Arvo-osakkeet

Kojamo käpertyy siilipuolustukseen vaikeampien aikojen edessä

Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö lyö liinat kiinni kasvusuunnitelmissaan ja keskittyy säästöihin sekä rahoitusjärjestelyihin.

Asuntomarkkinoiden tilanne on Suomessa synkistynyt nopeasti ja se on saanut Kojamon reagoimaan. Yhtiö on käynnistänyt ison säästöohjelman ja pysäyttänyt investointinsa. Osinkohanatkin on laitettu kiinni.

Pörssinoteerattu asuntosijoitusyhtiö on saanut päätökseen 17. elokuuta käynnistetyt muutosneuvottelut. Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi suunniteltujen toimenpiteiden johtavan enintään 70 työntekijän lomauttamiseen toistaiseksi ja enintään 20 työntekijän työsuhteen irtisanomiseen kuitenkin niin, että toimenpiteiden kohteena olisi yhteensä enintään 80 työntekijää.

Neuvotteluiden lopputuloksena 59 työntekijää lomautetaan toistaiseksi tai määräaikaisesti, ja viiden henkilön työtehtävät lakkaavat pysyvästi.

Muutosneuvotteluiden lisäksi yhtiön henkilöstön määrä vähentyy yhteensä lähes 30 työtehtävän verran kesän ja alkusyksyn aikana toteutuneiden irtisanoutumisten ja eläköitymisten kautta sekä toteuttamattomien rekrytointien takia.

Kojamo käynnisti muutosneuvottelut osana säästöohjelmaa, jolla yhtiö tavoittelee vuoden 2024 aikana yhteensä noin 43 miljoonan euron säästöjä kuluissa ja investoinneissa, joista kulujen osuuden yhtiö arvioi olevan noin 18 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiö pyrkii ohjelmalla tehostamaan toimintaansa sekä mukauttamaan organisaatiota vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Yhtiön on voitettava takaisin markkinoiden luottamus

Kojamo on menettänyt osakekurssistaan tänä vuonna jo 44 prosenttia. Se on varmasti merkki yhtiön johdolle siitä, että tilanteeseen on reagoitava.

Vaikka yhtiön toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 8,4 prosenttia 109 miljoonaan euroon, voitto laski viime vuoden 95 miljoonasta eurosta 72 miljoonaan euroon.

Korkojen nousu on ollut myrkkyä Kojamon kannattavuudelle.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen kertoi, että vaikka yhtiön korkoriskin suojausaste on korkea, aikaisempaa merkittävästi korkeammat korot kasvattavat korkokuluja uusien rahoitussopimusten myötä.

”Taseemme on vahva ja maksuvalmiutemme hyvä, mutta rahoitusmarkkinoiden lähiaikojen näkymien johdosta meidän on turvattava asemamme aktiivisin toimenpitein”, Nieminen totesi tulosraportin yhteydessä.

Niemisen mukaan rakennusmarkkinoilla alkanut vuosi on ollut haastava erityisesti asuntorakentamisessa, ja arviot uusien asuntokohteiden aloituksista ovat Kojamon ennusteiden mukaisesti laskeneet merkittävästi vuoden edetessä.

Vastikään julkistetussa sijoittajauutiskirjeessään Kojamo toistaa asuntomarkkinoista saman, minkä toimitusjohtajakin totesi: uusien asuntoaloitusten määrä on pudonnut erittäin voimakkaasti joka puolella maata.

Vuokramarkkinoiden tilanne on kuitenkin jatkunut positiivisena. Asuntokaupan alhaiset volyymit ovat tukeneet vuokramarkkinoita, ja Kojamon vuokraustoiminta on jatkunut vilkkaana.

Luottoluokitus on kaikki kaikessa

Säästöohjelmaa Kojamo on perustellut sillä, että vaikka yhtiön taloudellinen asema ja tunnusluvut ovat tällä hetkellä hyvät, toimintaympäristön ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on jatkunut. 

Yhtiö näkee tärkeäksi tehdä ennakoivia toimenpiteitä nyt, jotta tilanne myös säilyy vahvana ja luottoluokitus investment grade -tasolla.

Suunnitellut säästöt on tarkoitus saavuttaa vuoden 2024 aikana. Käynnissä olevat ajanmukaistamisinvestoinnit Kojamo saattaa loppuun, mutta uusia projekteja se ei käynnistä.

Eräs hyvin ajankohtainen aihe on ollut rahoituksen saatavuus ja hinta sekä yhtiön suunnitelmat koskien lähiaikoina erääntyviä lainoja.

Kojamon tämän vuoden erääntyvät lainat jälleen rahoitettiin keväällä tehdyillä rahoitusjärjestelyillä. Yhtiö käy keskusteluja seuraavasta rahoitusjärjestelystä, ja tavoitteena on toteuttaa syksyn aikana vakuudellinen pankkirahoitus, jolla uudelleen rahoitetaan kesäkuussa 2024 erääntyvä joukkovelkakirjalaina.

Vakuudellisen pankkirahoituksen hinta on selvästi bondirahoitusta edullisempaa. Lisäksi Kojamolla on hyvin liikkumatilaa lainojen vakuudellisuuteen liittyvissä tunnusluvuissa, mikä mahdollistaa vakuuksien käytön tulevassa rahoitusjärjestelyssä.

Kommentoi
Ylös
>