Käänneyhtiöt

Vuodesta toiseen tappiollinen QPR hakee tuloskäännettä uudella strategiallaan

Ohjelmistoyhtiö QPR on ollut useita vuosia taloudellisissa vaikeuksissa. Tämä vuosi näyttää valoisammalta.

QPR:n osakekurssi 10 vuoden ajalta.

QPR ei ole lunastanut pörssissä sille asetettuja odotuksia. Yhtiö on menettänyt viidessä vuodessa lähes 73 prosenttia pörssikurssinsa arvosta ja viimeisen vuodenkin aikana osakekurssista on sulanut neljännes. Kurssilaskuun on osaltaan vaikuttanut tänä kesänä toteutettu suunnattu osakeanti.

Yhtiö on tarponut taloudellista korpitaivalta. Sen osoittavat liikevoittoluvut viimeiseltä kuudelta vuodelta. Yhtiön tuloskunto on heikentynyt vuosi vuodelta.

VuosiLiikevaihto (milj. euroa)
2017-0,1
20180,5
2019-0,2
2020-0,9
2021-1,2
2022-2,8

QPR kehittää ja myy ohjelmistoja ja palveluja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessään yhtiö keskittyy vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin johtaa liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa.

Liiketoiminta-alueita ovat prosessilouhinta, prosessimallinnus, kokonaisarkkitehtuurin mallinnus sekä suorituskyvyn johtaminen.

QPR julkaisi maaliskuussa 2022 uudistetun strategian vuosille 2022–2026, jonka mukaisesti yhtiö panostaa voimakkaasti prosessilouhinta SaaS (Software as a Service) -liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun.

Keskittyminen prosessilouhintaan

Prosessilouhinnassa tunnistetaan, analysoidaan ja mitataan prosesseja. Siinä prosessikuvaukset muodostetaan datalähtöisesti yrityksen tietojärjestelmistä löytyvän tiedon avulla. Lopputuloksena on tietoon perustuva prosessimalli, jolta voi tiedustella erilaisia kysymyksiä.

Useiden markkinatutkimusyritysten ja toimiala-analyytikkojen arvioiden mukaan globaalien prosessilouhintamarkkinoiden koko vuonna 2021 oli noin 500–550 miljoonaa euroa. Markkinoiden koon odotetaan kasvavan peräti 40–50 prosenttia vuonna 2022.

Kasvun mahdollistaa kohdennettu strategia, jonka ydin on skaalautuvuus prosessilouhinnan valituilla sovellusalueilla. Lisäksi yhtiö rakentaa uusia strategisia kumppanuuksia ja ekosysteemejä saavuttaaksemme skaalautuvan go-to-market-mallin, laajentaakseen omaa tarjontaansa ja parantaakseen asiakasarvoa yhdessä teknologia- ja implementointikumppanuuksiemme kanssa.

Yhtiö lisää markkinointi- ja myynti-investointejaan erityisesti Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Isossa-Britanniassa.

QPR:n asema Lähi-idän markkinoilla on vahva ja yhtiö pyrkii hyödyntämään tätä markkinaa laajentamaan alueellista prosessilouhintaohjelmistojen tarjontaansa. Päätavoitteena on mahdollistaa jatkuva menestys lisenssimyynnissä ja tasaisesti kasvattaa toistuvia ohjelmistojen ylläpitotuloja samalla, kun yhtiö käyttää prosessilouhintaratkaisujaan kasvumoottorina toistuvien SaaS-tulojen kasvattamiseen.

Konsultointi on keskeinen osa QPR:n tarjontaa ja yhtiö odottaa sen odotetaan kasvavan tasaisesti koko strategiasyklin ajan.

Heinä-elokuussa yhtiö toteutti suunnatun osakeannin, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman vahvistaminen. Osakeannin tuloksena QPR keräsi noin 700 000 euron nettotuotot.

