Ovaro Kiinteistösijoituksen IR-sivut

Ovaron toimitusjohtaja Marko Huttunen lisää omistustaan yhtiössä

Ovaro Kiinteistösijoituksen toimitusjohtaja Marko Huttunen nousee yhtiön 10 suurimman osakkeenomistajan joukkoon.

Ovaron toimitusjohtaja Marko Huttunen lisää omistustaan yhtiössä. Tätä varten yhtiön hallitus on päättänyt myöntää toimitusjohtajalle maksimissaan 200 000 euron lainan käytettäväksi osakkeiden hankkimista varten.

Ovaro Kiinteistösijoitus on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava pörssiyhtiö, jolla on lähes 5 000 osakkeenomistajaa.

Osakehankinta on osa toimitusjohtajan kannustinjärjestelmää 2024-26. Hankinta on tarkoitus toteuttaa markkinoilta vuoden 2023 jälkimmäisen puoliskon aikana. Muilta osin kannustinjärjestelmä julkistetaan vuoden 2023 jälkipuoliskon aikana.

Laina on markkinaehtoinen ja osakkeet hankitaan markkinaehtoisesti.

”Haluan kehittää Ovaroa yrittäjämäisellä otteella, jonka perustana on omistajuus. Ovaron kehitystyön tuloksena yhtiöllä on nyt vahva tase ja likviditeetti. Tämä antaa meille hyvät lähtökohdat strategiakauden 2024-2026 suunnitteluun ja toteutukseen”, Toimitusjohtaja Marko Huttunen kertoo.

Toimitusjohtaja Huttunen omistaa nyt 42 819 osaketta. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen hän omistaa arviolta noin 104 000 osaketta. Samalla hän nousee yhtiön 10 suurimman osakkeenomistajan joukkoon.

Yhteensä Ovaron omistaa noin 4 000 osakkeenomistajaa.

‘’Ovaro myi ennen inflaation ja korkojen nousua suurimman osan kiinteistöistään ja maksoi pois valtaosan lainoistaan. Samalla yhtiön tulos on käännetty positiiviseksi. Olemme nyt hyvissä asemissa tekemään kasvuinvestointeja ja markkinatilanne on niille suotuisa”, Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen kertoo.

Roinisen mukaan edellytykset tavoitella strategiakaudella 2024-26 nousevan tuloskehityksen jatkamista ja omistaja-arvon kasvattamista ovat olemassa. Toteutuksen onnistumista tukemaan Ovaro on päättänyt rakentaa toimitusjohtajalle yrittäjämäisen kannustinjärjestelmän, jonka yksi kulmakivi on omistajuus.

”Tarkoitus on, että johdon ja kaikkien osakkeenomistajien intressit olisivat mahdollisimman yhtenäiset. Nyt toteutettava lainoitettu osakehankinta on keskeinen osa tätä kannustinta. Loppuelementit julkistamme H2 2023 aikana’’

Ovaro odottaa vuoden 2023 tilikauden tuloksen olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2022. Tilikauden 2022 tulos oli 448 tuhatta euroa.

Yhtiö nosti näkymiään heinäkuun alussa.

Tiistaina 4. heinäkuuta allekirjoitettujen Jyväskylän Kukkulan kauppa- ja vuokrasopimusten vahvistumisen myötä osakkuusyhtiö Apitare Oy:n ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n kautta Ovarolle muodostuu noin kolmen miljoonan euron tulosvaikutus, minkä vuoksi yhtiö nosti tulosnäkemystään koko vuodelle. 

Aikaisemmin yhtiö ohjeisti operatiivista tulosta (EPRA). Vuodesta 2023 alkaen yhtiö antaa ohjeistuksensa konsernin tilikauden tuloksesta. Ohjeistuksen muutoksen taustalla on konsernin liiketoiminnan laajentuminen vuokraustoiminnan lisäksi kiinteistöjen hankintoihin, myynteihin ja kiinteistökehitykseen.

Operatiivinen tulos (EPRA) ei ota huomioon myyntivoittoja tai -tappioita, arvonmuutoksia eikä ajanmukaistuskuluja. Tilikauden tulos kuvaa yhtiön kannattavuutta operatiivista tulosta kattavammin.

Kommentoi
Ylös
>