Osakeanalyysit

Pörssin autokaupat analyysissa, osa 1: Wetteri

Autotalo Wetteri listautui pörssiyhtiö Sopranon kuoriin joulukuussa 2022. Yhtiö on tämän jälkeen tehnyt jo kaksi merkittävää yritysostoa.

Autotalo Wetteri kasvaa yrityskaupoilla. Yhtiö ilmoitti joulukuussa 2022 ostavansa E. Hartikaisen autoliiketoiminnan Itä-Suomesta ja Kainuusta. Maaliskuussa 2023 yhtiö kertoi AutoPalin-liiketoiminnan ostosta Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta. Kuva: Wetteri, tiedotteet

Helsingin pörssissä on ollut kohta vuoden päivät tarjolla kaksi täysiveristä autokaupan toimijaa, vuonna 2017 listautunut Kamux ja viime joulukuussa listautunut Wetteri.

Markkinatilanne ei ole ollut autokaupalle otollinen viimeisen 1,5 vuoden aikana, koska inflaatio on syönyt kuluttajan ostovoimaa harkinnanvaraisesta kulutuksesta. Pörssin autokaupat poikkeavat selvästi toinen toisistaan.

Kamux keskittyy käytettyjen autojen kauppaan Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Analysoidaan Kamuxin tilanne ensi viikolla. Katsotaan nyt Wetteriä, joka myy sekä uusia että käytettyjä autoja, huoltaa niitä sekä tarjoaa hyötyajoneuvojen myynnin ja palvelut.

Myös pörssiyhtiö Keskolla on merkittävä autoliiketoiminta. Sen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2023 oli 654 miljoonaa euroa, Kamuxin 478 ja Wetterin 200.

Kuuden kuukauden pörssikehitys huhtikuusta 6.10.2023 saakka. Kamux on pitänyt pintansa tarjoten ennen osinkoja vajaan neljän prosentin tuoton. Helsingin pörssin painorajoitetun indeksin tuotto jää -12 prosenttiin ja Wetterin kurssikehitys -36,5:een. Kuva: TradingView

Wetteri kasvaa yrityskaupoilla

Wetteri on Oulusta käsin toimiva monimerkkitalo, joka edustaa uusien henkilöautojen myynnissä lähes 20 eri merkkiä ja huoltaa vielä useampaa. Yhtiöllä on pitkä historia alkaen vuodesta 1960.

Wetterillä on laajasti henkilöautojen myynti- ja huoltoedustuksia. Kuvassa näkyvien lisäksi konsernilla on muitakin henkilöautojen merkkihuoltoedustuksia sekä hyötyajoneuvojen laaja myynti- ja huoltoedustustarjooma. Kuva: Wetteri.fi

Wetteri julkaisi puolivuosikatsauksensa 25.8.2023. Koska yrityksessä on tehty ennen pörssilistautumista useita yritysjärjestelyjä, tilikauden 2022 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Wetteri on tehnyt yritysostoja myös alkuvuonna 2023.

Tammi-kesäkuun 2023 liikevaihto kipusi 200 miljoonaan euroon, kun vertailukauden vastaava, oikaistu pro forma -luku oli 142 miljoonaa. Oikaistu käyttökate nousi 11,4 miljoonaan 6,9 miljoonasta ja oikaistu liikevoitto 5,5 miljoonaan 2,0 miljoonasta eurosta (vertailukauden luvut pro forma).

Luvuissa ovat mukana Autotalo Hartikainen 8.3.2023 alkaen ja AutoPalin 1.6.2023 alkaen. Näiden vaikutusta volyymiin kuvaa se, että Wetteri oikaistu pro forma -liikevaihto 2022 (ilman Hartikaista ja Palinia) oli 291 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,9 miljoonaa.

Vastaavasti Autotalo Hartikaisen autoliiketoiminnan vuositason liikevaihto 2021 oli 119 miljoonaa ja liikevoitto 4,8 miljoonaa euroa. Hartikainen toimii Joensuussa, Kuopiossa, Iisalmessa ja Kajaanissa. Se on Wetterin tavoin monimerkkitalo myynti- ja huoltoedustuksineen henkilöautoissa, lisättynä useilla raskaan liikenteen huoltoedustuksilla ja huoltokorjaamoilla.

