Kasvuosakkeet

Koneen tulosraportti sen jälleen osoittaa: Huolto ja modernisointi ovat hissiyhtiön vahvuuksia

Hissien modernisoinnin tarve Kiinassa on kasvamassa. Se on hissiyhtiö Koneen mahdollisuus.

Hissiyhtiön liiketoiminta koostuu uuslaiteliiketoiminnassa, huoltoliiketoiminnasta ja modernisointiliiketoiminnasta. Huoltoliiketoiminnassa yhtiö käytössä olevien laitteiden toimivuuden ja turvallisuuden, ja modernisointiliiketoiminnassa yhtiö tarjoaa ratkaisuja ikääntyville laitteille komponenttipäivityksistä täysmodernisointiratkaisuihin.

Huoltoliiketoiminta on luonteeltaan hyvin vakaata laitteiden korkeiden turvallisuus- ja luotettavuusvaatimusten vuoksi ja asiakassuhteet ovat tyypillisesti vakaita ja pitkäkestoisia – vuotuinen pysyvyysaste yli 90 prosenttia.

Koneen kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti osoittaa, että nykyisessä vaikeassa rakentamisen markkinatilanteessa huolto- ja modernisointiliiketoimintojen merkitys korostuu.

Kolmannella vuosineljänneksellä Koneen saadut tilaukset laskivat 7,7 prosenttia vertailukaudesta 2,0 miljardiin euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,3 prosenttia.

Liikevaihto laski 8,3 prosenttia 2,7 miljardiin euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 1,4 prosenttia.

Korkojen nousu sekä hidastuva talouskasvu kehittyneemmillä markkinoilla johtivat yhdessä Kiinan haastavan markkinatilanteen kanssa globaalin uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan huomattavaan laskuun kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Yhtiön mukaan heikko kuluttajasentimentti painoi kysyntää Kiinassa, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti kasvoi selvästi kysynnän jatkuessa vahvana Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Myös EMEA-alueella aktiviteetti oli vaihtelevaa.

Asuinrakentamisen heikkous johti kysynnän huomattavaan laskuun Euroopassa, kun taas Lähi-idän alueella aktiviteetti oli korkealla tasolla. Pohjois-Amerikassa markkina laski huomattavasti korkeaan vertailukauteen nähden.

Huolto- ja modernisointimarkkinat vetävät

Sekä huolto- että modernisointimarkkinat kehittyivät positiivisesti aktiviteetin kasvaessa kaikilla alueilla, Kone kertoo.

Oikaistu liikevoitto nousi viime vuoden 306 miljoonasta eurosta oli 316 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 330 miljoonan euron oikaistu liikevoitto, joten yhtiö jäi hieman odotuksista.

Kone ei avaa huolto- ja modernisointiliiketoimintojen osuutta tuloksesta. Kuitenkin yhtiö kertoo, että kannattavuus parani huolto- ja modernisointiliiketoimintojen liikevaihdon vahvan kasvun ansiosta. Muita syitä tulosparannukselle olivat toimitusten parempi hinnoittelu sekä alhaisemmat materiaalikustannukset.

Uudisrakentamisen ratkaisujen toimitusvolyymien lasku johti suhteellisesti korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin. Lisäksi inflaatio rasitti kannattavuutta.

Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä olevansa erityisen tyytyväinen erinomaisena jatkuneeseen suoritukseemme huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissa sekä Kiinan tilausten vahvaan kehitykseen.

”Vaikka taloudellinen ympäristö on monissa osissa maailmaa epävarma, meillä on edelleen hyvät kasvunäkymät, erityisesti huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissamme”, Ehrnrooth kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan Kone on saavuttanut selkeän harppauksen tuottavuudessa jatkamalla 24/7 Connected Services -palvelun piirissä olevien laitteiden osuuden kasvattamista huoltokannassa. Tämä on selkeästi yksi houkuttelevimmista mahdollisuuksista KONEelle, hän toteaa.

Hissien modernisoinnissa kasvunäkymiä

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen korostaa huolto- ja modernisointiliiketoiminnan eli jälkimarkkinoinnin vahvuutta Koneen liiketoiminnassa.

”Vahva jälkimarkkinointi eli varsinaisen laitekaupan jälkeinen myynti (esim. huollot) on hissiyhtiö Koneen suuri vahvuus. Hissilaitteiden modernisointi on häiriintynyt ennenkin heikon suhdannekehityksen ansiosta, eikä nykyinen tilanne ole poikkeus. Asennettu laitekanta on kuitenkin nyt vanhempaa kuin aiemmissa taantumissa, joten suhdannevaikutus voi jäädä aiempaa pienemmäksi, sillä päivitystarve on nyt suurempi”, Heinonen korostaa.

Analyytikon mukaan uusien laitteiden myynti lähti kovimpaan kasvuunsa Kiinassa 15 vuotta sitten, mikä tarkoittaa sitä, että modernisoinnin tarve kasvaa vuosi vuodelta. Myös huoltoliiketoiminnan näkymät Heinosen mukaan ovat valoista.

”Vuoden 2021 toisesta neljänneksestä alkaen huoltobisnes on kasvanut hyvää vauhtia. Digitaaliset palvelut tuottavat asiakkaille lisäarvoa ja mahdollisuudet Kiinassa materialisoituvat”, hän toteaa.

Analyytikon mukaan Koneen osake on hinnoiteltu houkuttelevasti, sillä EV/EBIT -arvostus on ensi vuoden ennusteilla vaatimaton 12x.

”Pysymme pitkän tähtäimen positiivisessa suosituksessamme ja tavoitehinnassamme. Hyvät jälkimarkkinointinäkymät ovat tärkein rakennuspalikka positiiviselle sijoitusnäkemyksellemme”, Heinonen arvioi.

Handelsbankenin kolmen kuukauden suositus Koneen osakkeelle on kuitenkin pidä. Osakkeen kolmen vuoden tavoitehinta on 60 euroa, mikä ylittää selvästi viimeisimmän 39 euron kurssinoteerauksen.

Kommentoi
Ylös
>