Indikaattorit

Työttömyyden uhka painaa kuluttajaluottamusta – isoja rahankäyttöaikeita hyvin niukasti

Kuluttajaluottamus jatkaa laskusuunnassa.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli lokakuussa -12,6, kun se oli syyskuussa -11,5 ja elokuussa -8,0. Vuotta aiemmin lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon -17,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,3. Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. lokakuuta 1 153 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien odotus omasta taloudestaan heikkeni lokakuussa syyskuuhun verrattuna, kun taas arvio oman talouden nykytilasta ja odotus Suomen taloudesta pysyivät lähes ennallaan. Edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden odotukset taloudesta paranivat lokakuussa selvästi, mutta kuva oman talouden nykytilasta heikkeni hieman.

Ajankohtaa pidettiin erittäin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Isoja rahankäyttöaikeita oli hyvin niukalti. Asunnon osto- ja korjausaikeet pysyivät laimeina.

Odotus yleisestä työttömyyskehityksestä pysyi synkällä tasolla ja myös omakohtaisen työttömyyden uhan koettiin hieman kasvaneen.

Arvio kuluttajan omasta rahatilanteesta heikkeni alle keskitasonsa. Mahdollisuudet säästää jatkossa ennakoitiin tavallista huonommiksi.

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa pysyi lokakuussa jotakuinkin ennallaan ja synkällä tasolla. Kuluttajista vain 12 prosenttia odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja peräti 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Lokakuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -10,1). Heikointa luottamus oli Itä-Suomessa (-18,5). Väestöryhmistä yrittäjät olivat lokakuussa optimistisimpia (-4,9). Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-24,3). 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös