Sijoitusideat

Amerikkalainen Albemarle: litiumia ja kasvavaa osinkoa

Litiumyhtiö Albemarlen osake on jyrkässä laskussa. Morningstar näkee yhtiön arvon huomattavasti markkinoita korkeammaksi.

New Yorkiin listattu Albemarle on yksi maailman suurimmista litiumin tuottajista. Kun sähköautot rullaavat kiihtyvään tahtiin vauraiden maiden kaduille, Albemarlen litiumkauppa kukoistaa. 

Vuonna 2022 Albemarlen liikevaihto oli 7,2 miljardia dollaria ja sillä oli 7400 työntekijää yli 70 maassa. Nettotulosta yhtiö takoi 2,7 miljardia dollaria. Kuluvana vuonna yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan noin 11 miljardiin dollariin. Analyytikot ennustavat yhtiölle noin 10,2 miljardin liikevaihtoa.

Albemarlen osakekurssi on ollut viime viikkoina jyrkässä laskussa. Albemarlen osakekannasta miltei kahdeksan prosenttia on myyty lyhyeksi eli monet sijoittajat uskovat osakkeen laskun jatkuvan.

Albemarlen osake on kulkenut usean vuoden ajan käsi kädessä litiumin hinnan kanssa. Vaikka litiumin hintalasku vaikuttaa pysähtyneen, Albemarlen osake vaikuttaa teknisesti haastavalta. Osakekurssi laski kuluneella viikolla alle 150 dollarin tason, jolla osake liikkui viimeksi vuonna 2021.

Albemarlen osakekurssi ja litiumfutuurin hintakehitys viimeisen viiden vuoden aikana.

Markkinoilla on epäilty, että litiumin tarjonta ylittää kysynnän lähivuosien aikana. Lisäksi monet litiumin jalostajat ovat purkaneet varastotasojaan, eivätkä ole tehneet uusia tilauksia vanhaan malliin.

Kurssilasku saattaa osittain selittyä Albemarlen pyrkimyksellä ostaa australialainen Liontown, joka kehittää yhtä maailman suurinta ja korkeapitoisinta litiumesiintymää maailmassa. Kauppa kuitenkin kariutui alle viikko sitten, kun Australian rikkain nainen hankki Liontownista merkittävän vähemmistöosuuden.

Australia ja Chile ovat selkeästi kaksi maailman suurinta litiumin tuottajamaata ja kolme maailman neljästä suurimmasta litiumkaivoksesta sijaitsee Australiassa. Chilellä on kuitenkin suurimmat tunnistetut litiumreservit, mutta maan politiikka luo kaivosyhtiöille merkittäviä riskejä, jotka kohdistuvat myös maassa toimivaan Albemarleen. 

Morningstar näkee yhtiön arvon yli kaksinkertaiseksi

Elokuun lopussa Morningstar arvioi Albemarlen osakkeen olevan 40 prosenttia aliarvostettu. Morningstarin artikkelin jälkeen osake on laskenut vielä yli 20 prosenttia. 

Morningstarin mukaan osakkeen käypä arvo on 350 dollaria. Arvio perustuu muun muassa litiumin kysynnän kolminkertaistumiseen vuoteen 2030 mennessä sekä Albemarlen kasvavaan kapasiteettiin ja kustannustehokkuuteen. Albemarle arvioi litiumin kysynnän viisinkertaistuvan samalla aikajaksolla. Artikkelissaan Morningstar korostaa, että arvioon liittyy korkea epävarmuus.

Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa noin 140 dollarin hintaan. Analyytikoiden keskitavoitehinta osakkeelle on 251 dollaria laajalla hajonnalla aina 155 dollarista 350 dollariin. 

Albemarlen taloudellisen suorituskyvyn suurin riski on litiumin markkinahinta. Maailmalla on tehty useita merkittäviä litiumlöytöjä ja vaarana voi olla, että myös litiumin tarjonta kasvaa nopeasti pitkällä aikavälillä. Lisäksi uudenlaiset akkuteknologiat voivat horjuttaa litiumin kysyntänäkymiä.

Albemarle myy kuitenkin vain noin viidenneksen tuottamastaan litiumista spot-hintaan ja loput pitkäaikaisin sopimuksin, joissa hinta määräytyy tietyin reunaehdoin. Yhtiön riippuvuutta litiumista madaltaa myös sen muut liiketoiminnot ja mineraalit, jotka tuovat noin 36 prosenttia liikevaihdosta. 

Riskejä paikkaa kohtuullinen arvostus

Yhtiön tase on näennäisen vankka. Sen nettovelka on alle 0,7-kertainen suhteessa käyttökatteeseen, joka on korkealla tasolla hyvän kysynnän ansiosta. Albemarlen omavaraisuusaste on kohtuullisella tasolla noin 40:ssä prosentissa.

Ensi vuoteen katsovilla tulosennusteilla osakkeen P/E-luku on 7,8 ja yritysarvo suhteessa liiketulokseen, EV/EBIT, 7,2. Molemmat kertoimet ovat noin 60-70 prosenttia niiden viiden vuoden keskiarvojen alapuolella.

Menneisyyteen katsovin luvuin Albemarlen liiketoiminta on hyvin kannattavaa. Sen liiketulosmarginaali on viimeisen 12 kuukauden tuloksella lähes 34 prosenttia, oman pääoman tuotto liki 50 prosenttia ja tuotto sijoitetulle pääomalle 23 prosenttia.

Albemarle on korottanut osinkoaan 28 vuotta perätysten ja pukee suorituksellaan niin sanotun osinkoaristokraatin viitan ylleen. Julkaisuhetkellä Albemarlen osinkotuotto on noin yksi prosentti. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiö on korottanut osinkoaan keskimäärin 3,8 prosentin vuosivauhtia. Viime vuoden tulokseen nähden Albemarlen osingonjakosuhde on ainoastaan viisi prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>