Valon sarastusta tunnelin päässä

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ohjelmistoyhtiö tekee tosissaan tuloskäännettä. Heinä-syyskuussa yhtiön Q3 SaaS-liikevaihto kasvoi 33 prosenttia viime vuodesta ja koko liikevaihto kasvoi 23 prosenttia. Koko alkuvuonna eli tammi-syyskuussa SaaS-liikevaihto on noussut 43 prosenttia viime vuodesta.

Kolmannella kvartaalilla liiketulos oli lähes nollilla, kun se oli -0,012 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Veijola kertoo, että kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvun taustalla ovat onnistumiset erityisesti Lähi-idän markkinassa.

”Näistä merkittävin oli QPR:n solmima ensimmäinen prosessilouhinta SaaS (Software-asa-Service) sopimus Lähi-idässä. Asiakas on edistyksellinen sijoitus- ja rahoitusyhtiö, joka on sitoutunut tukemaan asiakkaidensa taloudellisia tavoitteita ja edistämään alueen talouskasvua ja kehitystä. Lähi-idän markkinassa aiempina vuosina myytyjen kiinteähintaisten ohjelmistotoimitusprojektien pitkittynyt negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen on saatu päätökseen ja näemme alueella runsaasti uusia mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan”, Veijola summaa.

Yhtiön tekemien toimenpiteiden sen toiminnan tehostamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen ovat tuottaneet toimitusjohtajan mukaan merkittävää tulosta ja siten QPR odottaa käyttökatteen paranevan huomattavasti vertailukaudesta ja päätyvän selkeästi positiiviseksi tilikaudella 2023.

QPR kertoi aloittavansa muutosneuvottelut. Veijolan mukaan muutosneuvotteluiden taustalla on yhtiön profiloituminen Digital Twin of an Organization (DTO) teknologian johtavaksi toimijaksi ja yhtiön organisaation optimoiminen tämän tavoitteen mukaiseksi. QPR:n DTO-ratkaisu mahdollistaa digitaalisen kopion luomisen yrityksen koko liiketoimintakokonaisuudesta tallentaen sen eri osa-alueita, prosesseja ja dataa.

Lisäksi osa ydinliiketoiminnan ulkopuolisista kotimaan julkisen sektorin konsultointiprojekteista on päättynyt ennenaikaisesti tai ne toteutuvat alkuperäistä laajuuttaan pienempinä.

”Arvioimme tämän vaikuttavan vähentävästi erityisesti loppuvuoden liikevaihtoon ja sen johdosta yhtiön koko vuoden liikevaihto jää edellisvuoden tasolle. Muutosneuvottelut ovat välttämätön askel varmistaaksemme, että yhtiön rakenne ja toiminta vastaa liiketoiminnan painopisteen muutosta ja yhtiön pitkän aikavälin visiota ja tavoitteita”, Veijola kertoo.

Positiivinen tulosvaroitus

Yhtiö antoi 16. lokakuuta positiivisen tulosvaroituksen käyttökatteen osalta. QPR laski liikevaihtonäkymiään, mutta nosti tulosnäkymiään.

Yhtiö kertoi, että nykyisen sopimuskannan ja SaaS-liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS:n liikevaihdon kasvun olevan yli 35 prosenttia ja arvioi nyt koko liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin 2022. Liikevaihto oli viime vuonna 7,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö odottaa uudessa arviossaan käyttökatteen paranevan huomattavasti ja päätyvän selvästi positiiviseksi tilikaudella 2023. Käyttökate vuonna 2022 oli -1,7 miljoonaa euroa.

Aiemmin QPR oli odottanut SaaS-liikevaihdon liikevaihdon kasvun olevan yli 35 prosenttia ja arvioinut koko liikevaihdon kasvavan vuonna 2023. Yhtiö odotti aiemmin käyttökatteen paranevan huomattavasti ja päätyvän kannattavuusrajalle tilikaudella 2023.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös