Markkinakommentit

Pörssiyritysten päättynyt vuosineljännes oli heikko

Tuloskausi alkaa olla loppusuoralla.

Laskin yhteen noin seitsemänkymmenen tuloksensa jo julkistaneen yrityksen tuloslaskelmien ja taseiden tietoja. Vertasin näitä yhteenlaskettuja lukuja vastaaviin vuoden takaisiin lukuihin. Näiden laskelmien perusteella näyttää että kuluvan vuoden kolmas vuosineljännes oli pörssiyrityksille heikko.

Tuloslaskelmat ja kannattavuus
Pörssiyritykset kutistuivat merkittävästi kuluneen vuoden aikajakson aikana mitattuna niiden yhteenlasketulla liikevaihdolla ja liikevoitolla.

Liikevaihto
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 37,4 miljardia euroa. Vuotta aikaisemmin eli kolmannen vuosineljänneksen aikana yhteenlaskettu liikevaihto oli vastaavasti 41,3 miljardia euroa. Laskua liikevaihdoissa oli täten euromääräisesti noin yhdeksän prosenttia ja reaalisesti vastaavasti noin 14 prosenttia.

Liikevoitto
Tarkasteltujen yritysten liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli yhteensä noin 4,7 miljardia euroa. Vuotta aikaisemmin eli kolmannen vuosineljänneksen aikana yhteenlaskettu liikevoitto oli vastaavasti noin 5,7 miljardia euroa. Laskua liikevoitoissa oli täten euromääräisesti huimat noin 18 prosenttia. Tarkasteltujen yritysten liikevoitto laski reaalisesti noin 22 prosenttia.


Taseet ja velkaantuneisuus
Korkojen nousu tuntuu pelästyttäneen monet yritykset vähentämään velkaantuneisuuttaan. Yllättäen, tässä tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu velka on kuitenkin edelleen kasvanut.

Oma pääoma
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu oma pääoma on euromääräisesti pysynyt vuoden takaisella tasolla. Reaaliarvoisesti tarkasteltujen yritysten oma pääoma pieneni noin viisi prosenttia.

Velka
Tarkasteltujen yritysten korollinen bruttovelka oli 30.9.2023 yhteensä 31,3 miljardia euroa ja vuotta aiemmin vastaavasti 28,4 miljardia euroa. Yhteenlaskettu velan määrä kasvoi siten euromääräisesti noin kymmenen prosenttia ja reaaliarvoisesti noin viisi prosenttia.

Laskelmassa on käytetty syyskuun inflaatiolukua 5,5 prosenttia. Hannu Angervuon tekemiä vastaavia laskelmia on esitelty täällä. Laskemani vuosimuutokset poikkeavat hieman Angervuon laskelmista. Tämä johtunee siitä, että laskelmamme koskevat eri yritysjoukkoa. Käyttämäni luvut löytyvät täältä. Edellisen vuosineljänneksen vastaava laskelma löytyy täältä

Kommentoi
Ylös
>