Arvo-osakkeet

Analyytikko: Stockmannin tähtäimessä saattaa olla tavarataloista luopuminen

Stockmann selvittää eri vaihtoehtoja tavarataloliiketoiminnalleen. Myyntikin on yksi mahdollisuus, ja pääomistaja on mahdollinen ostaja.

Stockmann kauppaketju Helsinki tavaratalo

Stockmann on päättänyt käynnistää strategisen arvioinnin omistaja-arvon kasvattamiseksi nostamalla Lindex konsernin liiketoiminnan keskiöön. Osana tätä arviointia Stockmann harkitsee myös nimensä muuttamista Lindex Groupiksi ja selvittää strategisia vaihtoehtoja Stockmannin tavarataloliiketoiminnalle.

Osana tavarataloliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen selvitystyötä Stockmann tulee arvioimaan, mikä vaihtoehdoista tarjoaisi parhaat edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Vaihtoehtoihin lukeutuvat tavarataloliiketoiminnan itsenäisyyden lisääminen konsernissa, mahdolliset omistusmuutokset tai strategiset kumppanuudet tai nykyisen rakenteen säilyttäminen.

”Stockmannin päätös harkita strategisia vaihtoehtoja tavaratalotoiminnalle konkretisoi yhtiön suunnan ja osoittaa yhtiön pyrkivän tosissaan luomaan arvoa hakemalla rakennejärjestelyjä tavarataloille”, arvioi Inderesin analyytikko Rauli Juva.

Tavarataloliiketoiminnasta luopuminen olisi omistajan etu

Analyytikon mukaan Stockmannin harkitsemista strategisista vaihtoehdoista selkein arvonluonti tapahtuisi irrottamalla tavarataloliiketoiminta kokonaan konsernista, kun taas muut vaihtoehdot eivät samalla tavalla loisi arvoa.

Mihin suuntaan Stockmann sitten laivaansa suuntaa? Juva pitää yhtiön pilkkomista todennäköisimpänä vaihtoehtona.

”Stockmann ei suoraan sanonut pyrkivänsä tavaratalotoiminnoista luopumiseen, mutta uskomme sen olevan tähtäimessä. Vaikka tämä ei lyhyellä aikavälillä onnistuisi, yhtiö on selvästi valitsemassa nyt painopisteensä tulevaisuutta varten.”

Ikonisesta tavarataloliiketoiminnasta luopuminen olisi Juvan mukaan hyvä vaihtoehto osakkeenomistajille, koska tavaratalojen negatiivinen tulos ja arvo painavat edelleen yhtiön arvostusta.

Tavarataloliiketoiminnalle olisi jo potentiaalinen ostajakin olemassa.

”Tavaratalotoiminnan suhteen uskomme yhtenä vahvana vaihtoehtona olevan jonkinlainen järjestely yhtiön omistajaksi viime vuoden lopulla tulleen JCS Holding -yhtiön kanssa. Yhtiö omistaa tällä hetkellä Konstsamfundetin kanssa perustetun yhteisyrityksen Nordic Retail Partnersin kautta 15 prosenttia Stockmannista.”

Juvan mukana Inderes näkee mahdollisena, että joko JCS Holding tai Nordic Retail Partners hankkisi omistukseensa koko tavaratalotoiminnan.

Myös tiedotteessakin mainittu ”strateginen kumppanuus” on mahdollinen skenaario.

”Molemmissa tapauksissa tavaratalot saisivat tukea vähittäiskaupan osaajalta ja pystyisivät todennäköisesti hyödyntämään jonkinlaisia synergioita yhtiöiden taustatoimintojen osalta”, Juva toteaa.

Osakkeen tavoitehinta selvästi ylös

Inderes arvioi Stockmannin arvon ilman tavarataloja olevan noin 3,8 euroa eli selvästi nykyistä 2,4 euroa korkeampi. Tämä arvio perustuu osien summa -laskelmiin.

Pidemmällä aikavälillä Inderes ei odota Stockmannilta merkittävää tuloskasvua ja pääoman tuotto jää analyysitalon ennusteilla tuottovaatimuksen tuntumaan. Se korostaa rakennejärjestelyjen tarvetta ja niiden roolia osakkeen tuotto-odotuksessa, Juva toteaa.

Inderes nostaa Stockmannin tavoitehintaa reippaasti 2,8 euroon aiemmasta 2,4 eurosta rakennejärjestelyjen arvonluonnin muuttuessa todennäköisemmäksi. Analyysitalo toistaa lisää-suosituksen.

Kommentoi
Ylös
>