Sijoitusuutiset

Amerikkalaiset yksityissijoittajat peittosivat S&P 500 -indeksin

Erinomainen tuotto selittyi keskimääräisen osakesalkun suurella teknologiasektorin painolla.

Kuvio 1 Yksityissijoittajien tuotot ovat olleet erinomaisia viime vuosina.

Wall Streetin narratiivi on ollut, että yksityissijoittajat ostavat osakkeita kalliilla ja myyvät halvalla. Viimeisen 10 vuoden aikana se ei ole pitänyt paikkansa.

Vanda Research tutki amerikkalaisten yksityissijoittajien osakesalkkujen kehitystä vuosien 2014 ja 2023 välillä. Tutkimustulokset olivat yllättäviä. Yksityissijoittajien keskimääräinen osakesalkku tuotti enemmän kuin S&P 500 -indeksi, kun verrattiin osakesalkkujen osakkeiden arvonmuutosta hintaindeksiin.

Tutkimuksessa ei huomioitu osinkoja, eikä yksityissijoittajien omistamia rahasto-osuuksia. Vanda Research laski keskimääräisen salkun menestyksen analysoimalla kaupankäyntitilien aktiviteettia amerikkalaisissa pörssiyhtiöissä.

Keskimääräinen yksityissijoittajan osakesalkku tuotto oli 152 prosenttia 2.1.2014-18.10.2023. S&P 500 -hintaindeksin tuotto oli vastaavalla aikavälillä 136 prosenttia.

Korkeata tuottoa selitti se, että yksityissijoittajien varoista suuri osuus oli allokoitu markkina-arvoltaan suuriin, mega cap -yhtiöihin. Niiden tuotto oli erinomainen viime vuosikymmenen aikana.

Huomionarvoista on, että kokonaistuotoissa ero on pienempi. S&P 500 kokonaistuottoindeksi kallistui kyseisellä aikavälillä 181 prosenttia. Sitä vastoin yksityissijoittajien keskimääräisen osakesalkun osinkotuotto oli todennäköisesti verrattain matala suuren kasvuosakepainon vuoksi. 

Yksityissijoittajien keskimääräisessä osakesalkussa on nykyisin peräti 40 prosentin paino vain kolmella yhtiöllä. Ne ovat Apple, Tesla ja Nvidia.

Yksityissijoittajien keskuudessa suositun kaupankäyntialusta Robinhoodin käyttäjien 10 suosikkiosaketta ovat Apple, Amazon.com, Disney, Ford Motor, Microsoft, Nio, Nvidia, Tesla, Gamestop ja AMC Entertainment.

Robinhoodin sijoitusstrategioista vastaava Stephanie Guid kertoi Wall Street Journalille, että Robinhoodin käyttäjät sijoittavat tyypillisesti yhtiöihin, joiden tuotteita käyttävät. Yhtiöt ovat muutenkin yleensä sijoittajille ennestään tuttuja tavalla tai toisella.

Suuri osa amerikkalaisista kotitalouksista omistaa osakkeita epäsuorasti rahastojen kautta. Federal Reserven 2022 tekemän kyselyn mukaan osakeomistuksia on yhteensä noin 58 prosentilla amerikkalaisista, jos mukaan lasketaan sekä rahastot että suorat osakesijoitukset. Suoria osakesijoituksia on 21 prosentilla.

Yksityissijoittajien menestys on ollut viimeisen 10 vuoden aikana vahvempaa kuin rahastojen. 85,6 prosenttia Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista hävisi S&P 500 -indeksille 10 vuoden aikana 30.6.2023 mennessä. 

10 vuoden aikana teknologiasektori oli ylivoimainen Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Sektorin osakkeet tuottivat sen aikana noin 463 prosenttia. Se oli myös ainoa osakemarkkinoiden sektori, joka tuotti enemmän kuin S&P 500. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös