Käänneyhtiöt

Sotkamo Silverin 66 prosentin liikevaihdon nousu mannaa markkinoille

Sotkamo Silverin hyvät uutiset jatkuvat.

Kaivosyhtiön liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä peräti 66 prosenttia vertailukaudesta 110 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Kova kasvu johtui pääasiassa suuremmasta hopean tuotantomäärästä, korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta ja hopean hinnan positiivisesta kehityksestä.

Sammalla yhtiö teki kannattavuuskäänteen, kun liiketulos nousi viime vuoden tappiollisesta -32 miljoonasta kruunusta positiiviseen 17 miljoonaan kruunuun. Analyysitalo Inderes odotti 24 miljoonan kruunun liikevoittoa.

Huolimatta Inderesin odotuksia heikommasta tuloskehityksestä osake on lähes 15 prosentin nousussa noin kello 11.10. keskiviikkona. Sijoittajien vaakakupissa painaa tiettävästi se, että yhtiö on onnistunut kääntämään tuloksen plussalle ja että liikevaihdon kasvu on ollut voimakasta.

Yhtiön mukaan kannattavuuden merkittävä parantuminen johtui korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta, hopean korkeammasta hinnasta, kaivostoimintojen tehokkuuden parantumisesta ja energian hintojen laskusta. Edellisenä vuonna aloitetuilla kustannusten optimointitoimenpiteillä oli positiivinen vaikutus yhtiön käyttökustannuksiin.

Kolmannella neljänneksellä Sotkamo Silverin toiminta eteni suunnitelmien mukaisesti ja hopean tuotanto kasvoi korkeimmalle tasolleen kolmeen vuoteen, kertoo toimitusjohtaja Mikko Jalasto.

Jalaston mukaan tuotannon kasvuun vaikutti positiivisesti hopeapitoisuuden ennakoitu hyvä taso. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevaihto laski hieman, minkä taustalla olivat ennen kaikkea sinkin ja lyijyn pienemmät tuotantomäärät.

”Olen tyytyväinen siihen, miten olemme onnistuneet vakauttamaan yhtiön toiminnan, mikä on tarkoittanut positiivista kehitystä niin louhinnan, hopeapitoisuuksien kuin muunkin toimintamme osalta”, Jalasto toteaa.

Jatkon kannalta uudet kairaukset ovat avainasemassa.

”Täydennyskairauksia on tehty vuoden aikana 7500 metrin verran nykyisen kaivoksen alapuolelle. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana tulemme antamaan täydennyskairausten tulosten pohjalta sijoittajille päivityksen yhtiön lyhyellä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti hyödynnettävistä malmivaroista. Nämä tiheämpään ja yksityiskohtaisempaan kairaukseen perustuvat tulokset tulevat tukemaan ennen kaikkea lähivuosien suunnittelua ja tuotantoa”, toimitusjohtaja kertoo.

Sotkamo Silver on aloittanut nykyisen kaivoksen mineraalivarantojen kasvattamiseen tähtäävien tutkimuskairausten suunnittelun osana tulevien vuosien toimintasuunnitelmaa. Näiden tutkimuskairausten suunnitelmista yhtiö kertoo tarkemmin alkavan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla.

Yhtiö ei tehnyt muutoksia vuoden 2023 näkymiinsä.

Yhtiö arvio tuottavansa 1,4-1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2023. Sotkamo Silverin ensisijainen tavoite on kuitenkin maksimoida liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi yhtiö säätää malmisyötteen metallien suhteellista määrää, jolla voi olla vaikutusta tuotettuihin hopeaunsseihin.

Vuotuisen käyttökatemarginaalin yhtiö olevan vähintään 28 prosenttia, kun tähän mennessä tammi-syyskuussa se on ollut 32 prosenttia.

Yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat, valuuttakurssit sekä energian hinnat. Ohjauksen saavuttaminen edellyttää, että nämä ulkoiset tekijät pysyvät markkinoiden helmikuun 2023 puolivälissä ennustamalla tasolla.

Kommentoi
Ylös
>