Sijoitusuutiset

Finanssivalvonta: Pörssiyhtiöt saattavat jakaa analyytikkopuheluissa kiellettyä sisäpiiritietoa

Finanssivalvonta on valvonnassaan kiinnittänyt huomiota pörssiyhtiöiden ja analyytikoiden väliseen kyseenalaiseen kommunikaatioon.

Finanssivalvonta kertoo tiedotteessaan kiinnittäneensä huomioita analyytikkopuheluissa jaettuun sijoittajatietoon. Mediassa ja markkinatoimijoiden keskuudessa on vuoden mittaan käyty keskustelua tapauksista, joissa tietylle ryhmälle analyytikoita pidetyn puhelun tai muun kommunikointitavan yhteydessä liikkeeseenlaskijan osakkeen kurssi on reagoinut huomattavasti. Liikkeenlaskijalla Finanssivalvonta tarkoittaa tässä yhteydessä käytännössä pörssiyhtiötä.

Paljon huomiota sai kesällä tietoturvayhtiö WithSecuren tapaus.

Viime kesäkuun 21. päivänä WithSecure järjesti vain kaksi päivää ennen hiljaisen ajanjakson alkua analyytikkopuhelun, jossa yhtiö kertoi kysyntänäkymiensä heikentymisestä ja uusasiakashankinnan haastavuudesta.

Yhtiö kertoi myös, että pankkisektorin turbulenssi alkuvuonna oli tuonut haasteita konsultointiliiketoimintaan ja nämä haasteet olivat ainakin jossain määrin jatkuneet toisella vuosineljänneksellä.

Tämä tarkoitti sitä, että suursijoittajat saivat analyytikoiden kautta tiedon yhtiön nopeasti vaikeutuneesta markkinatilanteesta. Osake putosi jo samana päivänä 9,1 prosenttia.

Yhtiö julkisti tulosvaroituksen kuitenkin vasta 11. heinäkuuta, jossa se kertoi alentavansa vuoden 2023 pilvipohjaista jatkuvaa vuosilaskutusta, pilvipohjaista liikevaihtoa, koko konsernin liikevaihtoa sekä kannattavuutta koskevaa ohjeistustaan.

Toisin sanoen suursijoittajat saivat tiedon WithSecuren vaikeuksista lähes kolme viikkoa aiemmin kuin piensijoittajat ja suuri yleisö. Suursijoittajat saattoivat siis halutessaan myydä osakkeet ennen tulosvaroitusta, koska heillä oli paremmat tiedot tilanteesta kuin piensijoittajilla.

Finanssivalvonta ei viittaa suoraan WithSecuren tapaukseen, mutta kertoo yleisellä tasolla mitä tällainen toiminta voi tarkoittaa. Finanssivalvonnan mukaan tällaisissa tilanteissa herää epäilys siitä, onko liikkeeseenlaskija ilmaissut kielletyllä tavalla sisäpiiritietoa valitulle joukolle markkinatoimijoita.

Vaikka kyseessä ei olisikaan sisäpiiritiedon kielletty ilmaiseminen, voi liikkeeseenlaskija näin toimiessaan heikentää luottamusta arvopaperimarkkinoita kohtaan saattamalla sijoittajat tiedollisesti eriarvioiseen asemaan.

Finanssivalvonta korostaa arvopaperimarkkinalain myös edellyttävän, että liikkeeseenlaskija pitää sijoittajien saatavilla tasapuolisesti ja johdonmukaisesti riittävät tiedot niistä seikoista, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa arvopaperin arvoon.

Pörssiyhtiön on siis kommunikoinnissaan analyytikoiden kanssa varmistuttava, että se ei toiminnallaan aseta markkinatoimijoita eriarvoiseen asemaan. Yhtiö ei saa antaa valikoidulle joukolle julkistamatonta tietoa seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Tällöin se voi tulla laittomasti ilmaisseeksi sisäpiiritietoa.

Tällaiset arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot tulee julkistaa asianmukaisesti pörssitiedotteella tai yhtiötiedotteella ennen kuin niistä keskustellaan analyytikoiden kanssa.

Finanssivalvonta korostaa, että tämä koskee myös tilanteita, joissa liikkeeseenlaskija kommunikoi omia julkistamattomia johtopäätöksiä julkistetuista tiedoista tai kommentoi analyytikoiden esittämiä näkemyksiä tavoilla, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan liikkeeseenlaskijan arvopaperin arvoon.

Miten pörssiyhtiö sitten voi taata tasapuolisen tiedonvälityksen? Keinot ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa.

Finanssivalvonta suosittaa liikkeeseenlaskijaa pitämään sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa sekä tulosjulkistuksissa käytetyn materiaalin mahdollisimman ajantasaisesti sijoittajien saatavilla internetsivuillaan.

Pörssiyhtiön olisi myös mahdollisuuksien mukaan hyvä järjestää analyytikkotapaamiset ja tulosjulkistuksiin liittyvät informaatiotilaisuudet internetin välityksellä avoimina kaikille halukkaille osallistujille.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös