Markkinakommentit

Tekninen analyysi ennakoi nousukäännettä Helsingin pörssiin

Helsingin pörssin suunta on ollut tänä vuonna mollivoittoinen. Tekninen analyysi antaa nyt pienen positiivisen signaalin mahdollisesta käänteestä.

Helsingin pörssin hintaindeksi on laskenut tänä vuonna lähes 11 prosenttia. Kohonneet kustannukset, maailmantalouden epävarmuus ja kohonneet korot ovat vaikuttaneet negatiivisesti yritysten lähiajan näkemyksiin. Lukuisat kotimaiset pörssiyhtiöt ovat antaneet tulosvaroituksia.

Kotimaisen pörssin useita muita markkinoita heikomman kehityksen taustalla lienee myös toimialarakenne. Helsingin pörssin toimialapainotukset ovat erilaiset kuin globaalisti, mikä on laskenut kursseja. Helsingin pörssi painottuu syklisiin yhtiöihin ja koostuu pääosin suurista perusteollisuuden vientiyhtiöistä.

Tekninen analyysi antaa kuitenkin toivoa käänteestä. Tosin teknisen analyysin tuloksiin kannattaa sijoittajan suhtautua varauksella.

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech arvioi, että Helsingin pörssin eli OMX Helsingin kurssi on rikkonut laskevan trendikanavan vastuslinjan.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Laskutrendikanavan rikkoutuminen indikoi Investtechin mukaan indeksille hitaampaa laskunopeutta aluksi, tai horisontaalimman kehityksen alkua.

Indeksi on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 9760 pisteen kohdalla. Näin ollen markkinat signaloivat edelleen tapahtuvaa nousua ja jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 9760 piste.

Volyymihuiput vastaavat hyvin kurssihuippuja ja volyymipohjat vastaavat hyvin kurssipohjia ja tämä vahvistaa indeksiä. Investtech pitää indeksiä pidetään kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan epäilevät sen kykyä ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.

Kommentoi
Ylös
>