Wetteri tiedotti kaupasta 19.12.2022.

Palin Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 49 miljoonaa euroa. Se harjoittaa uusien ja käytettyjen henkilöautojen myyntiä sekä huoltotoimintaa ja varaosamyyntiä AutoPalin-nimellä Porin ja Rauman seudulla. Vrt. tiedote 14.3.2023

Kun Wetterin henkilöstön lukumäärä tilikaudella 2022 oli noin 700, ostetun Hartikaisen liiketoiminnan henkilöstö ostohetkellä oli 270 ja AutoPalinin noin 70.

Huhti-kesäkuun 2023 keskimääräinen henkilöstömäärä Wetteri-konsernissa oli 960.

E. Hartikaisen liiketoimintakaupan lopullinen kauppahinta (ilman kaupintarahoitukseen rahoitusyhtiölle siirtynyttä vaihto-omaisuutta) oli 17,1 miljoonaa euroa ja AutoPalinin 1,3 miljoonaa euroa. Ensin mainitussa suurin osa rahoituksesta tapahtui rahoitusyhtiö- ja pankkirahoituksella, pienempi osa oman pääoman ehtoisella rahoituksella.

Kuriositeettina todettakoon, että AutoPalinin kaupassa myyjänä oli Satakunnan Osuuskauppa.

Wetteri erittelee segmenttiluvut

On todella hyvä, että Wetteri erittelee liiketoiminta-alueidensa liikevaihdon ja kannattavuuden. Tämä helpottaa sijoittajan arviointia.

Wetteri-konsernin liikevaihdosta valtaosa tulee henkilöautoista. Sekä henkilöauto- että huoltopalvelusegmenttien liikevaihto on kasvanut voimakkaasti 2023. Kannattavimpia segmenttejä suhteessa myyntiin ovat raskas kalusto ja huolto.

Wetterin tavoitteet ovat kunnianhimoisia.

Toimitusjohtaja ja keskeinen omistaja Aarne Simula totesi osavuosikatsauksessa elokuussa:

Wetterin tavoitteena on olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterillä on hyvä, toimivaksi osoitettu kasvustrategia, jota toteutamme määrätietoisesti mutta harkiten. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla me toteutimme kaksi liiketoimintakauppaa: maaliskuussa Itä-Suomessa toimiva Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä, ja kesäkuun alussa Satakunnassa toimiva AutoPalin liittyi joukkoon. Näiden liiketoimintakauppojen myötä saimme uusia merkkiedustuksia, vahvistimme asemaamme vanhojen merkkiedustusten osalta ja paransimme kykyämme palvella entistä laajempia asiakassegmenttejä niin henkilöautojen, hyötyajoneuvojen kuin raskaan kalustonkin osalta.

Autoalalla on käynnissä sen rakenteita ja toimintamalleja mullistava kehityskulku, ja alan toiminta tulee keskittymään suurempiin, paremman kannattavuuden yksiköihin. Kehityskulusta on saatu useita näyttöjä kuluvan vuoden aikana. Wetteri on autoalan kotimainen konsolidoija, jonka kasvulle alan murros toimii polttoaineena. Uusia liiketoimintakauppoja tullaan tekemään ja autoalalla on tarjolla laadukkaita, hyvin johdettuja ostokohteita. Teemme valintamme huolella: liiketoiminnan kehityspotentiaali sekä saavutettavat synergiahyödyt arvioidaan tarkasti.

Tase tarvitsee tilkettä

Wetterin konsernitaseen loppusumma oli kesäkuussa 220 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus 34,2 miljoonaa. Omavaraisuusaste oli matalahko 16 prosenttia.

Pitkäaikaista velkaa oli 72,1 miljoonaa euroa, josta vuokrasopimusvelan osuus 40,5 miljoonaa.

