Indikaattorit

Kotitalouksien kurjistuva ostovoima heikentää monen toimialan suhdannenäkymiä

Nopea inflaatio, kohonneet korot ja epävarmuus kansainvälisessä taloudessa ovat asettaneet yritykset uudenlaiseen taloudelliseen ympäristöön.

Työn ja talouden tutkimus LABORE julkaisi toimialaennusteen vuosille 2023–2024 torstaina 7. syyskuuta 2023. Toimialaennusteessa tarkastellaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä liike-elämän palveluiden suhdannenäkymiä vuosina 2023 ja 2024.

Nopea inflaatio, pitkästä aikaa nollasta poikkeavat korot ja kansainvälisessä taloudessa vallitseva epävarmuus ovat asettaneet yritykset uudenlaiseen taloudelliseen ympäristöön.

Vientimarkkinoiden vaimea kehitys haittaa erityisesti tehdasteollisuutta, joka supistuu hieman.

Epävarma ja vaimea tilanne vientimarkkinoilla haittaa erityisesti teollisuutta. Teollisuuden uudet tilaukset ovat jatkaneet vuoden 2022 puolella alkanutta laskuaan, alan toimijoiden arviot tulevaisuudesta ovat varsin synkeät ja yleinen heikko kasvu vientimarkkinoilla vaimentaa toimialan kehitystä 2023.

Erityisen paljon supistuu metsäteollisuus. Hyvä tilaustilanne puolestaan viittaa kohtalaisen valoisiin näkymiin metalliteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. 

Rakennusala ahdingossa

Siklan ja Jukkatalon konkurssit ovat nostaneet rakennusalan vaikeudet päivänvaloon. Rakennusalalla onkin myös LABOREn tutkimuksen mukaan mukaan edessä synkät ajat.

Rakennusala on ajautunut haasteisiin ja on odotettavissa, että ala supistuu ennustevuosina. Epävarmuuden ja totuttua korkeampien korkojen ympäristössä asuntojen kysyntä on romahtanut ja rakennusalalta kuuluu huonoja uutisia toistensa perään.

Kautta linjan myönnetyt rakennusluvat ovat supistuneet voimakkaasti ja samanaikaisesti rakennuskustannukset ovat jatkaneet kasvamistaan. Rahoitusolojen ja inflaation tasoittuessa ja yleisen suhdannetilanteen toipuessa rakennusalankin ahdinko helpottaa vähitellen.

Rakennusalan ahdinko näkyy välillisesti myös muun muassa metsäteollisuudessa ja tukkukaupassa.  

Vielä vuonna 2022 pandemiasta palautuminen vauhditti matkailu- ja ravitsemistoiminta -toimialaa, mutta ennustevuosina alan kasvu hidastuu. Sekä matkailu- ja ravitsemistoimintaan että kauppaan vaikuttaa merkittävästi ostovoiman heikkeneminen, sillä kuluttajat harkitsevat rahankäyttöään entistä tarkemmin, kunnes korko- ja inflaatiotilanne normalisoituu.

Osin samoista syistä kuljetus ja varastointi -toimiala supistuu hieman.  

Liike-elämän palvelut kasvavat ennustejaksolla kohtalaisesti. Asiakastoimialojen haasteet vaikuttavat joihinkin toimialoihin kasvua hidastavasti, mutta esimerkiksi informaatio- ja viestintä -toimiala jatkaa melko ripeää kasvuaan tietojenkäsittelypalveluiden kirittämänä.

Rahoitus- ja vakuutustoiminta -toimialalla aiemmasta poikkeava korkotilanne on laskenut lainausvolyymeja hieman. Samaan aikaan se on mahdollistanut alan yrityksille aiempaa kannattavamman toiminnan. 

Vientiyrityksillä haasteita

Kauppakamarien kysely osoittaa, että vientiyritysten kasvuodotukset ovat laskeneet selvästi alkuvuodesta.

Yli 80 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä on huolestunut maailmantalouden hiipumisesta. Tämä selviää kauppakamarien vientiyritysten johtajille tekemästä kyselystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea ja siihen vastasi 99 yritystä.

Kysely osoittaa vientiyritysten kasvuodotusten kuluvalle vuodelle laskeneen alkuvuodesta. Kyselyn mukaan 44 prosenttia yrityksistä uskoo vientinsä kasvavan merkittävästi tai jonkin verran kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Vielä toukokuun kyselyssä kasvuun uskoi 51 prosenttia ja helmikuussa 64 prosenttia.

28 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä laskevan jonkin verran tai merkittävästi. Touko- ja helmikuun kyselyissä viennin laskua odotti 19 prosenttia vastaajista.

Kommentoi
Ylös
>