Yritysuutiset

Kysyntänäkymien heikentyminen rakennusteollisuudessa näkyy Robitin tunnusluvuissa

Robitin liikevaihto laski selvästi viime vuodesta.

Kaivos- ja rakennusmarkkinoiden porakaluston valmistaja Robit julkisti kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto laski 16,6 prosenttia viime vuodesta 23,7 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisilla valuutoilla lasku oli 11,6 prosenttia.

Liiketulos jäi 0,3 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 2,0 miljoonaa euroa. Tulos painui miinukselle -0,3 miljoonaa euroa.

Yhtiötä seuraava Inderes odotti positiivista 0,2 miljoonan euron liiketulosta, joten yhtiön tuloslasku ei ollut analyysitalolle yllätys. Tosin Inderes odotti selvästi toteutunutta 25,8 miljoonan euron liikevaihtoa.

Toimitusjohtaja Arto Halosen mukaan yhtiön markkinakysyntä pysyi katsauskaudella toisen vuosineljänneksen tasolla, mutta vertailukautta matalammalla tasolla.

”Markkinakysynnän heikkeneminen kohdistui erityisesti rakennusteollisuuteen Euroopassa ja Aasiassa. Kaivosteollisuuden kysyntä pysyi hyvällä tasolla”, Halonen toteaa.

Yhtiön saadut tilaukset olivat kolmannella vuosineljänneksellä 24,9 miljoonaa euroa, mikä oli 9,7 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Halosen mukaan saadut tilaukset olivat kuitenkin korkeammalla tasolla verrattuna vuoden kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen.

Yhtiön Aasian liikevaihto laski 21,5 prosenttia rakennusteollisuuden kysynnän heikentyessä. Myös Americas-alueen liikevaihto laski tietyille asiakkaille pienentyneiden toimitusmäärien seurauksena. Venäjälle myynnin lopettamisen vaikutus katsauskaudelle oli Halosen mukaan vertailukauteen nähden -2,4 miljoonaa euroa.

Halosen mukaan jo toteutettujen säästötoimenpiteiden ansiosta yhtiön kannattavuus jatkoi vahvistumista vuoden kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

”Yhtiö ajoi alas valmistuksen Australian tehtaalla vuosineljänneksen lopussa. Tämä tulee vahvistamaan yhtiön kilpailukykyä Down the Hole -liiketoiminnassa. Australian yksikkö keskittyy jatkossa myyntiin, huoltoon ja jakeluun paikallisilla markkinoilla. Geotechnical-liiketoiminnan kannattavuutta rasitti vähentyneiden rakennusprojektien kiristynyt hintakilpailu”, toimitusjohtaja kertoo. 

Halosen mukaan Robitin toimenpiteet keskittyvät nyt erityisesti toimintojen selkiyttämiseen, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen.

”Valmistuksen lopettaminen Australiassa on osa tätä rakennemuutosta. Lisäksi yhtiö tulee jatkossa myymään tuotteita ainoastaan Robit-brändin alla. Aikaisemmin yhtiö on toiminut Down the Hole -liiketoiminnassa sekä Robit- että Halco-brändeillä. Tämä brändimuutos mahdollistaa sekä organisaation, yhtiörakenteen että tuotetarjoaman selkiyttämisen.”

Robit arvioi globaalin kaivosteollisuuden kysynnän pysyvän nykyisellä tasolla. Rakennusteollisuuden kysyntä on heikentynyt vuoden 2023 aikana erityisesti Euroopassa ja Aasiassa, eikä yhtiö näe merkittävää muutosta lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 90–100 miljoonaa euroa ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden olevan 3–6 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 112 miljoonaa euroa ja EBITDA 8,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö odottaa siis käyttökatteen jäävän tänä vuonna selvästi viime vuotta alhaisemmaksi.

Kommentoi
Ylös
>