Sijoittajan verotus

Pörssisäätiö: Osakesäästötiliä koskevaan lakiin saatava kiireellisiä korjauksia

Pörssisäätiö toivoo osakesäästötilin kehittämistä tasavertaiseksi sijoittamisen välineeksi.

Sari Lounasmeri
Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Kuva: Pörssisäätiö.

Laki osakesäästötilistä astui voimaan kesäkuussa 2019. Osakesäästötilille on voinut tehdä talletuksia vuoden 2020 alusta lähtien. Tili mahdollistaa sijoittamisen lain mainittuihin sijoituskohteisiin ilman välittömiä veroseuraamuksia. Pääomatuloveroa maksetaan vasta, kun tililtä nostetaan varoja. Tämä kannustaa myös piensijoittajia sijoittamaan osakkeisiin.

Osakesäästötilissä on kuitenkin rajoituksia.

Sen kautta on mahdollista sijoittaa vain osakkeisiin. Lisäksi osakesäästötilille tehtäviin talletuksiin on kuitenkin säädetty 50 000 euron talletuskatto, ja säästäjän on mahdollista avata nimiinsä vain yksi osakesäästötili kerrallaan. Lainsäädännön rajoitusten ylittyminen on sanktioitu.

Talletuskatto on kuitenkin nousemassa, sillä hallituksen ehdotuksen mukaan raja nousee 100 000 euroon vuoden alusta.

Onko talletuskatto tarpeeton?

Pörssisäätiö pitää osakesäästötilin talletusrajan nostamista oikeansuuntaisena askeleena tilin kehittämisessä.

”Pidemmällä aikavälillä raja pitäisi poistaa kokonaan. Muissa sijoitustuotteissa ei ole kattoa, eikä lainsäätäjän tulisi keinotekoisilla säännöillä ohjata sijoittamista tiettyihin tuotteisiin”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri toteaa.

Talletusrajan poistaminen tekisi osakesäästötilistä säännöiltään tasavertaisemman sijoitusrahastojen tai sijoitusvakuutusten kanssa. Osakesäästötilillä yksityishenkilö omistaa osakkeet ja vaikuttaa omistajana suoraan siihen, mitkä yritykset ja hankkeet saavat rahoitusta.

Pörssisäätiö pitää ongelmana sitä, että yksityishenkilö voi avata vain yhden osakesäästötilin. Jos sijoittaja voisi avata useamman tilin, pankeilla ja muilla tilien tarjoajilla olisi kannuste kilpailla asiakkaista esimerkiksi alhaisilla kustannuksilla.

Lisäksi osakesäästötilin verokohtelu tulisi ajan mittaan muuttaa samanlaiseksi kuin sijoitusrahastoilla on. Se tarkoittaa niin sanotun hankintameno-olettaman sallimista varojen nostossa samalla tavalla kuin sijoitusrahasto-osuuksien myymisessä.

Tekniset korjaukset tarpeen

Pörssisäätiö ehdottaa kiireellisiä teknisiä muutoksia osakesäästötililakiin. ”Tarve niille on noussut esille viime vuosien yrityskauppatilanteissa”, Lounasmeri sanoo.

Kun yrityskauppa toteutuu ja ostetun yrityksen osakkeet poistuvat pörssistä, osakesäästötilillä olevat osakkeet poistetaan tililtä – ilman mitään korvausta sijoittajalle. Näin käy, jos lunastushinnasta kiistellään ja mahdollista lisäkorvausta haetaan välimiesmenettelyllä. Laissa pitäisi määrätä, että myös osakesäästötilille maksetaan heti kiistaton osuus lunastushinnasta.

Ostotarjousvaiheessa ongelmia voi tulla siitä, että tarjouksessa on mukana velkainstrumentteja. Osakesäästötilillä voi pitää vain osakkeita, joten velkainstrumentit tulisi sallia väliaikaisina poikkeuksina.

Pörssisäätiö pitää vuonna 2020 käyttöönotettua osakesäästötiliä merkittävänä keinona lisätä kotimaista omistajuutta sekä helpottaa yksityishenkilöiden osakkeisiin sijoittamista. Osakesäästötilejä on muutamassa vuodessa avattu yli 320 000.

Kommentoi
Ylös
>