Kaikkiaan korollista velkaa oli puolivuosikatsauksen mukaan 138,9 miljoonaa euroa. Ilman vuokrasopimusvelkoja* korollisen velan määrä oli 90,3 miljoonaa euroa. Rahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 3,5 miljoonaa euroa, vuositasolle muunnettuna seitsemän miljoonaa euroa.

*) tyypillisesti tarkoittaa IFRS-tilinpäätöskäytännössä: vuokratun kiinteistön vastainen pääomitettu vuokravastuu

Mainitusta 90 miljoonasta eurosta käytettyjen autojen kaupintavarastorahoitus teki 30,8 miljoonaa ja esittely- ja huollon sijaisautojen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt 14,5 miljoonaa euroa.

Korollinen nettovelka 137,2 miljoonaa euroa on korkea suhteessa 34,2 miljoonan omaan pääomaan.

On huomattava, että osa konsernin liiketoiminnasta on luonteeltaan vakaata, kuten huoltotoiminta. Yrityskaupat ovat osaltaan kasvattaneet tasetta ja velan osuutta siitä.

Vuositasolle normeerattu tammi-kesäkuun oikaistu käyttökate oli 22,7 miljoonaa euroa. Siihenkin nähden velkaisuus on korkea.

Tätä taustaa vasten on loogista, että yritys pyrkii vahvistamaan pääomapohjaansa.

Wetterin kasvutavoite on kunnianhimoinen ja strategiamme on selkeä. Tutkimme vielä kuluvan vuoden aikana mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”- Aarne Simula, puolivuosikatsaus 25.8.2023

Strategia tähtää kasvuun

Wetterin ohjeistuksessa on hyvää se, että yhtiö ohjeistaa sekä vuotta 2023 että 2024. Konserni ohjeistaa 460 miljoonan euron liikevaihtoa ja 13 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa vuodelle 2023.

Kasvun tulisi näin ollen jatkua sekä liikevaihdossa että tuloksessa loppuvuonna 2023 verrattuna alkuvuoden vuoden lukuihin. Osaltaan kasvua tukevat Hartikaisen ja Palinin liiketoimintojen sisältyminen lukuihin loppuvuonna täysimääräisesti.

Edelleen Wetteri ohjeistaa 730 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2024. Liikevoitto olisi 21 miljoonaa euroa, eli marginaali säilyisi tilikauden 2023 ohjeistuksen mukaisella tasolla vajaassa kolmessa prosentissa. Kolmen vuoden tähtäimellä Wetteri pyrkii jopa miljardin euron liikevaihtoon ja 30 miljoonan euron liikevoittoon.

Tavoitteet ovat todella kovia. Tilikauden 2024 ohjeistukseen pääseminen edellyttänee mainitun lisärahoituksen onnistumista. Sen myötä yhtiö voisi toteuttaa lisää yrityskauppoja.
Pörssin oman pääoman rahoituksella näinä päivinä hintansa. Korkotaso eli vaihtoehtoiskustannus on noussut. Osakeantisuunnitelmista ovat kertoneet myös lentoyhtiö Finnair ja moottoriurheilukauppa Duell.

Toisin sanoen rahoittaja haluaa sijoittamaansa euroa vasten riittävän suuruisen omistusosuuden.

Wetteri toteaa elokuun katsauksessa:

Autoala on historiallisen suuressa murroksessa jakelutie- ja liiketoimintamallien muutosten, autoilun sähköistymisen ja teknologioiden muutosten sekä lisääntyvien ympäristövaatimusten myötä. Muutosten edellyttämät investointi- ja kehitystarpeet ajavat alan konsolidoitumista. Alan konsolidoituminen vauhdittaa Wetterin kasvua, ja yhtiöllä on vaiheistettu suunnitelma yrityskauppoihin.

Yhtiö keskittyy suunnitelmassaan hyvin johdettuihin toimijoihin, joiden liiketoimintamallit ja kulttuuri sopivat osaksi yrittäjäohjattua Wetteriä. Näin varmistetaan, että integraatioprosessit ovat sujuvia ja synergiahyödyt saavutetaan. Yhtiön tavoitteena on kasvaa myös epäorgaanisesti laajenemalla ja avaamalla uusi toimipaikkoja.

