Indikaattorit

Teollisuuden tilauksien sukellus jatkuu

Suomen teollisuuden tilaukset ovat olleet lähes yhtäjaksoisessa laskussa viime vuoden marraskuusta lähtien.

Kuva: Tilastokeskus.

Marras-heinäkuun välisellä ajanjaksolla vain tammikuussa tilaukset kasvoivat hieman. Sen jälkeen tilausten lasku on kiihtynyt ja viimeisimmät luvut heinäkuulta osoittavat, että tilaukset laskivat yli 15 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2023 heinäkuussa 15,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-heinäkuun aikana tilaukset vähenivät 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset ovat vähentyneet yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Yritykset saivat heinäkuussa uusia tilauksia vuodentakaista vähemmän kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla.

Tilaukset vähenivät eniten kemianteollisuudessa, jossa uusien tilausten arvo oli 23 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset vähenivät 20,4 prosenttia ja metalliteollisuudessa 11,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Työn ja talouden tutkimus LABORE arvioi tuoreimmassa toimialaennusteessaan, että nopea inflaatio, pitkästä aikaa nollasta poikkeavat korot ja kansainvälisessä taloudessa vallitseva epävarmuus ovat asettaneet yritykset uudenlaiseen taloudelliseen ympäristöön.

Tutkimuslaitoksen mukaan vientimarkkinoiden vaimea kehitys haittaa erityisesti tehdasteollisuutta, joka supistuu hieman.

Paitsi että teollisuuden uudet tilaukset ovat jatkaneet laskuaan, alan toimijoiden arviot tulevaisuudesta ovat varsin synkeät ja yleinen heikko kasvu vientimarkkinoilla vaimentaa toimialan kehitystä 2023.

LABOREn mukaan erityisen paljon supistuu metsäteollisuus. Hyvä tilaustilanne puolestaan viittaa kohtalaisen valoisiin näkymiin metalliteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala kiinnittää huomiota siihen, että teollisuuden ennakoiva suhdanneindeksi, eli ostopäällikköindeksi PMI ei osoita enää laskua.

”Suomen vientimarkkinoiden suhdanneodotus on reilun vuoden ollut maailmantalouden keskimääräistä näkymää heikompi. Positiivista on, ettei tämä teollisuuden PMI-lukuihin perustuva mittari ole viime kuukausina enää heikentynyt lisää. Aika matalalla toki edelleen mennään”, Vesala toteaa X:ssä (entinen Twitter).

Kommentoi
Ylös
>