Yritysuutiset

Enento Group antoi tulosvaroituksen haastavan toimintaympäristön vuoksi

Enennon mukaan tällä hetkellä ei ole selkeitä merkkejä markkinatilanteen merkittävästä paranemisesta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Enento Group eli aiempi Suomen Asiakastieto antoi tulosvaroituksen. Yhtiö päivittää vuoden 2023 liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistustaan Consumer Insight -liiketoiminta-alueen odotettua heikomman kehityksen vuoksi kolmannella vuosineljänneksellä.

Enento arvioi nyt koko vuoden 2023 liikevaihdon laskevan 0 – 1,5 välillä ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon. Aiemmin yhtiö oli odottanut liikevaihdolle kasvua 0 – 5,0 prosenttia.

Haastava toimintaympäristö ja kuluttajaluottovolyymien yhä heikkenevä kehitys ovat vaikuttaneet negatiivisesti liikevaihtoon vuoden 2023 toisella puoliskolla. Kuluttajasentimentti ja siihen liittyvä lainavolyymikehitys ovat edelleen merkittävästi odotettua heikompia erityisesti Ruotsin markkinoilla. Tämän odotetaan vaikuttavan entisestään Enenton kuluttajaluottotietopalveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihdon kehitykseen vuoden 2023 jäljellä olevina kuukausina.

Tällä hetkellä ei ole selkeitä merkkejä markkinatilanteen merkittävästä paranemisesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Business Insight -liiketoiminta-alueen positiivinen kehitys on jatkunut, mutta ei sillä tasolla, joka kompensoisi Consumer Insight -liiketoiminta-alueella havaittua ja ennakoitua laskua.

Vuoden 2023 ohjeistus oikaistun käyttökatemarginaalin osalta pysyy ennallaan ja yhtiö on edelleen sitoutunut 20. heinäkuuta julkistettuihin yhtiön pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

”Enenton kestävä liiketoimintarakenne ja kustannustehokkuuden huomioiminen ovat edelleen terveen taloudellisen tuloksen perusta, nyt ja tulevaisuudessa”, yhtiö kertoo.

Yhtiö päivitti myös tulevaisuuden näkymänsä.

Konsernin kasvunäkymiin vaikuttaa negatiivisesti yleisen makrotaloudellisen ympäristön jatkuminen epävarmana ja ennalta arvaamattomana. Kuluttajaluottotietopalveluiden, myynnin ja markkinoinnin palveluiden sekä suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kysynnän heikkeneminen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tätä kompensoi Enenton odotusten mukaisesti riskienhallinta- ja compliance-palveluiden kysynnän kasvu yhdessä uusien palveluiden lanseeraamisen kanssa.

Ruotsalaisen asuntokauppapalvelu Tamburin poistuminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti jopa -1,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Enento Group odottaa kustannusinflaation kasvavasti rasittavan konsernin kannattavuustasoa ja tätä vaikutusta lievennetään tehostamisohjelmalla ja tilapäisillä tehostamistoimenpiteillä.

Yhtiön osake on kestänyt viime aikojen osakemarkkinoiden turbulenssia hyvin. Osake on laskenut tänä vuonna 5,8 prosenttia, kun koko Helsingin pörssin hintaindeksi on laskenut 15 prosenttia.

Enento julkaisee tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksensa 27. lokakuuta.

Kommentoi
Ylös
>