Markkinakommentit

Tutkimus: Suursijoittajat ennustavat velkakirjarallia

Kun korkojen nousu alkaa olla vähitellen ohi, alkavat institutionaaliset sijoittajat ja varainhoitajat suunnata katseitaan joukkolainoihin.

Viimeisten vuosien aikana keskuspankit ovat kiristäneet rahapolitiikkaansa ja nostaneet ohjauskorkojaan. Nämä toimet yhdessä kohonneen inflaation kanssa ovat nostaneet velkakirjojen korkoja ja samalla laskeneet niiden markkina-arvoja.

Korkosijoitukset ovat siksi tuottaneet kehnosti viime vuosina. Tämä saattaa olla kuitenkin muuttumassa.

Yli neljä viidesosaa institutionaalisista sijoittajista ja varainhoitajista ennakoi suuria pääomavirtoja osakkeista korkotuottoihin. Tämä selviää kansainvälisen varainhoitoyhtiön Managing Partners Groupin (MPG) uudessa tutkimuksessa, jossa haastateltiin maailmanlaajuisia institutionaalisia sijoittajia ja varainhoitajia, joiden hallinnoimat varat ovat 245 miljardia euroa.

Peräti 86 prosenttia institutionaalisista sijoittajista ja varainhoitajista uskoo, että joukkovelkakirjalainojen nousu on todennäköistä seuraavien kahden vuoden aikana.

Haastatelluista lähes neljännes (23 %) pitää joukkovelkakirjalainojen rallia erittäin todennäköisenä seuraavan 24 kuukauden aikana, ja 63 prosenttia pitää sitä melko todennäköisenä. Kolme prosenttia pitää sitä epätodennäköisenä, kun taas 11 prosenttia ei osannut sanoa.

Samaan aikaan 82 prosenttia vastaajista odottaa, että hermostuneet sijoittajat jatkavat pakenemista osakerahastoista korkorahastojen hyväksi.

Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) vastaajista arvioi, että viime viikkojen valtavat ulosvirtaukset osakemarkkinoilta lisääntyvät hieman, kun taas 17 prosenttia odottaa dramaattista kasvua. Vain kaksi prosenttia sanoo, että ulosvirtaukset vähenevät, ja 16 prosenttia sanoo niiden pysyvän ennallaan.

Siirtyminen osakerahastoista korkorahastoihin kuvastaa uskoa siihen, että joukkovelkakirjalainat ovat noususuhdanteen alussa. Yli neljä viidesosaa (81 %) sanoo, että markkinat ovat menossa tähän suuntaan. 10 prosenttia on eri mieltä ja yhdeksän prosenttia ei osannut vastata.

Kun institutionaalisia sijoittajia ja varainhoitajia pyydettiin valitsemaan, mitkä korkosijoitussektorit hyötyvät eniten korkomarkkinoiden nousutrendistä, he valitsivat Yhdysvaltojen valtion joukkolainat. Seuraavaksi eniten valintoja saivat EU:n valtion joukkolainat, sitten Yhdysvaltojen muut kuin korkean luottoluokituksen joukkolainat (investment grade) ja sitten EU:n korkean luottoluokituksen joukkolainat.

”Joukkovelkakirjaralli on enemmän kuin todennäköinen, kun inflaatiopaineet alkavat hellittää ja keskuspankit höllentävät koronnostojaan. Sijoittajille on selviä tuottomahdollisuuksia kehittyneiden markkinoiden korkean luottoluokituksen korkosijoituksissa, mikä puolestaan johtaa alan nousuralliin”, MPG:n toimitusjohtaja Jeremy Leach ennustaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös