Makrotalous

Hallitus leikkaa asumistukea – SAK varoittaa seurauksista

Hallitus on kiristämässä yleisen asumistuen ehtoja.

Sosiaaliturva­ministeri Sanni Grahn-Laasonen. Kuvaaja: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia.

Petteri Orpon (kok.) hallitus valmistelee yleisen asumistuen saamisen ehtoihin muutoksia, jotka vähentävät tuen määrää. Tulojen vaikutus tukeen kiristyy, tukiprosentti laskee, ansiotulovähennys poistuu ja oikeus saada asumistukea omistusasuntoon poistuu.

Esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden tarkoitus on hallitusohjelman linjausten mukaisesti vahvistaa julkista taloutta. Ehdotus tasapainottaa valtion taloutta ja hillitsee asumistukimenojen voimakasta kasvua.

Yleistä asumistukea saavat ruokakuntien määrä ja maksetut asumistuet ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina.

Vuoden 2012 lopussa asumistukea maksettiin noin 181 000 ruokakunnalle ja vuotuiset asumistukimenot olivat 0,605 miljardia euroa. Vuoden 2022 lopussa asumistukea maksettiin noin 382 000 ruokakunnalle, vuotuisten asumismenojen ollessa lähes 1,6 miljardia euroa.

Näin asumistukea ehdotetaan muutettavaksi

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa asumistuen korvausprosenttia laskettaisiin nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin. Ruokakunnan jäsenen tukeen vaikuttavista kuukausituloista vähennettävästä, palkka- ja yrittäjätuloja koskevasta 300 euron ansiotulovähennyksestä eli niin sanotusta suojaosasta luovuttaisiin.

Jatkossa työtulot otettaisiin siis kokonaismääräisesti huomioon asumistukea määrättäessä.

Ansiotulovähennyksen ja omistusasuntojen asumistuen poistamisella tukea kohdennetaan kaikkein pienituloisimmille ja vähävaraisimmille ruokakunnille.

Ansiotulovähennyksen poistamisella halutaan kannustaa työnhakijoita kokopäivätyöhön nykyistä paremmin. Muutos on myös osa hallitusohjelman mukaisen yleistuen valmistelua.

Tuen määrään vaikuttavan perusomavastuuosuuden määräytymistä aiotaan muuttaa niin, että muiden muutosten vaikutukset ovat lievempiä lapsiperheille.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2024 siten, että muutokset vaikuttavat tuen saajien asumistukeen, kun tuki seuraavan kerran tarkistetaan. Omistusasunnossa asuvien asumistuet lakkautetaan syyskuussa 2024.

Lisäksi yleiseen asumistukeen vaikuttaa valmistelussa oleva hallituksen esitys indeksijäädytyksistä. Jos eduskunta hyväksyy esityksen, yleisen asumistuen määräytymisperusteisiin, kuten esimerkiksi enimmäisasumismenoihin, ei tehdä vuoden alussa indeksikorotusta.

Tavoitteena valtion kustannussäästöt

Hallituksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan hallitus tavoittelee asumistukeen 360 miljoonan euron leikkauksia. Grahn-Laasosen mukaan leikkauksissa Suomi seuraa muita Pohjoismaita.

Lisäksi asumistuki omistusasuntoja omistaville nostaa vuokria esimerkiksi asuntosijoittajien kautta, ministeri esittää.

Tosin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin vuonna 2022 julkaistun tutkimuksen mukaan asumistuki ei nosta vuokria merkittävästi.

SAK varoittaa, että hallituksen esittämät leikkaukset tulevat pienentämään yleistä asumistukea saavien kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja osa tippuu kokonaan pois tuen piiristä. Keskusjärjestön mukaan muutokset vaikuttavat kaikkiin yleisen asumistuen saajiin eli yhteensä noin 384 000 ruokakuntaan.

Kasvattaako leikkaus toimeentulotuen menoja?

SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz pitää suunniteltuja leikkauksia lyhytnäköisinä. Hänen mukaansa leikkausten seurauksena voi pidemmällä aikavälillä syntyä enemmän kuluja, kun muun muassa toimeentulotuen tarve kasvaa.

”Toimeentulovaikeudet ja alhainen sosiaaliturva voivat aiheuttaa mielenterveysongelmia, syrjäytymistä, velkaantumista ja turvattomuutta. Ongelmat voivat pitkittyä ja pahimmillaan niistä tulee ylisukupolvisia”, Glantz varoittaa.

Hallitus on kertonut tavoittelevansa sitä, että yhä useampi työntekijä tekisi kokoaikaista työtä. Glantzin mukaan hallitus ei ole kuitenkaan huomioinut asumistuen leikkausten vaikutusta osa-aikatyötä tekeviin.

”Ansiotulovähennyksen eli 300 euron suojaosan poistaminen asumistuesta heikentää merkittävästi kannustimia ottaa vastaan osa-aikatyötä ja pienipalkkaista kokoaikatyötä. Juuri asumistuki mahdollistaa pienipalkkaisen työn vastaanottamisen erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa”, Tuuli Glantz sanoo.

Lue myös tämä: Kohoavat vuokrat ja asumistuki ovat muodostaneet vaikean noidankehän

1 kommentti
  • Tarkkailija sanoo:

    Unohtuiko varallisuusrajojen tulo jutusta vahingossa vai eikö niitä tulekaan?

    Orpohan meinasi poistaa ”lottovoittajilta asumistuen” ja keksi sitten, että 10 000e on hyvä raja, jonka jälkeen asumistuki voi alkaa leikkautumaan. Jatkossa mökin ja/tai veneen omistava voi saada asumistukea vuokra-asuntoonsa.

    Kumpi vaikuttaa enemmän lottovoittajalta? Se, jolla mökki ja vene vai se, jolla säästöjä 10 000e?

  • Ylös
    >