Rahastot

Kuukauden rahastot: Kolme rahastoa kullan hinnan nousun puolesta

Jos kullan hinta nousee, kultakaivosyhtiöissä voi olla tarjolla lisävipua. Kultakaivoksista löytyy myös osinkosijoituksia.

Kullalle on povattu uutta nousumarkkinaa jo pitkään. Korkojen nousu ja vahva dollari ovat kuitenkin toimineet merkittävämmän nousun vastavoimina.

Kullan arvonnousun puolesta puhuvat argumentit ovat yhä voimassa. Useat keskuspankit ovat viime vuosina ostaneet kultaa kasvavissa määrin. Kullan hinta on pysytellyt korkealla, vaikka korot ovat nousseet. 

Useat asiantuntijat näkevät mahdollisen ohjauskorkojen laskun myönteisenä katalyyttinä kullan hinnalle. Kullan hinta on historiallisesti usein noussut, kun dollari on heikentynyt. Korkea inflaatio voisi olla merkki siitä, että ohjauskorkoja joudutaan korottamaan, mikä olisi kielteistä kullan hintakehitykselle.

Tunnetun raaka-aineisiin keskittyneen varainhoitajan, Goehring&Rozencwajg’n, mukaan muiden omaisuusluokkien tapaan kulta on ajoittain aliarvostettu kun se on poissa suosiosta ja ajoittain yliarvostettu kun suosio syystä taikka toisesta yltyy. 

Vaikka kullan hinta on noussut, varainhoitaja pitää kultaa aliarvostettuna useilla eri mittareilla. Kullan hinta on alhaisimmillaan suhteessa Yhdysvaltain keskuspankin taseen kokoon nähden sekä Dow Jones Industrial indeksiin nähden. Historiallisesti kullan hinta on noussut merkittävästi korkeammalle vastaavista lähtökohdista.

Kultakaivosyhtiöt lisävipuna 

Kulta on tunnetusti omaisuusluokka, joka ei itsessään tuota mitään. Kultakaivosyhtiöiden liiketoimintana puolestaan on tuottaa ja myydä kultaa.

Kultakaivosyhtiöiden osakkeissa on nähtävissä mielenkiintoinen tilanne. Kultakaivosyhtiöiden markkina-arvot ovat historiallisen matalalla tasolla suhteessa kullan hintaan. 

Yksi selitys tälle lienee se, että kaivosyhtiöiden kannattavuutta on rasittanut tuotantokustannusten nousu, joka on rasittanut kullankaivajien kannattavuutta kun yhtiöiden tuottaman hyödykkeen myyntihinta määräytyy maailmanmarkkinoilla. Kullan hintanousu ei siis vielä yksistään takaa kurssinousua kultakaivoksia operoivien yhtiöiden osakkeille.

Kullan ja kultakaivosyhtiöiden kurssikehitys viimeisen kolmen vuoden aikana.

Koska kultakaivosyhtiöiden osakekurssit liikkuvat tiiviisti kullan hinnan mukana, ne ovat väline sijoittaa kultaan mutta samalla tuottavaan liiketoimintaan. Usein erityisesti pienempien kultakaivosyhtiöiden osakkeiden hintaliikkeet ovat voimakkaampia kuin kullan hintaliikkeet. Yksi helppo tapa sijoittaa kultakaivoksiin ovat kolmen suuren varainhoitajan rahaston kautta.

RahastoBlackrock World GoldFranklin Gold & Precious MetalsInvesco Gold & Special Minerals
Juoksevat kulut2,07 %1,85 %1,97 %
Morningstar433
Tuotto, 12 kk / YTD+9,3 % / -1,3 %-3,2 % / -7,8 %+6 % / -3,2 %
Osakkeita44126134
Rahaston koko4200 m$1000 m€1900 m€
Viisi suurinta sijoitustaNewmont
Barrick Gold
Endeavour Mining
Wheaton Precious Metals
Gold Fields
Newcrest Mining
Endeavour Mining
Alamos Gold
Barrick Gold
Agnico Eagle
Freeport-McMoRan
Barrick Gold
Northern Star
Ivanhoe Mines
Newmont

Kohtuullisesti hinnoiteltuja osakkeita kanadalaisella painolla

Jokaisella kolmella rahastolla on vähintään puolet sijoituksista kanadalaisissa osakkeissa. Blackrockin rahastolla Kanadan paino on 60 prosentilla korkein. Sen kymmenestä suurimmasta sijoituksesta kuusi on kanadalaisia yhtiöitä. 

Kahdella muulla rahastolla kanadalaisten yhtiöiden paino on noin puolet. Invescon rahastolla on kolmesta rahastosta suurin paino Australialaisissa kaivosyhtiöissä liki 30 prosentilla. Kolmesta rahastosta Blackrockin rahasto on huomattavasti kahta muuta suurempi ja keskitetympi.

Franklin ilmoittaa laajasti hajautetun rahaston tärkeimmät arvostusluvut. Rahaston yli 120 osakkeen keskimääräinen P/B-luku on 1,4 ja eteenpäin katsova P/E-luku 14,3. Omistusten keskimääräinen markkina-arvo suhteessa kassavirtaan on vain 8-kertainen. Rahasto on sijoittanut markkina-arvoltaan pienempiin kultakaivosyhtiöihin vertailuindeksin keskiarvoon verrattuna.

Blackrockin rahaston omistamat yhtiöt ovat merkittävästi suurempia ja niiden keskimääräinen arvostustaso on huomattavasti korkeampi. Rahaston omistusten keskimääräinen P/E-luku on 23,6 ja P/B-luku 1,6. 

Invesco ei kerro rahaston keskimääräisiä arvostuskertoimia, mutta rahasto on tuottanut kolmesta rahastosta parhaiten viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Osakepoimintoja myös osinkosijoittajille

Rahastojen suurimmissa omistuksissa toistuvat osin suurimmat kultakaivosyhtiöt: Barrick Gold, Newmont ja Agnico Eagle. Kaikki kolme ovat mielenkiintoisia osakepoimintoja myös osinkosijoittajalle. Kunkin kolmen osakkeen osinkotuotto on kolmesta neljään prosenttia.

Kahden rahaston yksi suurimmista sijoituksista, Endeavour Mining, on Kanadaan ja Lontooseen listattu mutta Länsi-Afrikassa toimiva kullankaivaja. Sen liikevaihto kehittyi myönteisesti toisella vuosineljänneksellä suhteessa ensimmäiseen. Kullan tuotantovolyymi kasvoi kymmenen prosenttia ja käyttökate kasvoi 62 prosenttia.

Endeavourilla on hyvin vähän velkaa suhteessa käyttökatteeseen. Endeavour tarjoaa noin neljän prosentin osinkotuoton ja yhtiö ostaa myös opportunistisesti takaisin omia osakkeitaan.

Rahastojen lisäksi kultakaivosyhtiöihin on mahdollista sijoittaa myös pörssilistattujen rahastojen välityksellä.

VanEck Gold Miners (G2X) sijoittaa maailman suurimpiin kullankaivajiin. Sen kolme suurinta omistusta ovat Newmont, Barrick Gold ja Franco-Nevada. VanEck Junior Gold Miners (G2XJ) sijoittaa pienempiin, usein kaivoksia kehittäviin, kultakaivosyhtiöihin.

Kommentoi
Ylös
>