euroon viime vuoden 1,42 eurosta. Osinkotuoton ennuste on 4,8 prosenttia.

Analyysitalon suositus Fiskarsin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 17,5 euroa. Tavoitehinta on lähellä tämän hetken kurssinoteerausta.

Kommentoi
Ylös
>