Yritysuutiset

Lehto Groupin osake sukeltaa

Lehto Group joutuu pörssin tarkkailulistalle.

Nasdaq Helsinki kertoi maanantaina tiedotteessaan, että se siirtää rakennusyhtiö Lehto Groupin osakkeet tarkkailulistalle pörssin säännöt osakkeiden liikkeeseenlaskijoille -sääntökirjan  4.1.1 kohdan f perusteella.

Pörssin säännöt kohta 4.1.1 kohta f: ”Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan liittyy epävarmuutta”.

Tarkkailulistalle siirtämisen tarkoituksena on ilmoittaa markkinoille kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperia koskevasta seikasta tai toimenpiteestä. Tarkkailulista on pörssilistan osa.

Tarkkailulistalle siirtäminen tarkoittaa sitä, että sijoittajille annetaan signaali liikkeeseenlaskijaan tai sen osakkeisiin liittyvistä erityisistä olosuhteista, joihin sijoittajan tulisi kiinnittää huomiota. Tarkkailulistalle siirtäminen kestää yleensä rajoitetun ajan.

Lehto Groupin osake syöksyi maanantaina tarkkailulistalle joutumisen vuoksi lähes 23 prosenttia maanantaina. Viimeisen kuukauden aikana yhtiön markkina-arvosta on sulanut 36 prosenttia.

Rakennusyhtiön tammi-kesäkuun liikevaihto laski yli 30 prosenttia edellisvuodesta ja oli 115 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski yhtiön molemmilla palvelualueilla. Laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen sekä jo vuoden 2022 aikana puretut toimitilojen hankesopimukset.

Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli tappiollinen -18,2. Liiketappioon vaikuttivat erityisesti tappiolla myydyt omaperusteiset asuntokohteet sekä muut heikkokatteiset tai tappiolliset hankkeet.

Kesäkuun päättyessä yhtiön kassavarat olivat 9,0 miljoonaa euroa, kun ne vuoden lopussa olivat 13 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi yhtiöllä oli pantattuna 5,0 miljoonaa euroa käteistalletuksia 30. kesäkuuta 2022 allekirjoitetun rahoitussopimuksen vakuudeksi.

Korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 28 miljoonaa euroa miljoonaa euroa.

Tilauskanta pieneni 121 miljoonaan euroon vuoden lopun 206 miljoonasta eurosta. Tilauskanta pieneni molemmilla palvelualueilla johtuen vähäisestä tilauskertymästä.

Lehto Groupin toimitusjohtaja Juuso Hietanen kertoi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että rakentamisen markkina on ollut poikkeuksellisen vaikea koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

”Erityisen haastavana on jatkunut asuntokaupan tilanne, kun asiakkaiden ostopäätöksiä hidastavat yleisen taloudellisen epävarmuuden lisäksi lainarahoituksen heikko saatavuus sekä kohonnut korkotaso”, hän kertoi.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiön rahoitustilanteemme on pysynyt vakaana.

”Nettokäyttöpääomaan sitoutunutta rahaa on saatu vapautettua ja olemme myyneet joitakin käyttöomaisuuseriä. Tämän seurauksena olemme pystyneet lyhentämään velkojamme.”

Hietasen mukaan Lehto jatkaa aktiivisesti neuvotteluja rakenteellisista ja omistuksellisista järjestelyistä.

”Toisen vuosipuoliskon keskeinen tavoite on saada toteutettua järjestely, joka mahdollistaa liiketoiminnan kehittymisen markkinatilanteen parantuessa.”

Yhtiön maksuvalmiuden kannalta on tärkeää, että yhtiön saamat urakat ja esisopimuksella olevat hankkeet saadaan käynnistettyä. Lehto Groupin arvion mukaan omistuksellisen tai rakenteellisen muutoksen toteutuminen vaikuttaisi positiivisesti uusien projektien käynnistymiseen.

Kommentoi
Ylös
>