Indikaattorit

Vientiyritysten näkymät heikkenevät nopeasti

Kauppakamarien kysely osoittaa, että vientiyritysten kasvuodotukset ovat laskeneet selvästi alkuvuodesta.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. Kuva: Elmo Eklund.

Yli 80 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä on huolestunut maailmantalouden hiipumisesta. Tämä selviää kauppakamarien vientiyritysten johtajille tekemästä kyselystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea ja siihen vastasi 99 yritystä.

Heikkenevä maailmantalouden kasvu näkyy selvästi vientiyritysten kasvuodotuksissa.

Kysely osoittaa vientiyritysten kasvuodotusten kuluvalle vuodelle laskeneen alkuvuodesta. Kyselyn mukaan 44 prosenttia yrityksistä uskoo vientinsä kasvavan merkittävästi tai jonkin verran kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Vielä toukokuun kyselyssä kasvuun uskoi 51 prosenttia ja helmikuussa 64 prosenttia.

28 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä laskevan jonkin verran tai merkittävästi. Touko- ja helmikuun kyselyissä viennin laskua odotti 19 prosenttia vastaajista.

Vientinäkymiä heikentävät taantuva maailmantalous, heikentynyt kysyntä ja kohonneet kustannukset. Kauppakamarien vientijohtajakysely suunnattiin merkittävää vientiä harjoittavien yritysten johtajille ja siihen vastasi noin sata yritystä.

Kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä 29 prosenttia kertoi maailmatalouden hiipumisen huolestuttavan merkittävästi ja 52 prosenttia jonkin verran. 16 prosenttia yrityksistä kertoo hiipuvan maailmantalouden huolestuttavan hieman. Vain kolmea prosenttia maailmantalouden tilanne ei huolestuta ollenkaan.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Päivi Pohjanheimon mukaan tulos kertoo selvää sanomaa.

“Yritysten kasvuodotukset ovat selvästi heikommat sekä loppuvuodelle että ensi vuodelle. Viime vuosien kriisit eli pandemia, Venäjän sota Ukrainassa ja niiden aiheuttamat ongelmat alkavat nyt näkyä maailmantalouden hiipumisena ja se alkaa tuntua vientiyrityksissä. Onneksi yritykset ovat tehneet paljon toimia sopeutuakseen muuttuviin tilanteisiin”, Pohjanheimo sanoo.

Yritysten vientinäkymiä heikentävät kyselyn mukaan juuri tällä hetkellä eniten taantuva maailmantalous (69%), heikentynyt kysyntä (66%) sekä kohonneet kustannukset (53%). Vielä toukokuun kyselyssä 54 prosenttia arvioi heikentyneen kysynnän ja 52 prosenttia taantuvan maailmantalouden sekä kohonneiden kustannuksen heikentävän vientinäkymiä.

Suomen tavaraviennin arvo oli heinäkuussa Tullin ennakkotilastojen mukaan 5,3 miljardia euroa, josta katosi 20,6 prosenttia eli 1,5 miljardia euroa.

Varainhoidon kokenut sijoitusammattilainen Hannu Angervuo on pitkään seurannut makrotilastoja tarkasti. Hänen mukaansa Suomen viennin kesän ajan nopeaa ja jyrkkää pudotuskierrettä saa tilastoista etsiä 15 vuoden takaa, vuodesta 2008, jolloin kansainvälinen finanssikriisi romahdutti taloudet Kiinan vahvan kasvukauden jälkeen.

Kommentoi
Ylös
>