Yhtiön strategiassa painottuu monimerkkiedustus niin myynnissä kuin huollossa sekä auton koko elinkaaren kattava liiketoimintamalli kaikissa liiketoiminnoissa uusien ja käytettyjen myynnistä huoltoon, hyötyajoneuvoihin ja raskaaseen kalustoon.

Alalla myös positiivisia signaaleja

Wetteri on Pohjois-Suomen markkinajohtaja uusien henkilöautojen myynnissä 38 prosentin markkinaosuudella. Yhtiö on tehnyt paitsi yrityskauppoja avannut uudet vaihtoautokeskukset kevään ja kesän aikana Joensuuhun, Raisioon ja Ouluun. Yhtiö pyrkii hyödyntämään liiketoiminnassa digitaalisuutta ja data-analytiikkaa.

Sitä taustaa vasten, että yhtiö suunnittelee uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta, ei ole ihme, että kurssikehitys on ollut vaatimatonta.

Osakekurssi on tällä hetkellä 0,50 euroa osakkeiden lukumäärän ollessa 140,9 miljoonaa euroa. Tämä tekee markkina-arvoksi 70 miljoonaa euroa ja velattomaksi arvoksi 208 miljoonaa euroa.

EV/EBIT-luvuksi (velaton arvo / liiketulos) muodostuu kuluvan vuoden ohjeistuksella 16, P/S-luvuksi (markkina-arvo / liikevaihto) matalana pidettävä 0,15.

Jos Wetteri onnistuu kunnianhimoisessa kasvussaan, nykyisellä kurssilla on keskipitkällä aikavälillä nousuvaraa. Lyhyen aikavälin kysymysmerkkejä sijoittajan kannalta ovat oman pääoman ehtoisen lisärahoituksen onnistuminen ja muodostuminen.

Positiivista on, että konsernin vaihtoautokauppa vilkastui alkuvuonna 2023. Liikevaihdon kasvua on tukenut tilauskannan purku uusien autojen asiakastoimituksiksi. Uusien autojen laskutus nousi, mutta tilauskertymä laski tammi-kesäkuussa verrattuna vuodentakaiseen.

Yhtiö arvioi henkilöautojen ensirekisteröintien asettuvan Suomessa tänä vuonna 82 000 eli viime vuoden tasolle. Taso on jäljessä pitkän ajan keskiarvosta, mikä luo potentiaalia tulevalle kasvulle.

Ensirekisteröintien nykytaso yhdistettynä kotimaiseen ikääntyneeseen autokantaan synnyttävät autoalalle suuren orgaanisen kasvun potentiaalin. Merkkejä inflaation taittumisesta on ja koronnostojen arvellaan olevan pääosin ohitse.

Tämä kehitys lisää kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa sekä kiinnostusta autonhankintaan. Myydyimpiin ajoneuvotyyppeihin tulossa olevat uudet täyssähköautot sekä yleisesti lyhentyneet toimitusajat lisännevät osaltaan kiinnostusta uuden auton hankintaan. – Wetterin puolivuosikatsaus 25.8.2023

Jos osakesijoittaja luottaa autoalan tulevaisuuden kysyntään, tällä hetkellä on ostajan markkinat – aivan samoin kuin on ostajan markkinat autoalan aktiivisille yritysostajille. Samaan aikaan kilpailu auton ostajista on kovaa, mikä näkyy muun muassa autokaupan rahoitustarjouksissa.

Autoalan murros sähköistymisineen luo paitsi mahdollisuuksia alalle voi myös askarruttaa osaa kuluttajista. Kuluttaja joutuu pohtimaan käyttövoimaa ja sen vaatimuksia, esimerkiksi sähköauton latausta, aiempaa enemmän ostopäätöstä tehdessään.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Pääset Kamuxin analyysiin tästä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös