Sijoitusuutiset

Selvitys osoittaa: Pörssiyhtiön toimitusjohtajan tehtävä on tuulinen pesti

Toimitusjohtajan toimikausi kotimaisessa pörssiyhtiössä on lyhyt. Naisten osuus toimitusjohtajista on edelleen vähäinen.

Tuore listayhtiöitä käsittelevä toimitusjohtajaselvitys osoittaa, että vuosien 2021–2023 aikana on rekrytoitu 25 prosenttia enemmän suomalaisia toimitusjohtajia kuin vuosina 2019–2020. Selvityksessä tarkasteltiin Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten sekä First North -yhtiöiden toimitusjohtajia.

Chief Executive Searchin teettämän selvityksen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana 82 prosenttia Suomalaisiin pörssiyhtiöihin rekrytoiduista uusista toimitusjohtajista on ollut suomalaisia. Samaisessa vuonna 2020 teetetyssä selvityksessä ero ulkomaalaisten ja suomalaisten osuudessa oli paljon pienempi, jolloin suomalaisia oltiin vuosien 2019–2020 aikana rekrytoitu 57 prosenttia ja ulkomaalaisia 43 prosenttia.

Kriisien vaikutus näkyy kansainvälisten toimitusjohtajien määrän romahduksessa, mutta huomioitavaa on myös, että lähivuosina on rekrytoitu eniten Small Cap ja First North -yhtiöihin, joissa suomalaisten toimitusjohtajien osuus on muutoinkin ollut suurempi.

Selvityksen mukaan toimitusjohtajakausien keskiarvo on pidentynyt noin vuodella verrattuna edelliseen selvitykseen.

Toimitusjohtaja vaihtuu keskimäärin 5,9 vuoden välein, mikä palauttaa luvun historiallisesti keskimääräiseen pituuteen. PricewaterhouseCoopers teki vuonna 2018 samantyyppisen kansainvälisen vertailun, jossa keskiarvo tuolloin oli yli seitsemän vuotta, joten kansainvälisesti tarkasteltuna toimitusjohtajakaudet ovat Suomessa yhä suhteellisen lyhyitä.

”Vaikka pandemia jossain määrin tiivisti yhteistyötä toimitusjohtajien ja hallitusten välillä ja toimitusjohtajakaudet sitä kautta hieman pidentyivät, on toimikausien mediaani edelleen vain kolme vuotta, ja vaihtosykli on tihentynyt vuodesta 2022 eteenpäin kiihtyvällä tahdilla. Toimitusjohtajan tehtävä listayhtiössä on edelleen tuulinen paikka, ja Suomessa vielä hiukan tuulisempi kuin kansainvälisesti”, kommentoi Chief Executive Searchin Managing Partner Hannu-Matias Nurmi.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden johdossa on pysynyt matalana ja on täten huolestuttava.

Selvityksen mukaan naisten osuus pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on vain seitsemän prosenttia. Small Cap- ja First North -yhtiöissä on naistoimitusjohtajia yhteensä vain kaksi, ja näihin yhtiöihin tarkastelujaksolla rekrytoiduista 33 uusista toimitusjohtajasta kaikki 33 ovat miehiä.

Prosentuaalisesti eniten naisia on Large Cap -yhtiöissä, 15 prosenttia. Nurmi nostaa esiin EU:n asettaman direktiivin, jonka mukaan yhtiöiden hallituksissa täytyy vuoteen 2026 mennessä nostaa naisten osuutta vähintään 40 prosenttiin.

Voidaan mielenkiinnolla odottaa nostaako tämä myös naistoimitusjohtajien määrää, sillä selvityksen mukaan vähintään jopa 15 prosenttiin nousee hallituksesta yhtiön korkeimpaan johtoon ja hallitustyö yleisesti voidaan nähdä porttina johtotehtäviin.

Selvitys on toteutettu tarkastelemalla yhtiöiden ja toimitusjohtajien julkisesti saatavilla olevia tietoja kevään 2023 aikana. Otoksessa oli mukana 33 Large Cap-, 50 Mid Cap-, 52 Small Cap- ja 52 First North -yhtiötä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös