Oma talous

Velkaongelmissa voi apu löytyä yllättäen perinnästä

Perintään liittyy negatiivisia mielleyhtymiä, mutta kuitenkin perintä ja siihen liittyvät toimenpiteet voisivat olla osa vaikean velkaantumisen torjumista.

Takuusäätiön mukaan tämän vuoden alussa lähes 400 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä ja lisäksi yli 500 000 eri henkilöä on vuosittain ulosoton piirissä. Velkaongelmat koskettavat myös velallisen perheitä ja lähipiiriä.

Inhimillisen hinnan lisäksi velkaongelmat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Syrjäytyminen, työkyvyn heikentyminen ja sosiaalisten haittojen hoitaminen synnyttävät kustannuksia. Työnantajat menettävät tuottavia työvuosia ja verotettavaa tuloa ei synny.

Perintä on äärimmäisen tärkeä osa-alue henkilön velkaongelman ratkaisussa, Intrum Oy:n perintäpalveluiden osastopäällikkö Reetta Lehessaari painottaa Takuusäätiön blogissaan.

”Perinnän toimenpiteet aloitetaan jo kauan ennen kuin tilanne on siinä vaiheessa, että maksamaton velka johtaa maksuhäiriömerkintään”, Lehessaari toteaa.

Hän kertoo, että maksumuistutus on perintäprosessin ensimmäinen askel ja yksi ensimmäisistä merkeistä, että oman talouden hallintaan kannattaa kiinnittää enemmän huomiota.

”Jos kyse ei ole pelkästä unohduksesta, vaan laskun maksuun ei sillä hetkellä ole mahdollisuutta, kannattaa ottaa heti yhteyttä laskun lähettäjään ja pyrkiä sopimaan eräpäivän siirrosta”, hän neuvoo.

Muistutuslaskun saaminen voi auttaa henkilöä havahtumaan oman talouden tilanteen tarkasteluun.

”Etenkin, jos muistutuslaskuja tulee usein, on hyvä pohtia, voiko itse vaikuttaa tilanteeseen omia kulutustottumuksia muuttamalla, velkoja järjestelemällä tai onko tarpeen etsiä tilanteeseen ulkopuolista apua ja neuvontaa”, Lehessaari toteaa.

Perinnän edetessäkin velkaantumiskierre on vielä mahdollista pysäyttää. Lehessaaren mukaan perinnän asiakaspalvelu on tärkeässä roolissa auttaessaan asiakasta löytämään ratkaisuja ja apua, jolla tilanteesta päästään pois.

”Maksuongelmia selvitettäessä on tärkeää, että tilanteessa ei haeta syyllistä, vaan keskitytään löytämään ratkaisuja kunkin asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen.”

Jos postiluukusta löytyy perintäkirje, kannattaa siihen reagoida nopeasti.

”Moni saattaa pelästyä ja tuntea häpeän tunteita, jos postiluukusta kolahtaa perintäyhtiön kirje ja jopa kirjeen avaamista saatetaan pelätä ja pitkittää. Näin ei kannata toimia, vaan perintäkirje on hyvä avata nopeasti ja mikäli maksukyky ei mahdollista erääntyneen saatavan suorittamista kokonaisuudessaan, on perinnän asiakaspalvelu juuri oikea paikka tilanteen selvittämiseen ja ratkaisun löytämiseen”, Lehessaari opastaa.

Lehessaari painottaa, että velkaa ei kannata harkitsemattomasti kuitata uudella velalla, vaan pyrkiä sopimaan omaan tilanteeseen sopiva maksusuunnitelma ja tässä perintä voi olla isona apuna.

Joulukuun alussa 2022 voimaan astuva luottotietolain muutos kannustaa maksamaan vanhatkin velat, sillä jatkossa se johtaa maksuhäiriömerkinnän poistumiseen. Joulukuusta lähtien maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun tieto maksusta on rekisteröity Asiakastiedossa.

”Vaikeissa tilanteissa asiantuntijamme osaavat myös ohjata oikeanlaisen avun äärelle”, Lehessaari toteaa.

Takuusäätiö on voittoa tavoittelematon sosiaalialan järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Takuusäätiö on perustettu vuonna 1990. Säätiö on auttanut 30 vuoden aikana noin 135 000  ihmistä, joilla on ollut velkaongelmia.

Noin 15 000 ihmistä on saanut Takuusäätiön takaaman järjestelylainan. Niitä on myönnetty yhteensä noin 180 miljoonan euron edestä. Velkalinjalla ja chatissa on neuvottu noin 120 000 ihmistä.

Kommentoi
Ylös
>