Yritysuutiset

Stora Enso hakee isolla rakennejärjestelyllä tulosparannusta

Rakennejärjestelyt pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi etenevät, Stora Enso kertoo.

Metsäyhtiö Stora Enso on edennyt 15. kesäkuuta julkistetuissa uudelleenjärjestelyissä, joiden tavoitteena on vahvistaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja luoda hajautettu ja asiakaslähtöisempi toimintamalli.

Nämä toimenpiteet vähentäisivät henkilöstön määrää noin 1 150 henkilöllä. Muutosneuvottelujen tähän mennessä päättyneet osat johtavat 710 henkilön vähennykseen. 

Yhtiö on saanut päätökseen muutosneuvottelut Sunilan tehtaalla ja päättänyt lopettaa selluntuotannon ja ligniinin erottamisen pysyvästi. Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua ja 50 000 tonnia ligniiniä.

Tuotanto tehtaalla on ollut pysähdyksissä toukokuusta lähtien, eikä sitä käynnistetä enää uudelleen. Sulkeminen vaikuttaa 240 työntekijään. Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa aiemmin ilmoitetun mukaisesti. 

Stora Enso on sulkenut pysyvästi yhden neljästä aaltopahvin tuotantolinjasta Ostrołękan tehtaalla Puolassa kolmannella vuosineljänneksellä. Linjan vuosikapasiteetti oli 120 000 tonnia kierrätettyjä kartonkilaatuja. Sulkeminen vaikuttaa 50 työntekijään paikallisesti. 

Kesäkuussa 2023 Stora Enso sai päätökseen muutosneuvottelut ja vähensi noin 250 työpaikkaa divisioonan johto- ja tukitoiminnoista.  

Neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa liittyen De Hoopin aaltopahvin pintakartonkia valmistavan tehtaan suunniteltuun sulkemiseen Alankomaissa ovat yhä käynnissä, ja ne saataneen päätökseen vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 380 000 tonnia ja se työllistää 185 henkilöä. 

Stora Enso on päättänyt sulkea myös pysyvästi Virossa sijaitsevan Näpin sahan. Sahan vuosikapasiteetti on 50 000 kuutiometriä sahatavaraa, 180 000 kuutiometriä jatkojalostettuja puutuotteita ja 25 000 tonnia pellettejä. Saha suljetaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ja se vaikuttaa suoraan noin 90 työntekijään Virossa.   

Stora Enso on saanut päätökseen muutosneuvottelut toimistohenkilöstön vähentämisestä konsernitoiminnoissaan Suomessa. Neuvottelujen seurauksena Suomen konsernitoiminnoista irtisanotaan noin 80 henkilöä. Muissa maissa neuvottelut jatkuvat edelleen ja niiden odotetaan päättyvän vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Rakennejärjestelyillä on merkittävä tulosvaikutus, mikäli yhtiön omat arviot pitävät kutinsa.

Valmistuneet ja meneillään olevat uudelleenjärjestelytoimet vähentäisivät Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 380 miljoonaa euroa vuoden 2022 lukujen perusteella. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan noin 110 miljoonaa euroa vuosittain.

Stora Enso kirjasi kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä noin 140 miljoonan euron ei-rahamääräiset omaisuuserien arvonalentumiset, jotka liittyvät suunniteltuihin sulkemisiin ja noin 80 miljoonan euron suuruiset mahdollisiin irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyvät kustannukset. Erillä on kassavirtavaikutus tulevilla vuosineljänneksillä.

Stora Enson toisen vuosineljänneksen tulosraportti oli kova pettymys.

Metsäyhtiön liikevaihto laski huhti-kesäkuussa yli viidenneksen eli peräti 22 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2,37 miljardia euroa.

Tuloskehitys oli vielä huomattavasti synkempää. Operatiivinen liiketulos pieneni 93 prosenttia ja oli 37 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 505 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos painui toisella vuosineljänneksellä miinukselle -0,29 euroa, kun vuotta aiemmin se oli ollut plussalla 0,38 euroa.

Tulosromahdus yllätti analyytikot, sillä konsensusodotus huhti-kesäkuun liiketulokselle oli 126 miljoonaa euroa.

Stora Enso toistaa tulosohjeistuksensa, jonka mukaan vuoden 2023 operatiivinen liiketulos on merkittävästi pienempi kuin vuoden 2022 operatiivinen liiketulos, jolloin se oli 1,9 miljardia euroa.

Kommentoi
Ylös
>