Oma talous

Kotitaloudet vaurastuvat, mutta ovat silti synkeissä tunnelmissa

Suomalaiset vaurastuvat edelleen, mutta huolet tulevaisuudesta kasvavat.

kotitalouksien velkaantumisaste
Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -11,5, kun se oli elokuussa -8,0 ja heinäkuussa -8,8. Vuotta aiemmin syyskuussa luottamusindikaattori sai arvon -18,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,3.

Kotitalouksien arvio oman talouden nykytilasta ja myös odotukset omasta sekä Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat hyvin heikolla tasolla.

Suomalaisten odotukset maan työttömyyskehityksestä synkkenivät paljon. Arviot inflaatiosta kyselyhetkellä ja vuoden kuluttua pysyivät lähes ennallaan korkeina.

Kotitalouksien arvio omasta rahatilanteesta säilyi normaalina, mutta mahdollisuudet säästää jatkossa ennakoitiin hieman tavallista huonommiksi.

Synkeistä tunnelmista huolimatta kotitalouksien finanssivarallisuus kuitenkin kasvaa.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 3,6 miljardia euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja olivat 383 miljardia euroa. Kotitalouksien velat puolestaan laskivat 2,2 miljardia euroa ja olivat 203 miljardia euroa.

Rahoitusvarat ovat taloudellisia varoja, jotka koostuvat maksuvälineistä, rahoitussaamisista sekä sellaisista taloudellisista varoista, jotka ovat luonteeltaan saamisten kaltaisia. Rahoitusvarat jaetaan kahdeksaan alaluokkaan: monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, käteisraha ja talletukset, rahamarkkinainstrumentit ja joukkovelkakirjalainat, lainat, osakkeet ja osuudet, vakuutus-, eläke ja standarditakausvastuut, johdannaiset ja työsuhdeoptiot sekä muut saamiset ja velat.

Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 5,8 miljardilla eurolla. Nettorahoitusvarat ovat rahoitusvarojen ja velkojen erotus.

Kotitalouksien lainavelat laskivat 0,8 miljardia euroa ja olivat 173 miljardia euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Kotitalouksien velkaantumisaste laski 2,9 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 126 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 2,6 miljardilla eurolla. Kahtena edellisenä neljänneksenä jatkunut siirtokelpoisten talletusten nettomääräinen vähentyminen päättyi toisella neljänneksellä. Kotitaloudet kasvattivat talletuksiaan nettomääräisesti 1,1 miljardilla eurolla.

Kommentoi
Ylös
>